To Solidarity Now στηρίζει την απασχολησιμότητα στην Ελλάδα μέσω νέων δωρεών ύψους έως €750.000

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για τη στήριξη της απασχολησιμότητας στην Ελλάδα ως μέσο προόδου και ανάπτυξης της κοινωνίας, το Solidarity Now προχωρεί σε δωρεές, ύψους έως €750.000, για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων που αποσκοπούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της υποαπασχολησιμότητας στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, το Solidarity Now θα προσφέρει μέσα στο επόμενο διάστημα έως €750.000, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους Οργανισμούς εκείνους που διαθέτουν τις πλέον καινοτόμες προτάσεις με στόχο τόσο τη στήριξη των ομάδων πολιτών που έχουν πληγεί από τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στη χώρα μας, όσο και την παροχή βοήθειας στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, το Solidarity Now έχει στόχο να ενισχύσει τις προοπτικές απασχολησιμότητας στη χώρα μας μέσα από:

  • τη συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων ευκαιριών, είτε στο πλαίσιο μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο των τοπικών κοινοτήτων, και
  • τη στήριξη στην ενίσχυση, οργάνωση και προώθηση των εξατομικευμένων δεξιοτήτων και προσόντων των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να βοηθήσει τα μέλη τους να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα από την εγχώρια αγορά εργασίας.

Στόχος του Solidarity Now είναι να στηρίξει έργα που χαρακτηρίζονται από καινοτομία και τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν την πρόσβαση των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας (π.χ. ανύπαντρες μητέρες), καθώς και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. ΜΚΟ, κοινωνικά ιδρύματα, οργανισμοί).

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Solidarity Now θα διαθέσει €150.000 για την υλοποίηση ενός διετούς καινοτόμου προγράμματος μικροχρηματοδότησης για άνεργους πολίτες στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ελληνικό μη-κυβερνητικό οργανισμό AFI (Action Finance Initiative). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έχοντας ως κεντρικό στόχο την ενεργοποίηση ενός μηχανισμού μικροχρηματοδότησης, μέσω του οποίου οι άνεργοι πολίτες της χώρας θα μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τον οικονομικό, αλλά και κοινωνικό τους αποκλεισμό. Μέσω του προγράμματος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και του εμπορίου, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ιδιαίτερα εν μέσω κρίσης. Επιπλέον, πέραν της μικροχρηματοδότησης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής καθοδήγησης, καθώς και την εκπαίδευση των ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς πυλώνες δράσης του Solidarity Now στην Ελλάδα, στηρίζοντας σχετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες που είναι σε θέση να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργική κινητοποίηση των πολιτών της χώρας.

 

INFO

Σχετικά με το SolidarityNow

  1. Το Solidarity Now είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και οργανώσεων στην Ελλάδα που συνεργάζονται για να βοηθήσουν αυτούς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Το Solidarity Now υποστηρίζει ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και δημιουργεί Κέντρα Αλληλεγγύης – χώρους στους οποίους μπορούν να συγκεντρώνονται όσοι πλήττονται από την κρίση και να βρίσκουν λύσεις στα κοινά τους προβλήματα.
  1. Το Solidarity Now ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα παροχής θέρμανσης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό διέθεσε €700.000στην παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε διάφορα ιδρύματα της Ελλάδας όπως σχολεία, κέντρα ημερήσιας φροντίδας, αθλητικά κέντρα και γηροκομεία.Το πρόγραμμα παροχής θέρμανσης αποτέλεσε κοινή προσπάθεια του Solidarity Now και διαφόρων ΜΚΟ, όπως οι Γιατροί του Κόσμου, το Χαμόγελο του Παιδιού αλλά και πολλών δήμων σε ολόκληρη την Ελλάδα όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, το Κερατσίνι-Δραπετσώνα, η Στυλίδα και το Πέραμα.
  1. Στη Θεσσαλονίκη, το Solidarity Now υποστήριξε ένα κοινωνικό πρόγραμμα διάθεσης τροφίμων σε συνεργασία με το Δήμο και την εταιρεία «Μαρινόπουλος» για την περίοδο Νοεμβρίου 2013 – Απριλίου 2014, ενώ έχει επίσης προσφέρει υποστήριξη μέσω του προγράμματος παροχής θέρμανσης.
  1. Το 2012, το Open Society Foundations ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα για την ενίσχυση υφισταμένων προσπαθειών και στοχεύει στην αντιμετώπιση των άμεσων και πιεστικών αναγκών των ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση. Το πρόγραμμα αυτό με την επωνυμία Solidarity Now στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Αλληλεγγύης. Τα Κέντρα Αλληλεγγύης θα λειτουργούν ως κόμβοι για τη φιλοξενία των δραστηριοτήτων των κατά τόπους ΜΚΟ και θα παρέχουν σειρά υπηρεσιών, όπως ιατρική βοήθεια, νομική υποστήριξη σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο έξωσης ή χρεωκοπίας, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2014, λειτουργεί με επιτυχία το πρώτο Κέντρο Αλληλεγγύης του Solidarity Now στη Θεσσαλονίκη, ενώ το φθινόπωρο του 2014 αναμένονται τα εγκαίνια του δεύτερου κατά σειρά Κέντρου Αλληλεγγύης, αυτή τη φορά στην Αθήνα.

Σχετικά Άρθρα