YOUTHELP-Υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας & καινοτομίας στην πράξη

Την πρώτη ελληνική πλατφόρμα social crowdfunding «youthelp.gr» υποστηρίζει το Corallia, πιστεύοντας ακράδαντα στη «χαρά της δημιουργίας», που προσφέρει η κοινωνική επιχειρηματικότητα, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης, και καλεί το ευρύ κοινό να υποστηρίξει αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια!

To youthelp.gr είναι το αποτέλεσμα της μαθητικής, μη κερδοσκοπικής κοινωνικής επιχείρησης ομάδας μαθητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος- PIERCE, και των συνεργατών της, στο πλαίσιο του διαγωνισμού του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ – Junior Achievement Greece). Είναι μια επιχείρηση που δημιουργήθηκε από νέους για να βοηθήσει νέους!

Η επιχειρηματική ιδέα περιλαμβάνει την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας crowdfunding μέσω της οποίας προσφέρεται βοήθεια σε μαθητές με ειδικές παθήσεις, των οποίων οι οικογένειες δε βρίσκονται σε κατάσταση να τους υποστηρίξουν. Η διαδικτυακή πλατφόρμα υλοποιεί δύο κύριες λειτουργίες/διεργασίες για την επίτευξη του στόχου: α) εύκολη, εύχρηστη και αδιάβλητη διαδικασία για την συλλογή των μικρο-χορηγιών για φαρμακευτική αγωγή και εξειδικευμένες θεραπείες, ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και κάλυψη βιοποριστικών αναγκών και β) ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τρέχοντα κοινωνικά προβλήματα, όπως ο παιδικός καρκίνος και η ενίσχυση του εθελοντισμού όσον αφορά τη δωρεά μυελού των οστών και της αιμοδοσίας, μέσω προωθητικών ενεργειών marketing.

Το youthelp.gr αναμένεται να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και να προσφέρει στους μικρο-δωρητές κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της προσφοράς-βοήθειας. Φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία μπορεί, επίσης, να γίνει υποστηρικτής της διαδικτυακής πλατφόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα youthelp.gr ή βρείτε το «Youth Help » στο Facebook https://www.facebook.com/YouthelpGreece

Ο Όμιλος Επιχειρηματικότητας Junior Achievement λειτουργεί για τέταρτο συνεχόμενο χρόνο στο Λύκειο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – PIERCE με κύριο σκοπό την εκπαίδευση των μαθητών στις σύγχρονες έννοιες του Management και της Επιχειρηματικότητας από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικά στελέχη. Οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτότυπες ιδέες, αναλαμβάνουν ρόλους, παίρνουν πρωτοβουλίες, λειτουργούν συντονισμένα και συνεργατικά, αποκτούν δεξιότητες και αναπτύσσουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους με πνεύμα συλλογικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.

 
INFO

Σχετικά με το Corallia
Το Corallia είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).

Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο τριών μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α1-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία.

Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip με τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.

Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.

Σχετικά Άρθρα