Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων: το υπουργείο να εγκρίνει τους δασικούς χάρτες που έχει συντάξει η Ε.Ε.

Οι Δασικοί Χάρτες που έχουν αναρτηθεί, είναι άκυροι, λόγω αντιθέσεως του ορισμού της Δασικής έκτασης προς τις επιταγές της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου του όρθρου 24 του Συντάγματος

 
Με αφορμή  την ανακοίνωση του υπουργού Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος επισημαίνει τα εξής:

πρώτον :  εσφαλμένα  η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εξακολουθεί να εμπιστεύεται τους δασολόγους,  οι οποίοι εμμένουν στις διαχρονικές απόψεις τους,

δεύτερο : καταγγέλλει ότι οι δασολόγοι ψεύδονται  και σήμερα,  με τις ανακοινώσεις των δασικών υπηρεσιών, τόσο για την έκταση που καταλαμβάνουν τα Δάση στη Χώρα και σε κάθε νομό της , όσο και για τη δήμευση της αγροτικής περιουσίας , για την οποία δηλώνουν ότι δεν Δημεύεται με τον χαρακτηρισμό της ως Δασικής έκτασης , καθώς και ότι δεν δεσμεύεται η χρήση της.

τρίτο : καταγγέλλει ότι υπό τις ισχύουσες  αντισυνταγματικές της  δασικής νομοθεσίας  Δημεύεται το σύνολο της Αγροτικής Περιουσίας , καθώς και η χρήση της.

τέταρτο :  καταγγέλλει ότι ψεύδονται οι δασικές υπηρεσίες  ισχυριζόμενες ότι δεν δημεύεται η αγροτική περιουσία στις Κυκλάδες,  στην  Κρήτη και σε ορισμένες ακόμη περιοχές , τις οποίες ο νόμος εξαιρεί από το τεκμήριο ιδιοκτησίας, διότι ο μεν Άρειος Πάγος έχει εκδώσει απόφαση για την περιφέρεια Κυκλάδων και αξιώνει για την απόδειξη της ιδιοκτησίας αγροτικής έκτασης  το Σουλτανικό Συμβόλαιο ( Ταπί ), η δε δασική υπηρεσία της Σύρου έχει εγγράψει στο Κτηματολόγιο ως Κρατική περιουσία χορτολιβαδικές  εκτάσεις επειδή  τις έχουν   χαρακτηρίζου  έτσι οι δασικοί χάρτες ,!

πέμπτο: ψεύδονται οι δασικές υπηρεσίες, όταν διακηρύττουν και βεβαιώνουν του πολίτες , ότι δεν απαγορεύεται  η αλλαγή της Χρήσης της αγροτικής περιουσίας , η οποία εχει ενταχθεί στους δασικούς χάρτες

Η  αλλαγή της χρήση κάθε έκτασης  που περιλαμβάνεται στον δασικό  χάρτη απαγορεύεται  και η αλλαγή της επιτρέπεται μόνο για τις μεγάλες επενδύσεις π.χ. ΙΘΑΚΗ !   

έκτον : προτείνει την  Ανάρτηση ως δασικών χαρτών αυτών που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την  Ελλάδα , όπως και για τα άλλα Κράτη της και τη νομοθέτηση ως ορισμό δάσους- δασικής έκτασης, τον ορισμό που έχει αποδεχτεί η Ε.Ε,. και όλα τα Κράτη της.

έβδομο: προτείνει τη διόρθωση των ανωτέρω δασικών χαρτών, κατόπιν ενστάσεων, για τη δασωμένη αγροτική περιουσία.

όγδοο: προτείνει την αποδοχή του χαρακτηρισμού που περιλαμβάνεται στα επίσημα συμβόλαια και λοιπά έγγραφα, για τον περιορισμό των ενστάσεων. 

ένατο : επισημαίνει ότι η έκταση που καταλαμβάνουν  οι ελληνικοί δασικοί χάρτες υπερβαίνει το 70% , έναντι του περίπου 50% που καταλαμβάνει η δασοκάλυψη με του χάρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ο Μέσος Όρος δασοκάλυψης της Ευρώπης ανέρχεται σε 34%, μετά από την προσαρμογή της δασοκάλυψης των βορείων χωρών της στην την λοιπής Ευρώπης. Τονίζοντας ότι η δασοκάλυψη της Γερμανίας ανέρχεται σε 29.84% ! 

 Δέκατο: επιμένουμε στη συμμετοχή εκπρόσωπου της Ενώσεως μας στην επιτροπή που έχει συσταθεί, για την τροποποίηση της δασικής νομοθεσίας.

Από την απάντηση του  υπουργού Περιβάλλοντος για το ζήτημα των δασικών χαρτών,  προκύπτει μετά βεβαιότητας, ότι το δασικό ζήτημα δεν θα λυθεί με τις υποδείξεις των δασολόγων, οι οποίοι οδήγησαν με τις μεθοδεύσεις τους  σε ταλαιπωρία το σύνολο του αγροτικού κόσμου, αλλά απαγόρευσαν και την Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας, από το 1979 !

Μια είναι η λύση σήμερα και κάτω από την πίεση που βρίσκεται το υπουργείο. Η Έγκριση των ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ που έχει συντάξει η Ε.Ε. για την Ελλάδα ( όπως και για τα λοιπά Κράτη της ), και ο καθορισμός της έννοιας του Δάσους και Δασικής έκτασης, ό ίδιος που έχουν αποδεχθεί όλα τα Κράτη της Ε.Ε. ο οποίος είναι :  «Ως δάσος νοείται μια χερσαία έκταση με συγκόμωση (ή ισοδύναμη πυκνότητα κορμών) άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότατα να φθάσουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου».

Πρέπει ακόμη να παραχωρηθεί επί αυτών των χαρτών το δικαίωμα της ένστασης για τους δασωμένους βοσκότοπους και την λοιπή αγροτική περιουσία. Προς διευκόλυνση δε και μείωση του φόρτου για τη δασωμένη αγροτική περιουσία, να γίνει δεκτός ο χαρακτηρισμός που περιλαμβάνεται στα συμβόλαια ή άλλα επίσημα έγγραφα, που έχουν μεταγραφεί έως την 23.2.1946.

Παρατηρούμε τέλος ότι η αναφορά στον  ασπάλαθο και στην εξαίρεση του από τα δασικά φυτά είναι υποβολιμαία και αποτελεί πολλοστημόριο από το σύνολο των φυτών που περιλαμβάνονται ως Δασικά φυτά στις εγκυκλίους του Δασικού Συμβούλιου.

Επισημαίνουμε τέλος ότι οι Δασικοί Χάρτες που έχουν αναρτηθεί, είναι άκυροι, λόγω αντιθέσεως του ορισμού της Δασικής έκτασης προς τις επιταγές της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου του όρθρου 24 του Συντάγματος, και για πολλούς ακόμη λόγους, κυρίως δε για την αντίθεση της δασικής νομοθεσίας προς το άρθρο 17 του Συντάγματος, επειδή η δασική νομοθεσία χαρακτηρίζει την αγροτική περιουσία, η οποία από το 1836 και μέχρι το 2016 εξαιρούνταν από την αρμοδιότητα των δασικών διατάξεων κατά σαφή και μη αμφισβητούμενο τρόπο, ως δασική έκταση, με συνέπεια να επιβάλλει επ΄ αυτής τη ΔΗΜΕΥΣΗ της, την οποία απαγορεύει το άρθρο 17.

Η Ένωση μας θα υποβάλει άμεσα σχετικό υπόμνημα στον υπουργό.

Ζητεί τέλος τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ένωσης μας, στην Επιτροπή που έχει συσταθεί, για την διόρθωση της δασικής νομοθεσίας.

Σχετικά Άρθρα