Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων: Ο ασπάλαθος δεν τρώγεται από τα πρόβατα, αλλά ούτε και από τα γίδια

Από την  δασοκάλυψη που έχει καταμετρήσει η Ε.Ε. για όλα τα κράτη της,  προκύπτει ότι η δασοκάλυψη της ΕΛΛΑΔΑΣ είναι 50% , απ΄την οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι δασωμένοι βοσκότοποι και όχι χορτολιβαδικές εκτάσεις ( δεν αποτελούν προσδιορισμό χρήσης οι βοσκότοποι) σημειώνει ανακοίνωση της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδας σε απάντηση για τους δασικούς χάρτες στον Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

 
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Χαιρετίζουμε την απάντηση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με την οποία μας πληροφορεί για τις ανακοινώσεις τις οποίες έχει προβεί  προς επίλυση του δασικού προβλήματος , το οποίο είναι κατ΄ εξοχή αποτελεί πρόβλημα  κτηνοτροφικό και γεωργικό,  καθώς και για την  διευκρίνιση του σε σχέση με την ανακοίνωση του  για την ειδικότερη αναφορά του τις 9.4/2021, με την οποία ζητούσε την επίλυση του ιδιοκτησιακού προβλήματος, που δημιουργεί η δασική νομοθεσία σε Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Πελοπόννησο , η οποία προκάλεσε και την αντίδραση μας. Επισημαίνοντας τι  λάθος έκανε  ο ΣΕΚ , επειδή απ΄την ανακοίνωση αυτή φάνηκε να πιστεύει ότι το ιδιοκτησιακό που δημιουργούν οι δασικοί χάρτες είναι σοβαρότερο σε αυτές τις περιοχές, ενώ το ιδιοκτησιακό είναι πολύ μεγαλύτερο στη λοιπή Ελλάδα.

Πιστεύουμε ότι ο ΣΕΚ θα έχει δικηγόρους στους οποίους  μπορεί να απευθυνθεί και να ζητήσει να του αναλύσουν το πρόβλημα , αλλά να του προτείνουν και τις νομοθετικές τροποποιήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει η Κυβέρνηση , για την επίλυση του ζητήματος, τις οποίες πρέπει να απαιτήσει δυναμικά

Σε ότι αφορά τις προτάσεις του κ. δασολόγου , με τις οποίες συνοδευει ο κ. πρόεδρος την απάντησή του, θα παρατηρήσουμε ότι οι προτάσεις αποτελούν σαφή εφαρμογή της ρήσης :

« Θα σε κάψω Γιάννη . Θα πονέσω Αγά μου. Μη φοβάσαι, θα σ΄ αλείψω λάδι».

Οι προτάσεις του κ. δασολόγου είναι η κλασική απόδειξη του ισχυρισμού Γερμανού Καθηγητή για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ο οποίος αναφέρει και υποδεικνύει, ότι κατά τις εργασίες για τη διαμόρφωση μέτρων και κανόνων για την προστασία του Περιβάλλοντος , είναι γνωστές οι υπερβολές, οι επιστημονικές εμμονές και διαστρεβλώσεις, οι οποίες μεγιστοποιούνται από τη εξειδίκευση, στην οποία έχει οδηγήσει το μέγεθος κάθε κλάδου της επιστήμης, μειονεκτήματα τα οποία καθιστούν δύσκολη τη συμφωνία μεταξύ των αντικρουόμενων απόψεων , του πλήθους των επιστημόνων, που πρέπει να μετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες.

Αυτό ακριβώς είναι το λάθος τόσο των δασολόγων όσο και των Κυβερνήσεων, που αφέθηκαν και ανάθεσαν  τη σύνταξη του δασικού νόμου στους δασολόγους.

Και δυστυχώς αυτό εκφράζει ο κ. Παπαχρήστος με τις προτάσεις του.

Χαρακτήρισαν το σύνολο της Ελλάδας Δάσος και τώρα ζητάμε λύσεις από τους ίδιους,  που  έκαναν το λάθος για να το λύσουμε.

Λύση που δεν μπορούν να προσεγγίσουν, ακριβώς λογω των ανωτέρω, αλλά και πολλών άλλων μειονεκτημάτων  της Ελληνικής Διοικήσεως.

Για να μην κουράζουμε τους αναγνώστες και τον κ. πρόεδρο του ΣΕΚ, θα παραθέσουμε τη δασοκάλυψη που έχει καταμετρήσει η Ε.Ε. για όλα τα κράτη της, απ΄την οποία προκύπτει ότι η δασοκάλυψη της ΕΛΛΑΔΑΣ είναι 50% , απ΄την οποία πρέπει να αφαιρεθούν οι δασωμένοι βοσκότοποι και όχι χορτολιβαδικές εκτάσεις ( δεν αποτελούν προσδιορισμό χρήσης οι βοσκότοποι !  Αποτελούν συστατικό του περιβάλλοντος και απόδειξη είναι η παρουσία στον Πλανήτη, των μηρυκαστικών ζώων ) στις οποίες έχουν περιορίσει οι δασολόγοι τις κτηνοτροφικές εκτάσεις, καθώς και λοιπές εκτάσεις που έχουν δασωθεί.

Θα επισημάνουμε ότι από την καταμέτρηση αυτή οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 18% και όχι στο 50%, όπως τις παρουσιάζουν δασολόγοι και οικολόγοι, κάθε φορά που γίνεται λόγος, προκειμένου να ισχυριστούν την οικολογική καταστροφή που θα επέλθει, εφόσον οι βοσκότοπου βγουν από την προστασία τους, ενώ στους Ελληνικού χάρτες δεν υπάρχει βοσκότοπος, οι δε χορτολιβαδικές, με τις οποίες παρέσυραν να πιστέψουν ότι χορτολιβαδικές εκτάσεις και καλύπτουν τις κτηνοτροφικές και το σύνολο των αναγκών της ελληνικής κτηνοτροφίας, τις προσδιόρισαν 1,3% !

Θα επισημάνουμε ότι ο Μ.Ο. δασοκάλυψης της Ε.Ε. είναι 34% και οι κουτόφφραγκοι εξακολουθούν να ζουν ενώ την ίδια στιγμή δασολόγοι και οικολόγοι για να μας προστατέψουν απαιτούν να εξακολουθήσει ο δασικός νόμος να χαρακτηρίζει Δάσος το 73%  της Ελλάδας.

Θα προσθέσουμε ακόμη τον ορισμό της Δασικής έκτασης, που προσδιόριζαν οι ελληνικοί νόμοι, απ΄ το 1836  και μέχρι  τη δημοσίευση του επαίσχυντου π.δ. 32/2016 , το οποίο συνέταξαν οι υπάλληλοι δασολόγοι και το οποίο χωρίς κανέναν νομικό έλεγχο, υπέγραψε ο οικολόγος υπουργός κ. Τσιρώνης, το οποίο έδωσε το δικαίωμα στους δασολόγους να χαρακτηρίζουν την οποιαδήποτε έκταση δασική αυθαίρετα χωρίς  έλεγχο, χωρίς καμία ευθύνη και χωρίς καμία προστασία για τον πολίτη απ΄ τη Δικαιοσύνη. Προστασία που υπήρχε σε όλους του δασικούς νόμους , αλλά και στον επίδικο 998/79, την οποία φρόντισαν οι κ. δασολόγοι να αφαιρέσουν !  Γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, οι βοσκότοποι, οι ελαιώνες, τα αμπέλια, οι καρυδιές , οι μηλιές κλπ. αγροτικών εκτάσεων να χαρακτηρίζονται δασικές. Χαρακτηρισμός που τις καθιστά ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ του Κράτους, ενώ από συστάσεως του το Κράτος τις  αναγνώριζε ως ιδιωτικές  ή αν θέλετε αποφάσισε ότι δεν τις θέλει ! Για να απαντήσουμε και στα περί πρωτοκόλλων του Λονδίνου και περί των νόμων του Σουλτάνου  και όλα τα συναφή !

Το κράτος αποφάσισε ότι δεν τις θέλει και ότι θέλει να ΚΡΑΤΉΣΕΙ στην κατοχή του ΜΟΝΟΝ τα Δάση και τις Δασικές Εκτάσεις , που τότε καθόρισε και όχι ότι θέλουν οι Δασάρχες να ονομάσουν δασικές εκτάσεις.

Παραθέτουμε τέλος τον ορισμό που εφαρμόζει η Ε.Ε. και έχουν αποδεχθεί όλα τα κράτη του κόσμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ με τη Δασοκάλυψη Των Κρατών της Ε.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ με τη Δασοκάλυψη Των Κρατών της Ε.Ε.

Ορισμοί Δάσους από το νόμο του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ν.4173/1929   « 1. Δάσος είνε πάσα έκτασις εδάφους εν όλω ή εν μέρει υπό αγρίων, ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας καλυπτόμενη και δυνάμενη, δασικώς εκμεταλλευομένη ,  να παράγει δασικά προϊόντα, κατονομαζόμενα ειδικώτερον εν τω πινάκι διατιμήσεων των δασικών προϊόντων».( άρθρο 45 του Ν.4173/1929 Νόμος Ελευθερίου Βενιζέλου )

Υπάρχει και παράγραφος με την οποία εξαιρεί βοσκότοπους ,καθώς και τους θάμνους των βοσκοτόπων !

Ορισμός Ε.Ε.   « ως δάσος νοείται μια χερσαία έκταση με συγκόμωση (ή ισοδύναμη πυκνότητα κορμών) άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,5 εκτάριο. Τα δένδρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων κατά την ωριμότητα επιτόπου».

Τέλος η Ε. Ε. έχει μετρήσει  ότι καλύπτουν οι βοσκότοποι στην Ελλάδα το 18% και όχι τα 50 εκατομμύρια  δηλαδή στο 40% στο οποίο τους αναβιβάζουν οι δασολόγοι, κάθε φορά που η πολιτική ηγεσία επιχειρούσε να διορθώσει τα πράγματα-(βλέπε info)

Ας αποφασίσει ο ΣΕΚ, ποιόν απ΄ τους δυό ορισμούς επιθυμεί και ας ζητήσει το απλό !

Ο ορισμός αυτός να νομοθετηθεί και θα λυθούν αυτόματα όλα τα προβλήματα των αγροτών.

Απλώς να λάβει υπ΄οψιν του, ότι εάν προτιμήσει τον ορισμό της Ε.Ε. τότε δεν χρειαζόμαστε τους δασολόγους για να συντάξουν του δασικούς χάρτες και χαρακτηρισμούς τους. Οι δασικοί χάρτες είναι έτοιμοι να εγκριθούν !

Ας γυρίσουν οι δασολόγοι στο υπουργείο Γεωργίας να ασχοληθούν με τα δάση και μόνο, αφού είναι δασολόγοι και όχι περιβαντολόγοι. Μόνο να μη αρχίσουν τα τροπάρια για την αρμοδιότητα τους  επί της πυρόσβεσης, γιατί πλέον δεν τους πιστεύει κανείς.

Ελπίζουμε να πείσαμε τον κ. πρόεδρο με τα παραπάνω, που συνεπάγονται  την ανάγκη να ενεργήσει έτσι ώστε όσα υποστήριξε για την Κρήτη και τις λοιπές περιοχές για την ιδιοκτησία της αγροτικής περιουσίας είναι ακόμη μεγαλύτερο για τη λοιπή Ελλάδα και να τεθεί επικεφαλής του αγώνα για την δυναμική κινητοποίηση των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Τούτο είναι αναγκαίο σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί από ότι φαίνεται μόνον έτσι μπορεί να καταλάβουν οι κ.κ. υπουργοί, οι οποίοι αποφάσισαν να «λύσουν» το πρόβλημα των Κρητικών με τον  ΑΣΠΑΛΑΘΟ,  που δεν τρώγεται από τα πρόβατα, αλλά ούτε και  από τα γίδια και διατηρήσαν ως δασικό φυτό την ΑΣΦΑΚΑ !

 
Info

Φυτρώνουν 40 εκατ. στρέμματα νέοι βοσκότοποι ! 

Φιντικάκης Γιώργος7 Μαΐου 2014 | 01:02

Περίπου 40 εκατ. στρέμματα πρόκειται να προστεθούν στις βοσκήσιμες εκτάσεις πανελλαδικά καθώς εντάσσονται πλέον σε αυτές και δασικές περιοχές με θαμνώδη βλάστηση προκειμένου να αυξηθεί από του χρόνου η εγχώρια κτηνοτροφική παραγωγή.

Τροπολογία 14 βουλευτών του ΠαΣοΚ και της ΝΔ που πέρασε τη Δευτέρα στο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές αλλάζει τον ορισμό των βοσκήσιμων εκτάσεων προβλέποντας ότι σε αυτές εντάσσονται και περιοχές «με βλάστηση ποώδη, φρυγανική ή ξυλώδη με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή ακόμη και μεικτή».

Σχετικά Άρθρα