Έρευνα της PfB: «Η στρατηγική και οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για την επόμενη τριετία»

Βασικά συμπεράσματα

 • Το 40% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης, το 33,34% σε φάση ανάπτυξης και το 27% σε φάση αναδιάρθρωσης
 • Σε μειώσεις προσωπικού προχώρησε το 50,27% των επιχειρήσεων, τα τελευταία 3 χρόνια, με το 16,67% παράλληλα να έχει διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και το 33,06% να έχει κάνει προσλήψεις
 • Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, περίπου το 80%, έχει κάνει αντικαταστάσεις προσωπικού την τελευταία τριετία, κυρίως λόγω χαμηλής απόδοσης και έλλειψης δεξιοτήτων που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον, ενώ αντικαταστάσεις σχεδιάζει και για την επόμενη τριετία 1 στις 2 επιχειρήσεις
 • Προκειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους, περίπου το 96% των εταιριών, την επόμενη τριετία, θεωρεί ότι πρέπει να διατηρήσει ή να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του
 • Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν στελέχη που διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ανάπτυξη αγορών εξωτερικού (ποσοστό 43,75%) και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (ποσοστό 41,14%)
 • Τη δυσκολία να εντοπίσουν υποψηφίους που διακρίνονται για την ευελιξία, την επίλυση προβλημάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε ποσοστό περίπου 65% εκφράζουν οι επιχειρήσεις
 • Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών για το 56,4% των επιχειρήσεων και η δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων για το υφιστάμενο προσωπικό για το 43,7% των εταιριών, από την πλευρά της Πολιτείας θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία και στη διατήρηση θέσεων εργασίας
 • Από ουδέτερη έως αρνητική σε ποσοστό 75% είναι η εμπειρία των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή τους σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης
 • 8 στις 10 επιχειρήσεις που υλοποίησαν κρατικά προγράμματα ενίσχυσης απασχόλησης δεν κράτησαν κανέναν εργαζόμενο μετά την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης της δράσης.

 

Σε φάση σταθεροποίησης βρίσκεται το 39,58% των επιχειρήσεων, το τελευταίο διάστημα, με το 33,34% παράλληλα να «φλερτάρει» με την ανάπτυξη και το 27% να διανύει φάση αναδιάρθρωσης.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την έρευνα της εταιρίας Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού  People for Business με θέμα «Η στρατηγική και οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για την επόμενη τριετία», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 20 Οκτωβρίου 2014 έως 20 Νοεμβρίου 2014, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 396 επιχειρήσεων από την Αττική, τη Βοιωτία και την Κόρινθο. Στόχος της έρευνας, ήταν να διερευνηθούν η στρατηγική για την επόμενη τριετία και οι ανάγκες που προκύπτουν για το προφίλ των εργαζομένων που αναμένεται να συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της.

 

Στρατηγική και στόχοι τριετίας

Οσον αφορά στην στρατηγική των επιχειρήσεων για την επόμενη τριετία, αυτή επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων αγορών σε ποσοστό 32,13%, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε ποσοστό 31,45% και στην ανάπτυξη των υφιστάμενων καναλιών στην Ελλάδα σε ποσοστό 38,14%.

Αντίστοιχα λοιπόν, οι επιχειρηματικοί στόχοι για την επόμενη τριετία διαομορφώνονται ως εξής: εξαιρετικά σημαντικοί θεωρούνται η αύξηση της κερδοφορίας σε ποσοστό 64,58%, η προσέλκυση νέων πελατών σε ποσοστό 45,83% και η αύξηση του τζίρου σε ποσοστό 41,67%. Καθοριστικό ρόλο όμως παίζουν και η ανάπτυξη του υπάρχοντος πελατολογίου σε ποσοστό 39,58%, η ενίσχυση του brand name σε ποσοστό 37,45% και η καλύτερη διαχείριση κινδύνων σε ποσοστό 35,42%.

Αυτό που οι επιχειρήσεις θεωρούν όμως σημαντικό για να πετύχουν τους στόχους τους σε αυτό το διάστημα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας (60,42%), η ευέλικτη νομοθεσία (56,25%), το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (55,14%) και τα φορολογικά κίνητρα (41,67%).

 

Προηγούμενη τριετία

Σε σχέση με τις θέσεις εργασίας, το 50,27% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι, τα τελευταία τρία χρόνια μείωσε το προσωπικό, το 33,06% έκανε προσλήψεις και το 16,67% διατήρησε τις θέσεις εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε έντονη κινητικότητα στην αγορά εργασίας, καθώς το 79,17% των εταιριών στον ιδιωτικό τομέα προχώρησε σε αντικαταστάσεις στελεχών το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων προχώρησε σε αντικαταστάσεις φαίνεται ότι είναι κυρίως η χαμηλή απόδοση (44,15%) και η έλλειψη δεξιοτήτων που απαιτεί το σύγχρονο περιβάλλον (43,16%). Σημαντικό ρόλο όμως σε μία αντικατάσταση φαίνεται ότι παίζει επίσης η αλλαγή οργανωτικής δομής (54,29%) και η αποτελεσματική συνεργασία (34,29%).

Οσον αφορά το επίπεδο των θέσεων, οι αντικαταστάσεις έγιναν σε όλα σχεδόν τα επίπεδα και πιο συγκεκριμένα σε υπαλλήλους (60%), σε στελέχη (54,29%), σε προϊσταμένους (51,43%), σε διευθυντές διευθύνσεων (37,14%) και σε τεχνίτες (34,29%).

Ταυτόχρονα, οι τομείς στους οποίους έγιναν οι αντικαταστάσεις αφορούσαν τις πωλήσεις σε ποσοστό 65,71%, την οικονομική διεύθυνση/λογιστήριο σε ποσοστό 54,58%, την παραγωγή σε ποσοστό 33,17% και το μάρκετινγκ σε ποσοστό 25,71%.

«Την τελευταία τριετία, έχουμε βιώσει δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας, με σαφή όμως σημάδια σταθεροποίησης και ελαφριάς ανάκαμψης για το 2014. Η περίοδος άμυνας για τις επιχειρήσεις φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της και πλέον έχουμε μπει στην περίοδο ανασυγκρότησης και – γιατί όχι – επιθετικής πολιτικής σε κάποιες περιπτώσεις. Ετσι σήμερα είναι ακόμα πιο σημαντικός ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα και οι δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει, ώστε να οδηγήσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην επόμενη ημέρα, σε νέες αγορές, με νέα δεδομένα.» επισημαίνει η κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα CEO της People for Business.

 

Η επόμενη ημέρα

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, το 61,53% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα πρέπει να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, το 34,05% να τις διατηρήσει σταθερές και το 4,42% να τις μειώσει.

Αναφορικά με τις αντικαταστάσεις μέσα στην επόμενη τριετία, το 51,11% των επιχειρήσεων σκοπεύει να τις συνεχίσει σε αντίθεση με το 48,49% που δεν σχεδιάζει να προβεί σ’ αυτές.

Οι τομείς στους οποίους αναμένονται οι αντικαταστάσεις είναι οπωσδήποτε οι πωλήσεις (28,39%) και σε δεύτερο χρόνο το marketing και η πληροφορική.

Οσον αφορά το επίπεδο των θέσεων, οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν αντικαταστάσεις κυρίως σε προϊσταμένους, ποσοστό 28,39%.

Αναφορικά με τα προγράμματα επαναπροσδιορισμού καριέρας, το 45,83% των εταιριών απάντησε ότι θα έδινε ανά περίπτωση στο προσωπικό του.

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό εστιάζονται κυρίως σε επίπεδο υπαλλήλων (27,85%) και  προϊσταμένων  (22,15%).

Αντίστοιχα οι ανάγκες για νέο προσωπικό όσον αφορά στους τομείς επικεντρώνονται: 39,41% στις πωλήσεις, 35,15% στην ανάπτυξη αγορών εξωτερικού και 32,16% στην παραγωγή.

Τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους οι επιχειρήσεις για την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού είναι κυρίως τα προσωπικά χαρακτηριστικά σε ποσοστό 64,19% και οι εξειδικευμένες γνώσεις σε ποσοστό 41,16%. Σημαντικά όμως είναι και η επιπρόσθετη μόρφωση (51,59%), οι τεχνικές γνώσεις (48,59%), αλλά και τα πτυχία (40,13%).

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δυσκολεύονται να βρουν στελέχη που να διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • ανάπτυξη αγορών εξωτερικού (43,75%)
 • ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου (41,14%)
 • πωλήσεις (39,16%)
 • social media (35,14%)
 • παραγωγή (32,16%).

Επίσης έλλειψη στελεχών συναντούν οι επιχειρήσεις και σε στελέχη όσον αφορά σε προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως:

 • ευελιξία (68,75%)
 • επίλυση προβλημάτων (67,16%)
 • ανάληψη πρωτοβουλιών (62,55%)
 • διαχείριση συγκρούσεων (61,16%)
 • επιχειρηματική αντίληψη (55,16%)
 • δέσμευση (54,22%)

 

Ο ρόλος της πολιτείας

Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, θεωρούν ότι η πολιτεία μπορεί να συμβάλει άμεσα στη δημιουργία και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Ειδικότερα, αυτό μπορεί να γίνει με:

 • μείωση των εργοδοτικών εισφορών (56,4%)
 • επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών (43,75%)
 • δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων για το υφιστάμενο προσωπικό (43,75)
 • δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού δεξιοτήτων για ανέργους (40,98%)
 • δημιουργία προγραμμάτων επαναπροσδιορισμού καριέρας για ανέργους (40,15%)
 • προγράμματα τεχνικής κατάρτισης για ανέργους (37,5%)
 • επιδότηση θέσεων εργασίας για εργαζόμενους 45+ (35,36%)
 • επιδότηση θέσεων εργασίας για νέους (32,88%)

Σε ότι αφορά τώρα, στα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης το 51,15% των εταιριών δήλωσε ότι έχει συμμετάσχει, σε αντίθεση με το 48,85% που δεν έχει υλοποιήσει κανένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Ωστόσο, η εμπειρία των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή τους σε αυτά ήταν ουδέτερη σε ποσοστό 52,46%, θετική σε ποσοστό 25,16% και αρνητική σε ποσοστό 22,38%.

Στην ερώτηση, για το πώς θα χαρακτήριζαν τη διάρκεια των προγραμμάτων το 12,5% των επιχειρήσεων απάντησε πολύ ικανοποιητική, το 14,13% ικανοποιητική, το 54,11% επαρκής και το 19,26% ελλειπής.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων οι επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το αν το ανθρώπινο δυναμικό τους βελτιώθηκε. Ειδικότερα, μόνο το 9,3% των εταιριών συμφωνεί απόλυτα ότι υπήρξε βελτίωση, το 11,6% απλώς συμφωνεί, το 73,29% έχει ουδέτερη άποψη και το 6,25% διαφωνεί απόλυτα.

Ενδιαφέρον είναι βέβαια και το γεγονός ότι όταν οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν για το αν μετά το πέρας των προγραμμάτων και την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης, οι επιχειρήσεις έχουν κρατήσει εργαζομένους, η συντριπτική πλειοψηφία (79,15%) απάντησε αρνητικά. Μόνο το 20,85% των εταιριών δήλωσε ότι έχει εντάξει στο δυναμικό του εργαζομένους μέσω προγραμμάτων.

Τέλος, οι επιχειρήσεις φαίνονται επιφυλακτικές στο ενδεχόμενο να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα κρατικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης στο μέλλον. Ειδικότερα, μόνο το 9,63% απαντά με σιγουριά ότι θα υλοποιούσε ένα τέτοιο πρόγραμμα, το 41,16% θα το σκεφτόταν, το 31,25% πιθανόν να έλεγε ναι, ενώ το 17,96% θα ήταν αρνητικό σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Το θέμα της απασχόλησης χρειάζεται συντονισμένη στρατηγική και συγκεκριμένες τακτικές. Σε μια εποχή που η ανεργία είναι της τάξης του 26-27%, είναι πραγματικά οξύμωρο οι εργοδότες να μην βρίσκουν τους εργαζόμενους που αναζητούν. Και είναι κρίμα η πολιτεία να υλοποιεί κρατικά προγράμματα και να δαπανά μεγάλα ποσά, χωρίς να επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών χαρακτηριστικών, δημιουργώντας εργαζόνενους που να μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην σύγχρονη επιχείρηση, που να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων τους. Δεν έχουμε πλέον περιθώρια να κατασπαταλήσουμε άλλους πόρους, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για την απασχόληση και την μειωση της ανεργίας στην χώρα μας.»  τονίζει η κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα.

 

Ταυτότητα έρευνας

Στην έρευνα της People for Business με θέμα «Η στρατηγική και οι νέες ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για την επόμενη τριετία», που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 20 Οκτωβρίου 2014 έως 20 Νοεμβρίου 2014 συμμετείχαν 396 επιχειρήσεις από την Αττική, τη Βοιωτία και την Κόρινθο (ξένες πολυεθνικές 35,48%, ελληνικές πολυεθνικές 12,9% και ελληνικές 51,62%) από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ειδικότερα στις ερωτήσεις απάντησαν ανώτατα διοικητικά στελέχη σε ποσοστό 45,16%, γενικοί διευθυντές σε ποσοστό 19,35%, διευθύνοντες σύμβουλοι σε ποσοστό 22,58% και μέτοχοι/πρόεδροι/μέλη ΔΣ σε ποσοστό 12,91%.

 

INFO

Πληροφορίες για την People for Business

Η People for Business (PfB) είναι μια δυναμική εταιρία Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού που διακρίθηκε με το Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου 2012. Είναι η μοναδική ελληνική, που έχει επιλεγεί από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), στα πλαίσια του Career Support Program – που προσφέρει στα μέλη της. Επίσης υποστηρίζει τους φοιτητές του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ζητήματα career management καθώς και τους νικητές του βραβείου Hellenic Initiative 2013 σε θέματα HR.

Παρέχει εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, στις ανώτατες, ανώτερες και μεσαίες βαθμίδες μιας επιχείρησης, που επικεντρώνονται σε τομείς, όπως η Ταλεντοκεντρική Επιλογή Στελεχών, η Συμβουλευτική Μετάβασης Καριέρας και η Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα στελέχη της  με πολυετή πείρα και γνώση της αγοράς, παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις στο χώρο του Human Resources και υιοθετούν εκείνες τις πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες της.

Σχετικά Άρθρα

1 Comment

 1. Pingback: News archive