Ανθρωποκρατία αναγέννησης

Η Μεγάλη Επανασύσταση με επίκεντρο τον άνθρωπο πρέπει να πετύχει

 
«Η γραφειοκρατία είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση του ελέγχου, ενώ η ανθρωποκρατία στοχεύει στη μεγιστοποίηση της συμβολής του», αναφέρει ο Gary Hamel ένας παγκοσμίου φήμης και επιρροής στοχαστής επιχειρήσεων, σύμβουλος, διευθυντής και συνιδρυτής του Management Lab, και επισκέπτης καθηγητής στο London Business School, στο νέο  του βιβλίο υπό τον τίτλο: Humanocracy.

Στις εξαιρετικές εποχές είναι αναγκαίο ένα σχέδιο τολμηρών δράσεων και ένα συνεκτικό όραμα εθνικής αναγέννησης  με επίκεντρο τους ανθρώπους. Τον άνθρωπο  της δημιουργίας και τις απεριόριστες δυνατότητες του. Την ενίσχυση των αδυνάτων. Την υποστήριξη των νέων ανθρώπων.

Η πανδημική κρίση έχει επιφέρει αλλαγές σε όλους τους τομείς δράσης του ανθρώπου που απαιτούν διαχείριση νοοτροπίας και αντιλήψεων, ορθολογική υποστήριξη και καθολική συνεργασία νέου τύπου και κανόνων.

Είναι απαραίτητο ένα σχέδιο με 3 άξονες που θα εξελίσσεται παράλληλα: Βραχυπρόθεσμα στήριξη της  ανθεκτικότητας, μεσοπρόθεσμα ενίσχυση με πόρους των υγιών επιχειρήσεων και  μακροπρόθεσμα εφαρμογή σχεδίου για τον  οικονομικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Η ανθεκτικότητα του πολύτιμου πόρου του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι πρωτεύον.

Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας διαθέτουν σχέδια και ιδέες που μπορούν να συνεισφέρουν στην νέα εποχή που αναμένουν όλοι να ανατείλει.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,  πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τολμηρές ανθρωποκεντρικές μεταρρυθμίσεις.

Αυτές μπορεί δυνητικά να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης,   τον επανασχεδιασμό δίκαιων, ισότιμων και αξιοπρεπών δικτύων ασφαλείας στα πεδία της  πρόνοιας και της υγείας κάθε μορφής, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας που θα χρειαστεί το μελλοντικό πρότυπο της αναγκαίας παραγωγικής  οικονομίας, τη βελτίωση της κατανομής των κινδύνων μεταξύ του πολίτη, του κράτους και του ιδιωτικού τομέα και κυρίως την διαφύλαξη της εκπαίδευσης  ως απαραίτητου διαβατηρίου για την είσοδο σε μια νέα εποχή  ευρύτερης παιδείας υπεύθυνων πολιτών.

Η φιλανθρωπίες κάθε είδους  είναι αποτελεσματικές όταν εντάσσονται σε ένα σχέδιο ολικής επιρροής για την μεταμόρφωση του πολίτη και του κράτους.

Η αναγεννητική ανθρωποκεντρική εποχή μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο ενισχύοντας με όλους τους τρόπους την απαράμιλλη ανθρώπινη δημιουργικότητα.

Αυτή οδήγησε σε πλήθος καινοτομιών. Αυτή μπορεί να μας οδηγήσει και πάλι στην έξοδο από την κρίση. Αυτή οφείλει να είναι και το κύριο μέλημα όλων.

Η διαμόρφωση της  νέας εποχής του ανθρώπου θα απαιτήσει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, δημόσιων και κυβερνητικών ιδρυμάτων και εργαζομένων.

Η Μεγάλη Επανασύσταση με επίκεντρο τον άνθρωπο πρέπει να πετύχει.

Καθώς ο φυσικός πλούτος εξαντλείται, οι οικονομίες θα βασίζονται περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο σημειώνει σε άρθρο του ο economist. Είναι καιρός να επενδύσουν σε αυτό το μοναδικό κεφάλαιο όλοι για να ενδυναμωθεί ουσιαστικά.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα