Αντίθεση του ΤΕΕ στην υποβάθμιση των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών

Σύσκεψη με Κοσμήτορες και Προέδρους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων

 
Με πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και εισήγηση της Β΄ Αντιπροέδρου του ΤΕΕ, καθηγήτριας ΕΜΠ Τώνιας Μοροπούλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Κοσμητόρων και Προέδρων Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων, σήμερα, Τετάρτη 19.10.2016 την 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ στην Αθήνα.

Οι παρόντες ομόθυμα εκφράζουν την αντίθεσή τους στην υποβάθμιση των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών της Χώρας που προκαλείται από την υποχρεωτική διάσπαση των σπουδών του Μηχανικού σε δύο κύκλους από το «Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Δεύτερο και Τρίτο Κύκλο Σπουδών – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές Σπουδές».

Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει την πραγματικότητα, των ενιαίων και αδιάσπαστων πενταετών σπουδών μηχανικού, που όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές της Χώρας υιοθετούν, για την προστασία της Παιδείας και του επαγγέλματος του Μηχανικού προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Σχετικά Άρθρα