Απονομή υποτροφιών από τον Όμιλο Libra σε φοιτητές MBA του Οικ. Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την απονομή των υποτροφιών του προγράμματος ‘Libra Fellowship Programme’ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το οποίο παρέχει οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καθιερώθηκε από τον Όμιλο Libra Group, ο οποίος είναι ένας διεθνής επιχειρηματικός όμιλος με 30 θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε έξι ηπείρους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αποτελεί μια από τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που συνδέονται με την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη του Ομίλου Libra Group, σημαντικός αριθμός των οποίων συνδέονται με την Ελλάδα και την ελληνική διασπορά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.

Ο επιχειρηματικός Όμιλος Libra Group έχει δεσμευτεί για τη χορήγηση 25 υποτροφιών ετησίως για τα επόμενα 5 έτη. Ο κάθε υπότροφος επιλέγεται βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων και του/της χορηγείται μία υποτροφία η οποία καλύπτει σημαντικό μέρος των διδάκτρων. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές των προγραμμάτων πλήρους και μερικής φοίτησης του ΜΒΑ που έχουν όμως ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο ακαδημαϊκό έτος. Το ‘Libra Fellowship Programme’ καθιερώθηκε το 2013, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκαν οι πρώτοι φοιτητές που έλαβαν την υποτροφία.

“Η επένδυση στην εκπαίδευση είναι το όχημα που οδηγεί στη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις, αλλά και κάθε κράτος. Η εκπαίδευση συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εργατικού δυναμικού εφοδιάζοντας το με παραγωγικές δεξιότητες οι οποίες του επιτρέπουν να προσαρμόζεται ευκολότερα στις ανάγκες μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης οικονομίας” ανέφερε ο Διευθυντής του Προγράμματος ΜΒΑ Καθηγητής Γιώργος Κουρέτας. “Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποστηρίζει την απόκτηση αυτών ακριβώς των εφοδίων από τους φοιτητές, στοχεύοντας στην τόνωση της Ελληνικής Οικονομίας μετά τη βαθιά οικονομική ύφεση της τελευταίας πενταετίας. Καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά αυτή τη συνεργασία.”

 
INFO

Σχετικά με το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει μια υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων και υποστηρίζεται από τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Το Πρόγραμμα ΜΒΑ ιδρύθηκε το 1985 και ήταν το πρώτο τέτοιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων το οποίο είναι σήμερα το μεγαλύτερο και πλέον αναγνωρισμένο ΜΒΑ στην Ελλάδα. Αποτελεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, και οι περισσότερο από 2000 πτυχιούχοι του είναι ανώτατα και ανώτερα στελέχη σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας καθώς και καταξιωμένοι επιχειρηματίες. Το ΜΒΑ του Ο.Π.Α. κατατάχθηκε 20ο στη Δυτική Ευρώπη από το διεθνή οργανισμό ΕDUNIVERSAL Best Masters Ranking για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

www.mba.aueb.gr; www.mba-parttime.aueb.gr

 
Σχετικά με τον Όμιλο Libra Group

Ο Όμιλος Libra Group είναι ένας ιδιωτικός διεθνής επιχειρηματικός όμιλος αποτελούμενος από 30 θυγατρικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε έξι ηπείρους. Οι πρωταρχικοί κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας στους οποίους ο Όμιλος Libra Group δραστηριοποιείται είναι: ναυτιλία, αεροπλοΐα, αγορά ακινήτων, ξενοδοχειακή φιλοξενία και ενέργεια καθώς επίσης και σε ένα αριθμό διαφοροποιημένων οικονομικών συμφερόντων. Ο Όμιλος Libra Group είναι ιδιοκτησία της οικογενείας Λογοθέτη και έχει δεσμευθεί στην ανάδειξη των αυριανών ηγετών με την υποστήριξη προσεκτικά επιλεγμένων προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.  www.libra.com

 
My Way Press.gr

Σχετικά Άρθρα