Αποτελεσματική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα προς όφελος της χώρας

-Ο στρατηγικός συντονισμός μεταξύ της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα είναι αναγκαίος για την επιτάχυνση δομών και αντιλήψεων και παραγωγικών λύσεων σε περίπλοκα προβλήματα

 
-Ένας δυναμικός ιδιωτικός τομέας μπορεί να μετασχηματίσει κρίσιμα πεδία του ασθενικού δημοσίου τομέα, με κοινωνική ευθύνη, λογοδοσία και διαφάνεια. Υγιείς δυνάμεις υπάρχουν και στους δυο τομείς και η σύμπραξη είτε μέσω ΣΔΙΤ είτε με ευρύτερης αντίληψης, καινοτόμες μετασχηματιστικές κοινοπραξίες, που θα επιταχύνουν την ανάταξη της οικονομίας

 

-Ο ιδιωτικός τομέας έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσθέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία και η επίδραση του παρέχει ένα πλεονέκτημα στο δημόσιο

Η ανάπτυξη κοινών προτύπων παρεμβάσεων διακυβέρνησης με τεχνοκρατική επάρκεια και ανάλυση δεδομένων θα οδηγήσει σε -ευθυγράμμιση συνεργασίας και σε ουσιαστική σύνθεση δυνάμεων

-Η εστίαση στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων είναι παραγωγική με την προϋπόθεση να διαθέτει ενσωματωμένα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά

Η αναποτελεσματική λήψη αποφάσεων ξοδεύει πολύτιμους πόρους των φορολογουμένων και δίνει μήνυμα απαξίας των πολιτών προς το κράτος.

Το COVID-19 είναι μια ευκαιρία αφύπνισης για την ουσιαστική θεσμική μεταρρύθμιση του κράτους , την αλλαγή νοοτροπίας, την συμπόρευση με νέα εργαλεία και τον επανασχεδιασμό του σε κρίσιμα πεδία με αρωγό την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, οι δεξιότητες διαχείρισης έργων και η τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα αποτελούν πολύτιμα εφόδια που μπορούν να αθροίσουν συνέργειες και να μεγιστοποιήσουν τους πόρους των φορολογουμένων.

Ενας μοναδικός, μετρήσιμος, και υπαρκτός σε άλλες χώρες, τρόπος άμεσης αντιμετώπισης των προκλήσεων και των αναγκών του μέλλοντος, είναι η οικοδόμηση περισσότερων, ισχυρότερων συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σε στρατηγικά πεδία.

Η αποτελεσματική εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μπορεί να ανταποκριθεί στις πιεστικές απαιτήσεις σύνθετων αναγκών και κινδύνων της εποχής και να συμβάλλει ως επιλογή καταλυτικά στην επιτάχυνση των απαντήσεων που έχει ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία.

Η διαρκής κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί την ανάγκη μιας ολικής αντιμετώπισης των σοβαρών κινδύνων με τόλμη και σύνθεση, με μετασχηματισμό διαδικασιών με καθαρότητα και επάρκεια από όλους.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα