Απόκτηση πιστοποιητικού από την Lloyd’s Register για marine προϊόντα πυρανίχνευσης της Olympia Electronics

H OLYMPIA ELECTRONICS A.E. εδώ και δύο έτη έχει ως στρατηγικό στόχο την διείσδυση των προϊόντων της στην παγκόσμια αγορά της ναυτιλίας. Η εταιρεία, έχοντας ως αρχή, την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και κατασκευής (ΕΝ). Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 EN, και έχει εξασφαλίσει πιστοποιήσεις από έγκριτα ινστιτούτα για τα περισσότερα από τα προϊόντα της.

 
Πρόσφατα η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. απέκτησε το πιστοποιητικό Module B κατά την οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων 2014/90/EU,από τον Αγγλικό Νηογνώμονα Lloyd’s Register για τα ακόλουθα προϊόντα ναυτιλίας: BS-1646/MAR, BS-1642/MAR, BS-1638/MAR, BS-660/MAR, BS-531/1/MAR, BS-531/1/WP/MAR, BSR-8020/WP/MAR, BSR-7070/A/MAR. Πρόκειται για πίνακες με οθόνη (BS-1646/MAR, BS-1642/MAR, BS-1638/MAR), Θερμοδιαφορικό ανιχνευτή με βάση, Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, Στεγανή διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα εισόδου – εξόδου, διευθυνσιοδοτούμενο απομονωτή βραχυκυκλώματος. Όλα τους είναι προϊόντα πυρανίχνευσης που μπορούν να προμηθεύσουν με ασφάλεια τα ελληνικά και τα ξένα πλοία, έχοντας ως ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα την ποιότητα και την ευχρηστία τους.

Στόχος της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της ακολουθώντας μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των πελατών της. Οι πιστοποιήσεις των προϊόντων είναι σημαντικές για την πρόοδο της  εταιρείας, η οποία στηρίζει την προσπάθεια αυτή κάνοντας συνεχείς επενδύσεις, με σκοπό το όραμά της να γίνει πραγματικότητα και τα προϊόντα της να επανδρώνουν ελληνικά αλλά και ξένα πλοία.

Σχετικά Άρθρα