Αυτοπροστασία χωρίς κυβερνητικό σχέδιο θα οδηγήσει μαθηματικά σε καραντίνα

-Αυτοπροστασία μέσα σε συνωστισμό δεν μπορεί να υπάρξει-Χρειάζεται ένα σχέδιο αποφυγής από την είσοδο στην καραντίνα και σχέδιο εξόδου από της επιπτώσεις στην οικονομία και αυτό σημαίνει θωράκιση της δημόσιας υγείας και των μετακινήσεων και χρηματοδότηση της παραγωγικής οικονομίας

-Για να είναι επιδραστικό το μήνυμα ενός πολιτικού πρέπει να συμβαδίζει με πράξεις πρόληψης

-Το δίλημμα δεν μπορεί να είναι το απλοϊκό «αυτοπροστασία ή καραντίνα» αλλά σχέδιο δράσης ή καραντίνα

-Η έγκαιρη χρηματοδότηση των ελλείψεων και η εφαρμογή σχεδίου υγειονομικής θωράκισης της δημόσιας υγείας με έργα, θα διασφαλίσει το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας και όχι μόνο η αυτοπροστασία των πολιτών. Όταν η αυτοπροστασία συνωστίζεται στα λεωφορεία και στα σχολεία ακυρώνεται η προσπάθεια των πολιτών από το κράτος

 
Είναι κοινός τόπος ότι δεν έχει επιδειχθεί η δέουσα επιμέλεια και η αναγκαία εγρήγορση από την κυβέρνηση, στην δεύτερη φάση της πανδημίας, σε βασικά θέματα πρόληψης, σχεδίου και έγκαιρης αντιμετώπισης της.

Για να είναι επιδραστικός ο λόγος των υπευθύνων χάραξης πολιτικής πρέπει να συμβαδίζει με πράξεις πρόληψης και συνεκτικό σχέδιο υγειονομικής δράσης και να απαντάει σε στοιχειώδη ερωτήματα των πολιτών. Εφόσον υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 37 δις, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών, θα όφειλαν να υπηρετήσουν κατά την διάρκεια του καλοκαιριού τα απαραίτητα, στοιχειώδη σχέδια κάλυψης αναγκών στην εκπαίδευση, στις δημόσιες μεταφορές και στην υγεία.

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι ηθική επιταγή.

Ενας πολιτικός με επιδραστικό λόγο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυστηρά ιεραρχημένες βασικές πολιτικές προτεραιότητες με δυνατότητα άμεσης επίλυσης ζητημάτων δημόσιας υγείας, εκπαιδευτικής λειτουργίας και δημοσίων μεταφορών.

Η έγκαιρη χρηματοδότηση των ελλείψεων θα διασφαλίσει το μέλλον της κοινωνίας και της οικονομίας και όχι μόνο η αυτοπροστασία των πολιτών. Όταν η αυτοπροστασία συνωστίζεται στα λεωφορεία και στα σχολεία ακυρώνεται η προσπάθεια των πολιτών.

Όπως και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του COVID-19 στις καθημερινές λειτουργίες τους , την απασχόληση και τη χρηματοδότηση. Το δίλημμα δεν μπορεί να είναι το απλοϊκό «αυτοπροστασία ή καραντίνα» αλλά σχέδιο ή καραντίνα –σχέδιο πρόληψης και κάλυψη κενών με ευθύνη της κυβέρνησης.

Εφόσον σύμφωνα με τον πρωθυπουργό «μπορούμε να πετύχουμε και χωρίς lockdown» ας υπάρξει ένα σχέδιο δράσης. Δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς σχέδιο για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 εκει όπου οι εστίες επιμένουν και πολλαπλασιάζονται με ευθύνη των υπευθύνων.

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα