Για να έχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να έχουμε ισχυρό και βιώσιμο κράτος δικαίου

Η απουσία πολιτικής βούλησης σε συνδυασμό με την χρόνια ανικανότητα σε κρίσιμους τομείς της οργάνωσης ενός κράτους δικαίου, φθείρει μακροπρόθεσμα τον αγώνα προόδου στο σύνολο της κοινωνίας.

Η άρνηση της φθοράς διαχρονικά, έχει συσσωρεύσει αντανακλαστικά μια ράθυμη πολιτική αντιμετώπισης που διαιωνίζει προβλήματα.

Η επιτυχής αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων από το ποδόσφαιρο μέχρι την οικονομία, προϋποθέτει πολιτική βούληση. Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα είχαν πολλά να διδαχθούν από το τι πράττουν άλλες χώρες. Ένα σημείο αναφοράς ανταγωνιστικών πολιτικών στην διάρθρωση του κράτους δικαίου θα υποχρέωνε το αδρανές σύστημα να κινηθεί.

Η διάχυση της αδράνειας στο διεθνές περιβάλλον έχει επιπτώσεις και στην αναζήτηση επενδυτών. Η προσέλκυση των οποίων δεν μπορεί να γίνει με μια νεκρή στρατηγική, φθαρμένες νοοτροπίες και συγκάλυψη ανικάνων.

Για να έχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να έχουμε ισχυρό και βιώσιμο κράτος δικαίου.

Π. Τσακιρίδης
mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα