ΓΣΕΕ- Levy Economics Institute: Η ελληνική οικονομία φαίνεται να είναι παγιδευμένη μεταξύ εξωτερικής και δημοσιονομικής ευθραυστότητας

Στην ήδη εύθραυστη από την οικονομική κρίση του 2009-2010 ελληνική οικονομία, ο αντίκτυπος της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα ισχυρός. Η πτώση του ΑΕΠ ήταν μια από τις μεγαλύτερες ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και της ΕΕ, με την Ελλάδα να έχει ήδη ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης του εργατικού δυναμικού και με τον τουρισμό, που αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναμη των εξαγωγών, της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, να μειώνεται κατά 25% σε σχέση με το επίπεδο του 2019.

 
Στρατηγική ΑνάλυσηΕκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 και το 2022

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με το Levy Economics Institute του Bard College ΝΥ παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2021 και το 2022.

Όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση: Σύμφωνα με τα εμπειρικά μας ευρήματα, η οικονομική μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ανάλυσής μας, εκτιμάται ότι θα είναι 3,4% το 2021 και 4,9% το 2022. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο προ πανδημίας επίπεδο του ΑΕΠ αν δεν υπάρξουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Εξετάσαμε δύο σενάρια οικονομικής πολιτικής. Το ένα δίνει έμφαση στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω των δημόσιων επενδύσεων και της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το άλλο μέσω της εφαρμογής ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης που στοχεύει στην ουσιαστική μείωση της ανεργίας. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο χρόνος απορρόφησης και ο όγκος των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το μέγεθος του προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης είναι σημαντικές προσδιοριστικές παράμετροι της δυναμικής της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

 
Το πλήρες κείμενο:

5117_ΙΝΕ ΓΣΕΕ & Levy Econimics Institute- Στρατηγική ανάλυση

Σχετικά Άρθρα