Δημιουργήστε την προσωπική σας τεχνητή νοημοσύνη από τη δική σας ψηφιακή ζωή

Μιλήστε, γράψτε ή ανεβάστε πληροφορίες και εμπειρίες στην προσωπική σας τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορείτε να ανακαλείτε τις αναμνήσεις σας ακριβώς όταν τις χρειάζεστε.

 
Remember Everything

Speak, write or upload insights, information and experiences into your personal AI so you can recall your memories exactly when you need them.

Join the human-AI network of futurists and thought leaders training their personal AIs on 1,000,000s of their memories now.

Συνέχεια www.personal.ai

Σχετικά Άρθρα