Δράσεις βιωματικού επαγγελματικού προσανατολισμού Περιφέρειας Κρήτης και “The Tipping Point”

Η ένταξη προγράμματος βιωματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλα τα δημόσια Λύκεια της Περιφέρειας Κρήτης συζητήθηκε σε συνάντηση που είχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Παναγιώτης Σημανδηράκης με το συνιδρυτή του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού “The Tipping Point”, Γιώργο Νικολετάκη. Στη συνάντηση ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι το πρόγραμμα βιωματικής επαγγελματικής εκπαίδευσης θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια που πρωτοπορεί σε πανελλαδικό επίπεδο στον τομέα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων μαθητών σε ό,τι αφορά τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.

 
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, η μοναδική σε πανελλαδικό επίπεδο που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός,  δίνεται η δυνατότητα στο κάθε μαθητή που βρίσκεται ακόμη και στη πιο απομακρυσμένη περιοχή της Κρήτης, ανεξαρτήτως οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, να «ανακαλύπτει» νέα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά «μονοπάτια», καθοδηγούμενος από αυτούς που τα έχουν ήδη «περπατήσει» επιτυχώς (μέντορες).

 
Βασικές δράσεις συνεργασίας Περιφέρειας Κρήτης και  “The Tipping Point”:

-Διοργάνωση εικονικών συναντήσεων (μέσω διαδικτύου) επαγγελματιών με μαθητές σε επίπεδο τάξης.

-Διοργάνωση ατομικών συνεδρίων μαθητών με επαγγελματίες.

-Παραγωγή video επαγγελματιών που θα μοιράζονται με τους μαθητές.

-Διοργάνωση συναντήσεων/επισκέψεων μαθητών στο χώρο εργασίας επαγγελματιών.

-Δημιουργία “custom made video libraries” για το κάθε σχολείο/πανεπιστήμιο.

-Ψυχομετρικά τεστ για την ανάδειξη πτυχών της προσωπικότητας των μαθητών και των ιδιαίτερων κλίσεων/ταλέντων τους.

Η δράση που θα υλοποιηθεί στα δημόσια Λύκεια του νησιού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό τη συστηματική και πολυεπίπεδη παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχόλησης στο νησί.

Σχετικά Άρθρα