ΕΕΔΕ -Η Ποιότητα είναι Φιλοσοφία ή Νοοτροπία;

• Το 59ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ποιότητα στην Αθήνα από την ΕΕΔΕ
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), με την ιδιότητα του εθνικού εκπροσώπου (National Representative) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ποιότητα (European Organization for Quality – EOQ) διοργανώνει στην Αθήνα, στις 11 και 12 Ιουνίου 2015, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Is Quality a Philosophy or is it a Mindset?”

Πρόκειται για την 59η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του διεθνούς αυτού οργανισμού, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο από έναν εθνικό οργανισμό μέλος του EOQ. Την ιδιαίτερη αυτή τιμή και ευθύνη ανέλαβε για το 2015 η ΕΕΔΕ. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα λειτουργήσει ως μοναδική ευκαιρία να συγκεντρωθούν στη χώρα μας πρωτοπόροι ομιλητές από όλο τον κόσμο, με ειδίκευση σε θέματα ποιότητας, οι οποίοι με τις τοποθετήσεις τους θα προβάλουν τη σημασία υιοθέτησης και εφαρμογής των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, θα επισημάνουν τη συμβολή της πιστοποίησης στην επίτευξη οικονομικών & περιβαλλοντικών οφελών, στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και, τελικά, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το Συνέδριο θα αποτελέσει πλατφόρμα μεταφοράς γνώσης και ανταλλαγής εμπειριών, ώστε να απαντηθεί τελικά το ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα της Ποιότητας – ως συνισταμένης της κουλτούρας επιχειρήσεων και οργανισμών – να συνεισφέρει στη βελτίωση όλων των πτυχών της επιχειρηματικής δράσης.

Το Συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων από όλο τον κόσμο. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή σύνεδροι από 35 χώρες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κορυφαία στελέχη, διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές, στελέχη διαχείρισης ποιότητας, ειδικοί σύμβουλοι και επιθεωρητές συστημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ομόλογων φορέων ποιότητας του εξωτερικού.

Στη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου πάνω από 50 ομιλητές από 20 χώρες θα παρουσιάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Ποιότητας, απευθύνοντας ομιλίες είτε στην ολομέλεια του Συνεδρίου είτε σε μια από τις παράλληλες ενότητες. Μεταξύ των ομιλητών διακρίνονται οι ακόλουθοι:

Gregory Watson, Πρώην Πρόεδρος και Επίτιμος Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας για την Ποιότητα και πρώην Πρόεδρος και Μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας για την Ποιότητα (Past President and Honorary Member, International Academy for Quality και Past President and Fellow, American Society for Quality

Anni Koubek, Εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την καινοτομία (Εxecutive vice president for innovation) της Quality Austria

Dr. George J. Anastasopoulos, Πρόεδρος του Φορέα Πιστοποίησης Προσωπικού STAREGISTER International Inc και Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Πιστοποίησης Προσωπικού (Chairman, Personnel Certification Body STAREGISTER International Inc και General Secretary, International Personnel Certification Association)

Kenji Iino, Ιδρυτής της SYDROSE LP και Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης για τη Μελέτη της Αποτυχίας (Founder, SYDROSE LP and Executive Director, Association for the Study of Failure

Sidsel Winther Storaas, Πρόεδρος Δ.Σ. της Νορβηγικής Εταιρίας για την Ποιότητα και τη Διαχείριση Κινδύνων. Κορυφαίος σύμβουλος Συστημάτων Διοίκησης της Statoil (President of the board, Norwegian Society for Quality and Risk Management. Leading advisor management systems, Statoil και

Simon Feary, Επικεφαλής του Ινστιτούτου για τη Διαπίστευση της Ποιότητας (Chief Executive, Chartered Quality Institute).

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες ενότητες: Πιστοποίηση Προσωπικού (Personnel Certification), Γνωριμία με τους European Quality Leaders (Meet the European Quality Leaders), Φιλοσοφία της Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management philosophy), Διαχείριση Γνώσης: ποιότητα – καινοτομία (Knowledge management, quality management vs. innovation), Καίριες στρατηγικές για τη δημιουργία Νοοτροπίας Συμμόρφωσης (Key strategies for creating a Culture of Compliance), Εξειδικευμένη έρευνα σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management-focused research), Πρόσφατες εξελίξεις σε μοντέλα και πρότυπα (Recent developments in models and standards).

Το βράδυ της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η απονομή του «European Quality Leader Award» κατά τη διάρκεια του Gala Dinner που θα λάβει χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η γλώσσα του Συνεδρίου είναι τα Αγγλικά. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.quality2015.eu.

 
INFO 1

Η διαδικασία εγγραφής συμμετεχόντων έχει ξεκινήσει και πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΕΔΕ: Πάρης Κορωναίος, τηλ.: +30 2102112000 (*723), Email: registrations@quality2015.eu και Αγγελική Θεοδωρακοπούλου, τηλ.: +30 2102112000 (*525), Email: speakers@quality2015.eu .
INFO 2

Σχετικά με την ΕΕΔΕ
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.

Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του μάνατζμεντ και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Δικτύωση, Δημιουργία εργαλείων και υποδομών, Επικοινωνία, Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράμματα και υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι δραστηριότητες της εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους.
Σχετικά με τον EOQ
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ποιότητα (European Organization for Quality) είναι ένας από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ποιότητας και την εφαρμογής της. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που ιδρύθηκε το 1956, με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι ιδρυτικές οργανώσεις προέρχονταν από πέντε χώρες της Δυτικής Ευρώπης: τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Δυτική Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας σε θέματα θεωρίας και εφαρμογής της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Μέσω του δικτύου του EOQ, οργανώσεις από χώρες της Ευρώπης και αλλά και απ’ όλο τον κόσμο έρχονται σε επαφή με εκατοντάδες χιλιάδες εμπειρογνώμονες και εταιρίες στον τομέα της ποιότητας. Ο οργανισμός ενεργεί ως παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και τη διαχείριση της ποιότητας με την ευρύτερη έννοιά της, και ως βασικός επηρεάζων στην εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας στην ευρύτερη έννοιά της.

Σχετικά Άρθρα