Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου CSR HELLAS

Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), που διεξήχθησαν στις 29 Μαρτίου 2021 παράλληλα με την επιτυχημένη Γενική Συνέλευση του CSR HELLAS, που αποτελεί εθνικό εταίρο του CSR Europe, εξελέγησαν, κατά σειράν επιτυχίας και για τριετή θητεία, τα εξής επτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ καθώς και τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής:

 
ΔΣ – Τακτικά μέλη: 

1.Αλεξίου Μαρία, Σύμβουλος Διοίκησης Εταιρικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας, Όμιλος ΤΙΤΑΝ, Μέλος ΔΣ CSR Europe
2.Αγγελοπούλου Σταυρούλα, Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας, Όμιλος ΟΤΕ
3.Πάλλη Αλεξάνδρα, Eκπρόσωπος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)
4.Παπαδάκη Ξανθή, Administration Manager Adriatic & Balkans, McCain
5.Αγγελόπουλος Νικόλας, CSR Specialist, Interamerican
6.Σαπουντζή Ιωάννα, Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τράπεζας και Ομίλου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
7.Κατσούλη Κατερίνα, ESG & Sustainability Director, Grant Thornton

 
ΔΣ – Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
2.Κωνσταντάρου Ρόη, Διευθύντρια του Τμήματος Διαχείρισης Ποιότητας-Ασφαλείας και Υγείας-Περιβάλλοντος και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ΑΒΑΞ Α.Ε.

 
Ελεγκτική Επιτροπή:

1.Πάστρας Σωτήρης, CSR Manager, APIVITA
2.Λάππας Αναστάσιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
3.Αδαμίδου Βασιλική, Head of Corporate Communication, CSR and Social Media, LIDL HELLAS & SIA O.E.

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ, που θα συνέλθει τις αμέσως επόμενες ημέρες, τα μέλη του νέου Δ.Σ. θα προχωρήσουν στη συγκρότηση σε σώμα.

Σχετικά Άρθρα