Ελληνικές εξαγωγές- Πηγή έντονου προβληματισμού η πανδημία, το κόστος ενέργειας και το μεταφορικό κόστος

Νέα μεγάλη αύξηση 34,6% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγουστο του 2021, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ στο τέλος της φετινής χρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών.

 
Τα μηνύματα, σημειώνει,  από το «μέτωπο» της εξωστρέφειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και αποδεικνύουν στην πράξη τον καταλυτικό ρόλο που παίζουν στην πορεία ανάκαμψης και επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας στην κανονικότητα. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθούν να υπάρχουν μια σειρά από αβεβαιότητες που απειλούν την ανοδική πορεία, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση και το πολύ υψηλό μεταφορικό κόστος. Τα τελευταία αποτελούν πηγή έντονου προβληματισμού, καθώς επιβαρύνουν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα των παραγωγικών, και όχι μόνο, επιχειρήσεων, υπονομεύοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγουν και προκαλώντας αβεβαιότητα στη μελλοντική πορεία των εξαγωγών.

Καταλυτικό ρόλο στη νέα μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών έπαιξαν όλοι οι κλάδοι, με μοναδική παραφωνία τον κλάδο των Εμπιστευτικών Προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση για τον Αύγουστο του 2021 καταγράφουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+68,5%), των Βιομηχανικών (+38,4%), των Τροφίμων (+6,7%), των Μηχανημάτων (+24,3%), των Χημικών (+32,1%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+25,3%) που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, τεράστια άνοδο καταγράφει η πορεία των εξαγωγών κατά το μήνα Αύγουστο του 2021 καθώς αυξήθηκαν κατά 718,5 εκ. ευρώ ή κατά 34,6% και ανήλθαν σε 2,79 δισ. ευρώ έναντι 2,08 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η αύξηση είναι μικρότερη κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς ανήλθαν στα 1,89 δισ. ευρώ από 1,53 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 357,4 εκατ. ευρώ ή κατά 23,4%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που διαδραματίζει η σημαντικότατη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 68,5%.

Εμπορικό Ισοζύγιο Αύγουστος 2021
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 3.610,9 4.994,2 38,3%
Εξαγωγές 2.076,4 2.794,9 34,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.534,5 -2.199,3 43,3%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 2.807,1 3.566,9 27,1%
Εξαγωγές 1.529,2 1.886,6 23,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.277,9 -1.680,3 31,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 Ωστόσο, τεράστια άνοδος καταγράφεται και στις εισαγωγές τον Αύγουστο του 2021 καθώς αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ ή κατά 38,3% και ανήλθαν σε 4,99 δισ. ευρώ έναντι 3,61 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,57 δισ. ευρώ από 2,81 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 759,8 εκατ. ευρώ ή κατά 27,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2021 κατά 664,8 εκατ. ευρώ, ή κατά 43,3%, στα -2,20 δισ. ευρώ από -1,53 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης αυξήθηκε, στα -1,68 δισ. ευρώ από -1,28 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 402,4 εκατ. ευρώ ή κατά 31,5%.

Η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών κατά την περίοδο Φεβρουαρίου-Αυγούστου, ανακόπτει την πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, και οδηγεί σε σημαντική αύξηση των εξαγωγών της χώρας για το οκτάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου αυξάνονται κατά 5,11 δισ. ευρώ ή κατά 25,8% και ανήλθαν σε 24,93 δισ. ευρώ από 19,81 δισ. ευρώ.

Ομοίως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου κινούνται ανοδικά σε σχέση με το 2020, στα 18,31 δισ. ευρώ από 15,43 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 2,88 δισ. ευρώ ή κατά 18,7%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου –Αυγούστου 2021 αυξήθηκαν κατά 7,59 δισ. ευρώ ή κατά 23,8%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 39,54 δισ. ευρώ έναντι 31,95 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 30,17 δισ. ευρώ από 25,52 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 4,65 δισ. ευρώ ή κατά 18,2%.

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος-Αύγουστος 2021)
Εμπορικό Ισοζύγιο (συνολικά) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 31.949,7 39.543,2 23,8%
Εξαγωγές 19.813,8 24.928,4 25,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.135,9 -14.614,8 20,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Εισαγωγές 25.516,9 30.166,9 18,2%
Εξαγωγές 15.428,6 18.312,3 18,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -10.088,3 -11.854,6 17,5%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων οκταμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021 αυξήθηκε κατά 2,48 δισ. ευρώ ή κατά 20,4%, στα -14,61 δισ. ευρώ από -12,14 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -11,85 δισ. ευρώ από -10,09 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,77 δισ. ευρώ ή κατά -17,5%.

 
Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Αύγουστο του 2021, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά 18,9% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφεται τεράστια αύξηση της τάξεως του 54,8%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η εικόνα σχεδόν εξισορροπείται. Οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 23,8% ενώ προς τις Τρίτες Χώρες καταγράφουν άνοδο κατά 22,6%.

Αύγουστος 2021
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2020 Μερίδιο 2021
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.167,6 1.388,2 18,9% 56,2% 49,7%
Τρίτες Χώρες 908,8 1.406,7 54,8% 43,8% 50,3%
ΣΥΝΟΛΟ 2.076,4 2.794,9 34,6%
Προορισμοί Εξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Ευρωπαϊκή Ένωση 984,0 1.218,4 23,8% 64,3% 64,6%
Τρίτες Χώρες 545,2 668,2 22,6% 35,7% 35,4%
ΣΥΝΟΛΟ 1.529,2 1.886,6 23,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό μειώθηκε κατά επτάμιση μονάδες περίπου και άγγιξε το 49,7% έναντι 56,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 50,3% έναντι 43,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 64,6% και των τρίτων χωρών στο 35,4%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (18,7%) ενώ σημαντικότατα (35,6%) αυξήθηκε και προς τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 20,4% και μικρότερη αυτή τη φορά άνοδο προς τις Τρίτες Χώρες κατά 15,5%.

Ιανουάριος-Αύγουστος 2021
Προορισμοί Εξαγωγών     (συνολικά) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    % Μερίδιο 2020 Μερίδιο 2021
Ευρωπαϊκή Ένωση 11.451,2 13.590,2 18,7% 57,8% 54,5%
Τρίτες Χώρες 8.362,6 11.338,2 35,6% 42,2% 45,5%
ΣΥΝΟΛΟ 19.813,8 24.928,4 25,8%
Προορισμοί Eξαγωγών           (χωρίς πετρελαιοειδή) ΑΞΙΑ 2020 (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ 2021 (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
Ευρωπαϊκή Ένωση 10.122,2 12.184,9 20,4% 65,6% 66,5%
Τρίτες Χώρες 5.306,4 6.127,4 15,5% 34,4% 33,5%
ΣΥΝΟΛΟ 15.428,6 18.312,3 18,7%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων οκταμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ

 
Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Αύγουστο του 2021 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε όλους τους κλάδους, με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο των εμπιστευτικών προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη ποσοστιαία αύξηση για τον Αύγουστο του 2021 καταγράφουν οι κλάδοι των Πετρελαιοειδών-Καυσίμων (+68,5%), των Βιομηχανικών (+38,4%), των Τροφίμων (+6,7%), των Μηχανημάτων (+24,3%), των Χημικών (+32,1%) και των Διαφόρων Βιομηχανικών (+25,3%). Σημαντική αύξηση εμφανίζουν και οι μικρότερες σε αξία εξαγωγές στις Πρώτες Ύλες (+34,9%), στα Ποτά & Καπνός (+12,8%) και στα Λάδια (+26,2%). Μοναδική παραφωνία αποτέλεσαν τα χαμηλής σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικά Προϊόντα (-7,8%).

Αύγουστος 2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 547,5 922,6 68,5%
ΧΗΜΙΚΑ 212,7 281,0 32,1%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 398,1 424,7 6,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 323,2 447,4 38,4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 226,4 281,4 24,3%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 184,6 231,3 25,3%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 67,1 90,5 34,9%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 52,3 59,0 12,8%
ΛΑΔΙΑ 28,2 35,6 26,2%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 23,1 21,3 -7,8%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Εξετάζοντας το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου  2021, σημαντική άνοδο καταγράφουν όλες οι μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των Εμπιστευτικών Προϊόντων.

Αναλυτικότερα, σημαντικά αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών & Καυσίμων (+51,4%), Βιομηχανικών (+22,8%), Τροφίμων (+9,9%), Χημικών (+17,4%), Μηχανημάτων (+20%), Διαφόρων Βιομηχανικών (+17,5%), Πρώτων Υλών (+46,6%), Ποτών & Καπνού (+17%), Λαδιών (+33,9%) και Εμπιστευτικών Προϊόντων  (+5,2%).

Ιανουάριος- Αύγουστος  2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ ΠΕΡΥΣΙ (εκατ. ευρώ)* ΑΞΙΑ ΦΕΤΟΣ (εκατ. ευρώ)* ΜΕΤΑΒΟΛΗ    %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 4.411,5 6.680,7 51,4%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.494,7 3.839,4 9,9%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 3.182,0 3.908,3 22,8%
ΧΗΜΙΚΑ 3.168,1 3.718,4 17,4%
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.044,0 2.453,7 20,0%
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 1.542,8 1.812,2 17,5%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 742,7 1.089,0 46,6%
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 529,6 619,8 17,0%
ΛΑΔΙΑ 366,1 490,3 33,9%
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 301,0 316,6 5,2%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων οκταμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ

Σχετικά Άρθρα