Ελληνική Παραγωγή: Το στοίχημα για μια Ελλάδα παραγωγική απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συναίνεση

Ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας με έμφαση στις εξαγωγές και στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες.

 
 “Η τελική Έκθεση της Επιτροπής υπό τον Νομπελίστα Καθ. κ. Χ. Πισσαρίδη που δόθηκε στη δημοσιότητα περιγράφει ένα συνεκτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της οικονομίας με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας για όλους και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η  “Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την ανάπτυξη.”

Όπως παρατηρεί: “Κωδικοποιεί και αναλύει χρόνιες παθογένειες της χώρας, καταλήγοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, ενταγμένες σε ένα ολιστικό σχέδιο για μια Ελλάδα παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά συνεκτική. Μια χώρα που θα πορεύεται προς το μέλλον συμμετέχοντας με αξιώσεις στη νέα «πράσινη» και ψηφιακή οικονομία προς την οποία η Ευρώπη κινείται ήδη με μεγάλη ταχύτητα.”

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση σχολιάζει ότι: “Δεν εξωραΐζει την κατάσταση προς καμία κατεύθυνση, και προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις άρσης των παθογενειών με ριζικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες η χώρα όφειλε να έχει δρομολογήσει προ πολλού Το βασικό διακύβευμα της Ελληνικής οικονομίας που διατυπώνεται σαφώς στο δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης είναι η αύξηση των εισοδημάτων, της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής, μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, στο πλαίσιο μιας ανοικτής οικονομίας, με έμφαση στις εξαγωγές και στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα και με τη δέσμευση της Κυβέρνησης, η έκθεση οφείλει να αποτελέσει τη βάση για την αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι πρώτες ενδείξεις είναι ήδη ορατές μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση το οποίο η χώρα θα αξιοποιήσει τους ιδιαίτερα αυξημένους πόρους που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.”

Το στοίχημα για μια Ελλάδα παραγωγική, συνεκτική, καινοτόμα και εξωστρεφή απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και τη συνεργασία όλων, της Πολιτείας, των παραγωγικών δυνάμεων και των εργαζομένων. Η Ελληνική Βιομηχανία θα είναι παρούσα στην προσπάθεια αυτή, στηρίζοντας τις επενδύσεις, την απασχόληση και τις εξαγωγές, καταλήγει η ανακοίνωση.

Σχετικά Άρθρα