Εφησυχασμός σε καιρό πολέμου;

Καμία κυβέρνηση στις δημοκρατίες δεν πρέπει να βαπτίζει τον επιβεβλημένο έλεγχο των πεπραγμένων της ως απειλή – αντίθετα, ο έλεγχος είναι καίριας σημασίας για τη χρηστή διακυβέρνηση. Τα θεσμοθετημένα πεδία ελέγχου προέρχονται από πολιτικό έλεγχο μέσω του κοινοβουλίου, νομικό έλεγχο επί νομοθετημάτων ή μέτρων και ευρύτερο δημόσιο έλεγχο μέσω φορέων, οργανώσεων και δημόσιων συζητήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι κυβερνήσεις οφείλουν να θέτουν άμεσα, σε δημόσια χρήση, τεκμηριωμένα στοιχεία στις απαντήσεις ελέγχου, να δέχονται τον έλεγχο χωρίς χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και νουνεχή λόγο επαρκών απαντήσεων.
Καταφύγιο σε φθηνά επικοινωνιακά κόλπα και μεθόδους εξαγοράς των ΜΜΕ δεν αποτελούν υπεύθυνη απάντηση και υπονομεύουν την δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Όταν οι κυβερνήσεις ισοπεδώνουν τις αξίες της κοινής λογικής και δεν μπορούν να μιλήσουν με πειθώ σε κατάσταση πανδημίας, τότε κάτι ποιο επικίνδυνο ελλοχεύει.

Οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας δεν έχουν το ηθικό δικαίωμα να μεταβάλλονται σε κρατικούς γραφειοκράτες σε καιρό υγειονομικού πολέμου.

Οι κυβερνητικές αβλεψίες σε καιρό πολέμου κοστίζουν σε ανθρώπινες ζωές. Η αβλεψία στην δημόσια υγεία, σε καιρό πανδημίας, δεν είναι ένα νομοθέτημα που μπορεί να διορθωθεί έγκαιρα. Ο εφησυχασμός έχει άμεσες, βαρύτατες επιπτώσεις.

Ποιες αξίες έχουν προτεραιότητα όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την δημόσια υγεία;

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα