ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιαπωνία – η δυσαρέσκεια με το status quo είναι ιδιαίτερα υψηλή

Περισσότεροι από τους μισούς θέλουν μεγάλες αλλαγές ή πλήρη μεταρρύθμιση στο πολιτικό, οικονομικό  σύστημα  καθώς και στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

 
-Citizens in Advanced Economies Want Significant Changes to Their Political Systems

Support for reforming the health care system is strongest in the U.S. and Greece

-Dissatisfaction with functioning of democracy is linked to concerns about the economy, the pandemic and social divisions

 
As citizens around the world continue to grapple with a global pandemic and the changes it has brought to their everyday lives, many are also expressing a desire for political change. Across 17 advanced economies surveyed this spring by Pew Research Center, a median of 56% believe their political system needs major changes or needs to be completely reformed. Roughly two-thirds or more hold this view in Italy, Spain, the United States, South Korea, Greece, France, Belgium and Japan.

Even in places where the demand for significant political reform is relatively low, substantial minorities say their system needs minor changes. In all of the publics surveyed, fewer than three-in-ten say the political system should not be changed at all.

Συνέχεια ανάγνωσης εδώ

Πηγή: pewresearch.org

Σχετικά Άρθρα