Η ατμοσφαιρική ρύπανση ο μοναδικός μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία

Η τοξική ρύπανση είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία σήμερα, αναφέρει άρθρο του medicalnewstoday.com, σημειώνοντας ότι: Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) , τα λεπτά σωματίδια έχουν συνδεθεί με πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις. Η EPA σημειώνει επίσης ότι τα λεπτά σωματίδια μπορούν να καταστρέψουν ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα, έδαφος και δάση.

 
Η nytimes.com σε άρθρο με τίτλο «Ο αόρατος φόρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία σας » επισημαίνει τις  ορατές επιπτώσεις στους πολίτες από την αόρατη απειλή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Στην χώρα μας, σειρά λανθασμένων επιλογών, σωρεία εγκληματικών πράξεων και επικίνδυνες νοοτροπίες δημοτικών-περιφερειακών και πολιτικών προσώπων, έχουν σωρεύσει ένα εκρηκτικό μείγμα που δηλητηριάζει αργά και μεθοδικά την υγεία των πολιτών σε  μεγάλες και  μικρές πόλεις,  αστικούς ιστούς και συνοικίες που θυμίζουν τοπίο τριτοκοσμικής χώρας. Ο εκσυγχρονισμός μονάδων,  με πράσινη επικάλυψη και δημόσιες σχέσεις με αντίτιμο,  δεν αρκεί, εφόσον δεν πιστοποιείται από ανεξάρτητους φορείς ευρωπαϊκούς και ελληνικούς και η καθημερινή λογοδοσία στους πολίτες με τεκμηρίωση και διαφάνεια είναι επιβεβλημένη.

Ποιο είναι το ακριβές αποτύπωμα άνθρακα, ποιοί ακριβώς είναι οι ρύποι στην ατμόσφαιρα,  ποιά η σύνθεσή τους, ποιά η επιβάρυνση του εδάφους, ποιά η ακτίνα επικάθησης των ρύπων, ποιά η  αθροιστική επιβάρυνση από την πολύχρονη παρουσία επιβλαβών μονάδων, ποιο είναι το επίπεδο υγείας των κατοίκων, ποια νοσήματα έχουν παρουσιασθεί σε σχέση με άλλες γειτνιάζουσες συνοικίες.

Η ποιότητα ζωής των πολιτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης είναι υποβαθμισμένη διαχρονικά.

Είναι σημαντικός ο  δημόσιος έλεγχος των αποφάσεων  από  υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και η πλήρης ενημέρωση των ενεργών πολιτών.

Ανεξάρτητες έρευνες πανεπιστημίων και σοβαρών ενδιαφερόμενων καθώς  και θεσμικοί φορείς, να δώσουν προτεραιότητα στην επείγουσα αντιμετώπιση με κατάθεση προτάσεων και λήψη μέτρων μέσω αυστηρής νομοθέτησης.

Η κοινωνική ευημερία αφορά και την ποιότητα ζωής, χωρίς εκπτώσεις και διευθετήσεις προνομιούχων συμφερόντων.

Καμία παρέμβαση δεν μπορεί να είναι ανεκτή όταν αφορά την υγεία των πολιτών από ένα κίνδυνο  που καθημερινά αφανίζει σιωπηλά ζωές μέσω της υποβάθμισης ενός  πολύτιμου δημόσιου αγαθού όπως αυτό της ατμόσφαιρας.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα