Η Δρ. Σταματούλα Παναγάκου προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Πανεπιστήμιο του Hull

-Η ηθική πολιτότητα περιγράφει τον συνεχή αγώνα των ατόμων να συνεισφέρουν στην ηθική ανάπτυξη της κοινωνίας τους

 
-Colin Tyler: Το έργο της  Δρ. Παναγάκου συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις μας

 
Η Δρ. Σταματούλα Παναγάκου, η οποία συνεργάζεται με το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρουσίασε πρόσφατα τα αποτελέσματα της έρευνάς της για την πολιτική φιλοσοφία του Βρετανού Ιδεαλιστή φιλοσόφου R. B. Haldane (1856-1928) στο Πανεπιστήμιο του Hull.

Η Δρ. Παναγάκου ήταν προσκεκλημένη του Διεθνούς Κέντρου για τον Ιδεαλισμό και τον Νέο Φιλελευθερισμό (Centre for Idealism and the New Liberalism) το οποίο εδρεύει στο Πανεπιστήμιο του Hull στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 
Η ηθική πολιτότητα περιγράφει τον συνεχή αγώνα των ατόμων να συνεισφέρουν στην ηθική ανάπτυξη της κοινωνίας τους

Η διαδικτυακή ομιλία της κ. Παναγάκου είχε ως θέμα την έννοια της ηθικής πολιτότητας στη φιλοσοφία του R. B. Haldane (The Concept of Ethical Citizenship in the Philosophy of R. B. Haldane).  Η Δρ. Παναγάκου υποστήριξε ότι η έννοια της ηθικής πολιτότητας, η οποία δείχνει την ηθική διάσταση που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σχέση ατόμου, κράτους και κοινωνίας, έχει κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκέψη και πράξη του Haldane.  Η ιδέα της ηθικής πολιτότητας εμπεριέχει τη μεταφυσική θεώρηση ηθικής και πολιτικής στον φιλοσοφικό στοχασμό του Haldane.  Η ηθική πολιτότητα περιγράφει τον συνεχή αγώνα των ατόμων να συνεισφέρουν στην ηθική ανάπτυξη της κοινωνίας τους και να επιτύχουν τον άριστο βίο και την ευδαιμονία. Η εκπαίδευση και το Πανεπιστήμιο βοηθούν το κοινωνικό σύνολο στην πραγμάτωση αυτών των στόχων. 

 
Colin Tyler: Το έργο της  Δρ. Παναγάκου συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις μας

Ο Καθηγητής Colin Tyler, Διευθυντής του Κέντρου για τον Ιδεαλισμό και τον Νέο Φιλελευθερισμό και Κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρηματικών, Νομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Hull, ανέφερε ότι η επιστημονική ανακοίνωση της κ. Παναγάκου φώτισε πολλές νέες πτυχές της πολιτικής φιλοσοφίας του Βρετανού Ιδεαλιστή φιλοσόφου και πολιτικού R. B. Haldane.  Ο Καθηγητής Tyler πρόσθεσε ότι «η Δρ. Παναγάκου είναι μια σημαντική ερευνήτρια στον τομέα του Βρετανικού Ιδεαλισμού και το έργο της συνεχίζει να εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για αυτή την ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περίοδο της φιλοσοφίας και της πολιτικής ιστορίας».  

 
 STAMATOULA PANAGAKOU PRESENTS HER RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF HULL

Dr. Stamatoula Panagakou, who is affiliated with the Department of Social and Political Sciences (University of Cyprus), was invited to present her research on the philosophy of the Scottish Idealist R. B. Haldane (1856-1928) at the world-leading Center for Idealism and the New Liberalism, School of Politics and International Studies, University of Hull, UK.

Dr. Panagakou gave an online seminar talk on “The Concept of Ethical Citizenship in the Philosophy of R. B. Haldane” to an international audience of scholars and students. She argued that the concept of ethical citizenship, which shows the moral relation between society, the state and the individual, is central to the political thought and the practical politics of Haldane. In the philosophy of Haldane, the idea of ethical citizenship is the meeting-point of his metaphysical theorizing and his moral vision of society and politics.  Ethical citizenship is an aspect of both self-realization and social development and signifies the effort of social beings to elevate the moral tone of their societies. The talk stressed Haldane’s emphasis on the role of education and the University for the cultivation of a nation and for the attainment of the good life.

Professor Colin Tyler, Director of the Centre for Idealism and the New Liberalism and Associate Dean (Research) in the Faculty of Business, Law and Politics at the University of Hull, commented that Dr. Panagakou’s presentation “shed important new light on many dimensions of the philosophy and practical politics of this key British Idealist philosopher and former UK Secretary of State for War (1905-12) and Lord High Chancellor of Great Britain (1912-15, 1924).  Dr. Panagakou has been an important researcher in this field for many years, and continues to extend our understanding of this profoundly significant period in philosophical and political history.”

 
Info photo: Δρ. Σταματούλα Παναγάκου

Σχετικά Άρθρα