Η εκπαίδευση και η σύνδεσή της με το οικονομικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης σε ειδική εκδήλωση του CSR HELLAS

-Απονομή βραβείων φοιτητικού διαγωνισμού Ν. Αναλυτής

-Αναγγελία του βαρόμετρου ESG από την έδρα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» του ALBA Graduate Business School σε συνεργασία με το CSR HELLAS

 
Νέες  θέσεις εργασίας μέσα από την υιοθέτηση των νέων ευρωπαϊκών προτύπων βιωσιμότητας στην ΕΕ και την Ελλάδα

Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες και συμπράξεις που απαιτούνται;

Εκδήλωση από το CSR HELLAS στις 19 Σεπτεμβρίου

 
Πρόκληση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, άτυπη και τυπική,  αποτελεί η βιωσιμότητα και η προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα καθώς οδηγεί στην ανάγκη για νέες θέσεις εργασίας και διαμορφώνει ανάγκες ενωμάτωσης πόρων κατάρτισης και προσαρμογής στις νέες δεξιότητες στο κόστος της δίκαιης μετάβασης. Κεντρικό ρόλο στις νέες δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν στη διαδικασία της μετάβασης και υιοθέτησης προτύπων βιωσιμότητας, αποτελούν οι κοινωνικές δεξιότητες (soft skills) στις οποίες κυρίαρχη θέση κατέχουν η ικανότητα ανάπτυξης συνεργασιών και η διεπιστημονική προσέγγιση. Επιχειρήσεις και πανεπιστήμια ωφελούνται επενδύοντας στη συνεργασία για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στα θέματα εταιρικής βιωσιμότητας, όπως αποτυπώνεται σε σειρά ερευνών παγκόσμιων οργανισμών (ΟΟΣΑ, ILO, κλπ) σε συνδυασμό με τις ανάγκες που διαμορφώνουν τα κριτήρια ESG.

Τα παραπάνω αποτελούν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το CSR HELLAS τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, με θέμα την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με το οικονομικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος. Ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων, συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνεργαστούν με στόχο την προσαρμογή στη βιωσιμότητα μέσα από την εκπαίδευση. Κοινός άξονας της συζήτησης ήταν οι δύο επιτυχημένες πρωτοβουλίες με στόχο τη σύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/νέων. Πρόκειται για τον Φοιτητικό Διαγωνισμό Ν. Αναλυτής του οποίου η απονομή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης και την καινοτομική σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλία του CSR-School, η οποία ξεκινά σε λίγες ημέρες για 4η συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με το ALBA Graduate Business School και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Όπως τονίστηκε από τους συμμετέχοντες, η προσαρμογή στα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας αναμένεται να επιδράσει σε χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαμορφώνοντας την ανάγκη για δημιουργία σχετικών νέων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας, η εκτίμηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφορά σε 400 περίπου επιχειρήσεις καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν μέρος της προμηθευτικής τους αλυσίδας σταδιακά. Βάσει εκτιμήσεων που διατυπώθηκαν κατά την εκδήλωση, εκτιμάται ότι μέχρι το 2027, οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε σχέση με τα θέματα βιωσιμότητας θα είναι περί τις 60 χιλιάδες στην ΕΕ ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη ανάλογες εκτιμήσεις.

Το εύρος των νέων θέσεων εργασίας που αναμένεται να προκύψουν μέσα από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας είναι πολυδιάστατο καθώς αφορά και σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες (auditors) αλλά και θέσεις υπεύθυνων βιωσιμότητας στις ΜμΕ.

Στους διαθέσιμους πόρους για τη δίκαιη μετάβαση που καλούνται να επιτύχουν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, θα πρέπει να συνυπολογισθεί η ανάγκη για πόρους που αφορούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα δίνοντας έμφαση σε μία εκπαίδευση με θεσμοθέτηση ενοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και διεπιστημονική προσέγγιση στα τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών αλλά και σε επίπεδο κατάρτισης εργαζομένων. Σημαντικό ρόλο προς την ανάπτυξη, μπορεί να διαδραματίσει και ο συνδυασμός της εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση.

Στην εκδήλωση του CSR HELLAS, καθηγητές ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων συζήτησαν σχετικά με το μέλλον της εργασίας υπό το πρίσμα του μοντέλου της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται και τις πολιτικές που εφαρμόζονται σε εταιρικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τους συμμετέχοντες στον ρόλο της ηγεσίας αλλά και των συμμετόχων (stakeholders). Την ευρωπαϊκή αντίληψη και προοπτική σχετικά με τα θέματα της βιωσιμότητας παρουσίασε ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

 
Η σύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το θέμα της σύνδεσης επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, συζήτησαν οι  Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο ALBA Graduate Business School, ο Γιώργος Κοσιώρης, Πρύτανης, Eπίκουρος Καθηγητής, Tμήμα Mαθηματικών, Πανεπιστήμιο Kρήτης, η Μαρίας Αλεξίου, Προέδρος ΔΣ CSR HELLAS, Μέλος ΔΣ CSR Europe και η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Όμιλος ΟΤΕ, Γραμματέας ΔΣ CSR Hellas, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δεξιότητες που καλούνται να καλύψουν στο πλαίσιο της μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιχειρήσεις και πανεπιστήμια στο πλαίσιο των  Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 & 17 (Ποιοτική Εκπαίδευση και Συνεργασία για τους Στόχους αντίστοιχα).

Η ανάγκη ανάπτυξης νέας σκέψης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της βιωσιμότητας επισημάνθηκε με έμφαση στην παρουσίαση του Ιωάννη Ιωάννου, καθηγητή Στρατηγικής & Επιχειρηματικότητας στο London Business School. Γίνεται ολοένα και πιο σαφές, πρόσθεσε ο καθ. Ιωάννου, ότι η διαχείριση της βιωσιμότητας αποτελεί απολύτως στρατηγική επιλογή. ¨Δεν υπάρχει, πλέον κανένα περιθώριο παρερμηνείας σε επίπεδο αγοράς, σε συνδυασμό και με το επερχόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, για εκμετάλλευση του πλαισίου βιωσιμότητας, καθώς το “οικολογικό ξέπλυμα” (greenwashing) μπορεί τελικά να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στην εταιρεία από το να μην ληφθούν καθόλου μέτρα. Ως εκ τούτου, τα διοικητικά συμβούλια και οι επικεφαλής των βασικών διευθύνσεων σε κάθε εταιρεία πρέπει να αναπτύξουν νέες “πράσινες” -όπως αποκαλούνται- δεξιότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθ. Ιωάννης Ιωάννου, με τη διάλεξή του είχε ξεκινήσει το CSR-School από το 2019, ενώ είχε από τότε αναδείξει αυτή την αναγκαιότητα, που σήμερα καταγράφεται ως  πρωταρχική επιλογή.

Η Claudia Carydis, Αντιπρόεδρος, Public Affairs, The American College of Greece καθώς και ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν. Διευθυντής, CSR HELLAS αναφέρθηκαν στην κοινή δεκαετή διαδρομή των δύο οργανισμών μέσα από τον θεσμό του CSR School.

 
Η Εκπαίδευση ως εργαλείο επιχειρηματικού και αναπτυξιακού μετασχηματισμού

Την εκπαίδευση ως εργαλείο επιχειρηματικού και αναπτυξιακού μετασχηματισμού συζήτησαν με τη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, η Μαρίνα Σπυριδάκη, Corporate Affairs Manager, Aegean Airlines, o Αρμόδιος Γιαννίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Vitex, o Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Διευθυντής Επιδόσεων ESG του ομίλου TITAN και η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Αν. Καθηγήτρια Οικονομικών, Διευθύντρια ΠΜΣ και Εργαστηρίου Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Εκπροσωπώντας διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, οι συμμετέχοντες μίλησαν για τις καλές πρακτικές εκπαίδευσης και σύνδεσης με τους νέους που απορρέουν από τη μακρόχρονη επένδυση των επιχειρήσεών τους στα θέματα βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας, τονίζοντας ότι τα θέματα της βιωσιμότητας είναι ουσιώδη, καθώς τα ζητά τόσο το θεσμικό πλαίσιο, εθνικό και ευρωπαϊκό αλλά και  οι φορείς χρηματοδότησης, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, η αγορά, οι συνάδελφοι, οι καταναλωτές. Η ίδια η αγορά ωθεί προς τις εξελίξεις αυτές για αυτό βλέπουμε μια γρήγορη τάση προς αυτή την κατεύθυνση.

 
Απονομή βραβείων φοιτητικού διαγωνισμού Ν. Αναλυτής

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε η έβδομη τελετή βράβευσης του φοιτητικού διαγωνισμού Νίκος Αναλυτής (ακολουθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου που αφορά στα αποτελέσματα του διαγωνισμού). Η Αριάδνη Στάγκου-Μπέλλ, Project Manager του Διαγωνισμού, CSR & Communication Specialist, CSR HELLAS παρουσιάζοντας τους νικητές σημείωσε: “Στον 7ο κύκλο το επίκεντρο ήταν ο στόχος 13: η δράση για το κλίμα, και συγκεκριμένα ο κοινωνικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής. Τα βραβεία που λαμβάνουν οι 3 νικήτριες ομάδες κάθε κύκλου αποσκοπούν πάντα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και την παροχή υποστήριξης προς αυτούς για την ένταξη τους στον χώρο εργασίας. Προσαρμόσαμε τα βραβεία προσφέροντας και την ευκαιρία απασχόλησης σε θέση αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, για τουλάχιστον 1 μήνα, σε εταιρία μέλος του CSR HELLAS και χορηγό του διαγωνισμού. Αυτό αποτελεί ευκαιρία όχι μόνο για τους νέους αλλά και για τις ίδιες τις εταιρίες, καθώς αποκτούν πρόσβαση στα λαμπρά μυαλά των νέων που μπορεί και να γίνουν οι ηγέτες του αύριο.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος στο πλαίσιο του διαγωνισμού διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στα πανεπιστήμια σειρά ειδικών σεμιναρίων με επίκεντρο την ΕΚΕ και τους SDGs με τη συμμετοχή των 7 συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και 444 φοιτητών.

 
Βαρόμετρο ESG από την έδρα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» του ALBA Graduate Business School σε συνεργασία με το CSR HELLAS

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε νέα συνεργασία μεταξύ του ALBA Graduate Business School και του CSR HELLAS. Η συνεργασία αφορά το Βαρόμετρο ESG (ESG Βarometer), το οποίο βασισμένο σε υψηλής ποιότητας ψυχομετρικά εργαλεία, θα μετρήσει καινοτομικά θέματα όπως αυτά της σχέσης της ταπεινής ηγεσίας και της αειφορίας.

Το νέο βαρόμετρο που παρουσιάστηκε από τους Παύλο Βλάχο (Associate Professor, Marketing, Alba Graduate Business School) και Αριστοτέλη Αλεξόπουλο, Head of Applied Research & Innovation του Alba, με τον Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Αναπληρωτή Διευθυντή του CSR HELLAS, θα υλοποιηθεί από την έδρα «Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» η οποία ήδη χρηματοδοτεί  6 σημαντικά ESG προγράμματα βασικής έρευνας τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται ήδη υπό επιστημονική αξιολόγηση σε ιδιαίτερα επίκαιρα ζητήματα ESG ενώ βασικός στόχος του είναι αφενός να καταγράψει τις απόψεις των εργαζομένων για τις δράσεις ESG που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, και αφετέρου να συνδέσει αυτές τις απόψεις με κρίσιμες μεταβλητές για τη λειτουργία των επιχειρήσεων όπως είναι η ένδο-οργανωσιακή εμπιστοσύνη και δικαιοσύνη.

Το νέο βαρόμετρο θα μετρήσει και θα συγκρίνει τις αντιλήψεις, τριών κατηγοριών συμ-μετόχων (stakeholders): CEOs & TMT, Eργαζoμένων σε χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες καθώς και αντιλήψεις  του γενικού κοινού.

Τα ευρήματα του βαρόμετρου θα επιτρέψουν και συμπεράσματα κλαδικά, και όπως σημείωσε ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, τα ευρήματά του θα μπορούν να αξιοποιηθούν και από την Πολιτεία, γεγονός που θα επιτρέψει να είναι στοχευμένες οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις. “Θα μπορούμε επομένως να συγκρίνουμε τα ευρήματα του Βαρομέτρου ESG με τα αποτελέσματα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού βαρόμετρου που με πρωτοβουλία του CSR Europe ήδη υλοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 2021 αποτυπώνοντας την ωριμότητα των ευρωπαϊκών κλάδων της οικονομίας”.

 
Plus

Η σύνδεση επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η συνεργασία της επιχειρηματικής με την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι απαραίτητη για την μετεξέλιξη των προτεραιοτήτων της επιχείρησης από την αριστοποίηση του κέρδους των μετόχων στην αριστοποίηση τους οφέλους των stakeholders της επιχείρησης και της εταιρικής της ευθύνης (ΕΚΕ), σημείωσε από την πλευρά του ο Κ. Αξαρλόγλου. “Αυτό απαιτεί όμως όχι μόνο συγκεκριμένες ανθρώπινες δεξιότητες για την εφαρμογή δράσεων που υποστηρίζουν την ΕΚΕ της επιχείρησης, αλλά κυρίως την ανάπτυξη συγκεκριμένης νοοτροπίας και αξιακού κώδικα των στελεχών για την λήψη αποφάσεων με γνώμονα το όφελος των stakeholders. Σε αυτήν την εξέλιξη σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παιδεία και η ακαδημαϊκή κοινότητα με ανάλογες μαθησιακές δράσεις και προγράμματα.”

“Το πανεπιστήμιο είναι απαραίτητο να εστιάσει στις αξίες των καθηγητών και των φοιτητών του”, σημείωσε από την πλευρά του ο Γ. Κοσιώρης. “Οι αξίες δρουν ως παράγοντας ‘έλξης’ για μια πιο βιώσιμη συμπεριφορά. Η εσωτερική έλξη, μέσω αξιών του ατόμου, είναι o πιο ισχυρός παράγοντας βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη των αξιών αυτών όμως σχετίζεται όχι μόνο με την εκπαίδευση αλλά και με την παιδεία μας και πρόσθεσε ότι πέραν των διεπιστημονικών τεχνικών δεξιοτήτων οι 4 βασικοί πυλώνες της εκπαίδευσης (κριτική σκέψη  & επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργία & καινοτομία) πλαισιώνονται από τις παρακάτω 6 δεξιότητες που αφορούν την προώθηση της βιωσιμότητας:

  • Συνδεσιμότητα και δικτύωση (Connectivity and networking)
  • Κριτική συνειδητότητα (Critical consciousness)
  • Κριτικός στοχασμός (Critical reflection)
  • Διαπολιτισμική κατανόηση (Cross-cultural understanding)
  • Συνυπευθυνότητα (Co-responsibility)
  • Συν-οικοδόμηση/κατασκευή γνώσης (Co-constructing knowledge)

Το έλλειμμα γνώσης και δεξιοτήτων σχετικών και κατάλληλων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιωσιμων επιχειρηματικών μοντέλων αποτελεί τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαικό επίπεδο το μεγαλύτερο κίνδυνο στην επίτευξη των Στόχων 2030 και της Ευρωπαικής στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη, σημείωσε από την πλευρά της η Μ. Αλεξίου.

Η εκπαίδευση για την βιωσιμότητα και η ανάπτυξη νέων, διαφορετικών και σύνθετων επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως διατυπώνεται και στον Στόχο 4 για ποιοτική εκπαίδευση αφορά όλα τα στάδια εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, τόνισε.

“Οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε συντριπτικό ποσοστό, οικογενειακού χαρακτήρα και νοοτροπίας, καλούνται να προσαρμοσθούν σε δεδομένα, τα οποία, με άλλες μορφές, αρκετές φορές στο πρόσφατο παρελθόν είχαν αγνοήσει (όπως η χρήση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η υιοθέτηση πολιτικών και διαδικασιών εσωτερικής λειτουργείας, η απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιήσεων, η εφαρμογή KPIs, η συμμόρφωση σε σχέση με τη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων κλπ)”, πρόσθεσε ο Β. Κουφός.

 
Η Εκπαίδευση ως εργαλείο επιχειρηματικού και αναπτυξιακού μετασχηματισμού

“Η μεγαλύτερη δεξιότητα που απαιτείται δεν είναι άλλη από τον ΣΒΑ 17, τη συνεργασία, σημείωσε η Κωνσταντίνα Κοτταρίδη.  “Η ενσυναίσθηση, η κατανόηση, η προσπάθεια μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων να είμαστε καινοτομικοί. Δεδομένου  ότι οι ΣΒΑ είναι ποικίλοι, απαιτείται διεπιστημονικότητα και διατομεακότητα. Όλες οι επιστήμες πρέπει να αναπτύξουν κοινή κατανόηση ώστε ο ένας να αντιλαμβάνεται τις προτάσεις του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι μικτή σε όλες τις επιστήμες, κάτι που εμείς κάνουμε στο μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, καθώς προσφέρουμε τόσο τεχνικές όσο και οικονομικές/επιχειρηματικές/διοικητικές γνώσεις και εφαρμογές.”

“Τα περισσότερα επαγγέλματα του μέλλοντος απλά δεν έχουν διαμορφωθεί” παρατήρησε ο Αρμόδιος Γιαννίδης. Τα νέα παιδιά πρέπει να εκπαιδευτούν στο πως να ερευνούν και να μαθαίνουν αλλά και να αμφισβητούν πεπαλαιωμένες πρακτικές. Πέραν της εξειδικευσης (specialization), πρέπει να εξοικειωθούν και με το γενικό (generalism). Η εκπαίδευση των στελεχών μετέπειτα πρέπει να είναι εστιασμένη στην εύρεση και εφαρμογή πρακτικών και ρεαλιστικών λύσεων οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν βαθμιαία και χωρίς να ταράσουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και της κοινωνίας.”

“Μια από τις 4 περιοχές προτεραιότητας μας είναι να διαμορφώσουμε για τους εργαζόμενους μας ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον που ενθαρρύνει την εξέλιξη και εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους μας” σημείωσε ο Αλ. Κατσιάμπουλας. “Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το 100% των εργαζομένων μας θα έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες για επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, ιδιαίτερα σε τομείς σημαντικούς για την επιχειρηματική μας στρατηγική” πρόσθεσε συμπληρώνοντας ότι οι εκπαιδευτικές μας δράσεις του Ομίλου ΤΙΤΑΝ έχουν στόχο την ανάπτυξη των βασικών αλλά και νέων δεξιοτήτων που συνεισφέρουν τόσο προς την ανθρακική ουδετερότητα όσο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας.

“Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και η στήριξη των νέων για να αναδείξουν τις δεξιότητες, τα ταλέντα τους αλλά και να φέρουν στην πράξη την πρόοδο και την αλλαγή στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, οφείλουν να βρίσκονται όχι μόνο στον πυρήνα της πολιτικής βιωσιμότητας κάθε επιχείρησης αλλά και στο επίκεντρο της λήψης των μεγάλων και στρατηγικών της αποφάσεων” σημείωσε η Μ. Σπυριδάκη συμπληρώνοντας ότι η AEGEAN από την έναρξη της λειτουργίας της πραγματοποιεί δράσεις που στηρίξουν την εκπαίδευση, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και στηρίζουν τη νέα γενιά, πιστεύοντας πηγαία και ειλικρινά στους νέους και την προοπτική τους. “Το πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων που φέτος επεκτάθηκε και με το πρόγραμμα υποτροφιών Μηχανικών, η δράση «Κοντά στους Νέους» για τη μεταφορά φοιτητών που έχουν ανάγκη, αλλά και οι ευκαιρίες απασχόλησης σε νέες και νέους όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν μερικές μόνο από τις δράσεις που αποδεικνύουν την προσήλωση και την αγάπη της εταιρείας στους νέους” είπε κλείνοντας την παρέμβασή της.

 
Απονομή βραβείων φοιτητικού διαγωνισμού Ν. Αναλυτής

Κατά την εκδήλωση, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του “7ου φοιτητικού διαγωνισμού για την ΕΚΕ Ν. Αναλυτής”.

  • OΜΑΔΑ 1 αποτελούμενη από τους Ιάκωβο Μένη (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κωνσταντίνα Τοκούρογλου (Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Αργυρώ Χατζηανδρέου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)
  • ΟΜΑΔΑ 3 αποτελούμενη από τους Χριστίνα Ανδρικοπούλου (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Ιωάννη Δασκαλόπουλο (Μεταπτυχιακών Σπουδών Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πανεπιστημίου) και
  • Κωνσταντίνο Κουτελιδάκη (Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλανητικής Περιβαλλοντικής Αλλαγής Διαχείρισης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
  • ΟΜΑΔΑ 5 αποτελούμενη από τους Μαρία Αναστασίου (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Γεωργία Γεωργακοπούλου (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Χριστίνα Λογοθέτη (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς) και Χριστίνα Παππά (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 7ου Φοιτητικού Διαγωνισμού εδώ.

Σχετικά Άρθρα