Η Ελλάδα που επιμένει!

Δύο Καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης με περισσότερες από 10.000 αναφορές
 
Η Ελλάδα που επιμένει!
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Google Scholar Citations, ο Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Μίνως Γαροφαλάκης έσπασε το φράγμα των 10.000 αναφορών (citations) και έτσι, μαζί με τον καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Μάρκο Παπαγεωργίου, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πλέον δύο καθηγητές στις τάξεις του με περισσότερες από 10.000 αναφορές

 
Σχετικοί σύνδεσμοι:

Μ.Γαροφαλάκης: https://scholar.google.gr/citations?user=WemX9rAAAAAJ&hl=el&oi=ao

Μ.Παπαγεωργίου: https://scholar.google.gr/citations?user=sr8TOTQAAAAJ&hl=el&oi=ao

Σχετικά Άρθρα