Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να απορροφήσει με ασφάλεια τους κραδασμούς μιας νέας οικονομικής συρρίκνωσης

Οι βραχυπρόθεσμες δέσμες ημιμέτρων της παρούσας κρίσης δεν αντιμετωπίζουν το μακροπρόθεσμο πρόβλημα της οικονομίας.

Λειτουργούν πυροσβεστικά, σε περιορισμένη έκταση, με πολλές προϋποθέσεις ένταξης και εν τέλει είναι αναποτελεσματικά. Είναι μια αυταπάτη ως σανίδα σωτηρίας, οδηγούν σε βαθιά νερά και επικίνδυνα πεδία.

Επιτείνουν τα ήδη επιβαρυμένα αίτια, συσσωρεύουν νέα βάρη στα άλυτα συμπτώματα.

Ο εναπομείναν ρόλος των αδρανών πολιτικών ως σχολιαστών, δικαιολογεί και την καταφυγή στο θρησκευτικό καταφύγιο, για να προσευχηθούμε, όπως προέτρεψε ο υπουργός οικονομικών.

Η δυσλειτουργική, αντιπαραγωγική οικονομική πολιτική όταν δεν διαθέτει προοπτική, καταφεύγει φοβικά και ενοχικά, στο ησυχαστήριο προσευχών.

Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των ασκούντων οικονομική πολιτική μέσω δανείων και τυφλής τήρησης οδηγιών, ότι δεν διαθέτουν την φαντασία να ηγηθούν μιας ριζοσπαστικής νοοτροπίας, να σχεδιάσουν νέα, καινοτόμα εργαλεία, πόσο μάλλον να οδηγήσουν στο δρόμο της ταχείας ανάτασης και της στέρεης ανάπτυξης.

Π. Τσακιρίδης

my way press.gr

Σχετικά Άρθρα