Η εμπειρογνωμοσύνη ανεξάρτητων ειδικών είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στις αποφάσεις πολιτικής

H χώρα έχει ανάγκη από ένα κέντρο λειτουργίας αυστηρά εστιασμένο στην παρακολούθηση, εποπτεία, παρέμβαση και άμεση επίλυση της καθημερινότητας της παραγωγικής οικονομίας και της κοινωνίας.

 
Ο έλεγχος βασικών πεδίων , ο απολογισμός και η τεκμηρίωση ενισχύσεων και επιδοτήσεων από το πλέον μικρή ενίσχυση ενός φορέα, ή ΜΚΟ μέχρι την σύνθετη και πολυπαραγοντική ενίσχυση οικονομικών μονάδων οφείλει να διαθέτει τα εχέγγυα της δέουσας επιμέλειας και της προληπτικής τεχνογνωσίας ελέγχου.

Η εκ των υστέρων θορυβώδεις, επικοινωνιακού χαρακτήρα δηλώσεις καθιστούν τους υπευθύνους χάραξης  πολιτικής ηθικούς αυτουργούς των όποιων παραβάσεων και ατασθαλιών.

Η χώρα έχει ανάγκη από  ακομμάτιστη, οικονομική,  επιστημονική και τεχνολογική  έρευνα και τεχνογνωσία με τη μορφή απαραίτητης, αναγκαίας, πιστοποίησης που θα συνοδεύει και θα επικυρώνει κάθε πρωτοβουλία των κυβερνήσεων.

Η ανέμελη πολιτική πολυτελείας δεν είναι πλέον σύμμαχος της χώρας σε  αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον πολυκρίσης διαρκείας

Η έρευνα  μπορεί και πρέπει να διαθέτει ουσιαστικό λόγο συμπερίληψης  σε μια διακοσμητική πολιτική.

Η εμπειρογνωμοσύνη  ανεξάρτητων ειδικών είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί στις αποφάσεις πολιτικής. Τόσα χρόνια στείρας πολιτικής,  αερολογίας και πολιτικής λάσπης είναι πλέον ορατό ότι είναι αντιπαραγωγικά για όλους.

Η εμπειρογνωμοσύνη  ανεξάρτητων ειδικών μπορεί να συμβάλλει στην συλλογική προσπάθεια συνεργασίας, συμμετοχής, συναντίληψης, συνεργειών, εμπλουτισμού, προώθησης, συνεισφοράς, μεταμόρφωσης, ελέγχου και απολογισμού σε σειρά ενδεικτικών πεδίων με λύσεις:

Για την ουσιαστική προστασία των δανειοληπτών και την πρακτική προστασία της πρώτης κατοικίας  

Για την εκπαίδευση και την κάλυψη των μαθησιακών κενών λόγω της τηλεκπαίδευσης

Για την δημόσια υγεία

Για την κρίση ψυχικής υγείας

Για την κρίση οδηγικής παιδείας-σειρά  αλλεπάλληλων τροχαίων  προβληματίζουν

Για την θωράκιση των κρίσιμων υποδομών της χώρας από το οδικό δίκτυο μέχρι τις σεισμογενείς περιοχές

Για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της οικονομίας

Για την διατροφική υγεία των πολιτών

Για την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση

Για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την  συμμετοχή των πολιτών στην πρόοδο της χώρας

Για την οργάνωση των ΜΚΟ για τα εγκαταλειμμένα παιδιά όπως η Κιβωτός

Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων

Για την ουσιαστική συμβολή του κράτους στην μακροχρόνια ανεργία

Για την ουσιαστική συμβολή του κράτους στα πρώτα βήματα της νέας γενιάς 

Στην ενίσχυση των οικογενειών  με μακροπρόθεσμη στρατηγική ανθεκτικότητας

Η εμπειρογνωμοσύνη  ανεξάρτητων ειδικών θα αναγκάσει πρακτικά τις κυβερνήσεις να επιδείξουν την δέουσα επιμέλεια σε κρίσιμα πεδία του κράτους, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η εμπειρογνωμοσύνη  ανεξάρτητων ειδικών θα πρέπει να οδηγεί σε βαθιές, στρατηγικές, ουσιαστικές, κατανοητές μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών, κατά των ανισοτήτων και της διαφθοράς, υπέρ της ισότητας και της αξιοκρατίας, της αναγέννησης της χώρας σε δρόμο  κοινής προοπτικής  και προκοπής.

 
Π. Τσακιρίδης

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα