Η ΕΥ κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας, σύμφωνα με ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών

Η ΕΥ κερδίζει αναγνώριση, καθώς έχει εστιάσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την εφαρμογή της

 
Η ΕΥ αναγνωρίστηκε από τη Forrester Research ως κορυφαία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας στο The Forrester Wave™: Innovation Consulting Services Providers, Q4 2018.

Η έκθεση, η οποία αξιολόγησε οκτώ παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξετάζει τις βασικές ικανότητες των επιχειρήσεων ως προς την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής καινοτομίας, των οικοσυστημάτων καινοτομίας, της κουλτούρας καινοτομίας, της δομής και διακυβέρνησης καινοτομίας, καθώς και των τεχνολογιών καινοτομίας. Η αξιολόγηση της Forrester επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέξουν παρόχους που θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν τις πέντε αυτές κεντρικές ικανότητες γύρω από την καινοτομία.

Η έκθεση αναφέρει ότι η προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΥ δίνει έμφαση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο συμβουλευτικών υπηρεσιών καινοτομίας, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την εφαρμογή της. Επιπλέον, παρατηρεί ότι «ένα βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί τις συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας της ΕΥ, είναι το πώς συνδυάζει τις επιχειρηματικές, σχεδιαστικές και προηγμένες τεχνολογικές δεξιότητες στις ομάδες της».

Η έκθεση επισημαίνει, επίσης, ότι η ΕΥ προσφέρει στους πελάτες της έναν προσομοιωτή επιχειρηματικών μοντέλων, ο οποίος βοηθά τα στελέχη να αμφισβητούν, να προκαλούν, να εφευρίσκουν και προνοητικά να σχεδιάζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, θέτοντας προκλήσεις καινοτομίας, πρωτότυπες ιδέες, και προτάσεις δημιουργίας αξίας. Εκτός από τον προσομοιωτή επιχειρηματικών μοντέλων, η ΕΥ προσφέρει το ΕΥ CogniStreamer, μία πλατφόρμα δημιουργίας και διαχείρισης καινοτόμων ιδεών, που χρησιμοποιεί analytics για να δημιουργήσει ομάδες εργασίας με το κατάλληλο προφίλ και δεξιότητες για την επιτυχή υλοποίησή τους.

Ο κ. Αλέξανδρος Χρηστίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, δηλώνει: «Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ΕΥ βοηθά τους πελάτες της να καινοτομήσουν μακροπρόθεσμα, αλλά και να προσαρμοστούν στις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στις αγορές παγκοσμίως. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει το παγκόσμιο δίκτυο wavespace™ για την ανάπτυξη και την καινοτομία, μέσω του οποίου υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που επιφυλάσσει η εποχή του δραστικού μετασχηματισμού. Με αυτόν τον τρόπο, συνδράμουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν τη διαφορά στον κλάδο τους, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, αλλά και να πετύχουν βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας».

Για να μάθετε περισσότερα για το δίκτυο wavespace™ της ΕΥ, επισκεφθείτε το ey.com/wavespace.

Σχετικά Άρθρα