Η πανδημική κρίση ώθησε τις χώρες στο να εξαρτώνται περισσότερο από την εθνική τους βιομηχανία

Στην Ευρώπη, η μετά Covid-19 εποχή θα είναι αρκετά διαφορετική από ότι ήταν στο πρόσφατο παρελθόν. Η διαδικασία του Brexit θα είναι υπό εξέλιξη, οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών σχετικά με τη μετανάστευση θα βρίσκονται στην πολιτική ατζέντα, η οικονομική ισχύς της Γερμανίας, ενδεχομένως, να έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα, ενώ δεν αποκλείεται να αρχίσει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο εθνικό συμφέρον. Η πανδημική κρίση ήδη ώθησε τις χώρες στο να εξαρτώνται περισσότερο από την εθνική τους βιομηχανία για την κάλυψη των αναγκών τους, καθώς έχουν διακοπεί οι αλυσίδες εφοδιασμού.

 
Πανδημία του κορωνοϊού και διεθνές εμπόριο

Tο 2020, υπό την απειλή μιας παγκόσμιας πανδημίας (Covid-19), κάθε χώρα αντιμετωπίζει την υγειονομική και συνάμα οικονομική κρίση με το δικό της τρόπο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε πρόσφατη έκθεσή του (World Economic Outlook, April 2020) προβλέπει, ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 3% το 2020, επισημαίνοντας τη σημαντική επίπτωση της συγκεκριμένης πανδημικής κρίσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες (ΑΕΠ 2020: -6,1%), καθώς αυτές θα επηρεαστούν περισσότερο από τις υπόλοιπες.

O βαθμός παγκοσμιοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων βρέθηκε το 2008 στο ανώτατο επίπεδό του, καθώς το διεθνές εμπόριο, ως ποσοστό του παγκόσμιου ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 61%, από 43% το 1995 (Γράφημα 9- βλέπε info). Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση που ακολούθησε ήρθε να διακόψει αυτή την ανοδική τάση. Η αύξηση του όγκου των εμπορικών συναλλαγών συνοδεύτηκε και με αύξηση των διασυνοριακών κινήσεων κεφαλαίου. Ειδικότερα, σημαντική ήταν η εξέλιξη της πορείας των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), η οποία ακολούθησε την πορεία του διεθνούς εμπορίου. Στο Γράφημα 9, στο οποίο αποτυπώνεται η εξέλιξη των ΑΞΕ από το 1995, διαπιστώνεται ότι οι ΑΞΕ μειώθηκαν το 2018 κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το ιστορικά υψηλό του 2007, ενώ η μείωση της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας, λόγω της πανδημίας και της ενδεχόμενης ενίσχυσης της εσωστρέφειας, σηματοδοτούν την περαιτέρω υποχώρησή τους. Κατά κανόνα, οι ΑΞΕ, όπως και οι εγχώριες επενδύσεις, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας και απαιτούν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον και ως εκ τούτου αλλαγές στον οικονομικό κύκλο, νομισματικές διακυμάνσεις και αλλαγές στην επιχειρηματική εμπιστοσύνη δημιουργούν αβεβαιότητα η οποία λειτουργεί αποτρεπτικά. Άλλωστε, πάρα την ανάκαμψη που σημειώθηκε μετά την οικονομική κρίση του 2008-09, οι ΑΞΕ σύμφωνα με την έκθεση World Investment Report 2019 – UNCTAD εμφανίζουν μέσο ρυθμό αύξησης 1%, για την περίοδο 2008-18, έναντι 8% που είχαν επιτύχει την περίοδο 2000-07.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η ενίσχυση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του πληθωρισμού με την πάροδο του χρόνου, ενώ επιταχύνθηκε σημαντικά όταν η Κίνα εντάχθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001. Αν και διαφαίνεται ότι ο Covid-19 θα λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα αποπληθωριστικά (μείωση κατανάλωσης, χαμηλές τιμές ενέργειας), το ερώτημα που γεννάται είναι εάν ενδεχόμενη επιβράδυνση του ρυθμού της παγκοσμιοποίησης θα προκαλέσει αύξηση του πληθωρισμού μακροπρόθεσμα.

Η κύρια επίδραση του Covid-19 εστιάζεται στην πλευρά της προσφοράς. Ο τερματισμός λειτουργίας οικονομικών μονάδων, η επιβράδυνση των παραδόσεων παραγγελιών και οι περιορισμοί στα ταξίδια θα μειώσουν την παραγωγή και θα αυξήσουν το κόστος των αγαθών. Μια διαταραχή ανεφοδιασμού, δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε στασιμοπληθωρισμό, καθώς είναι πιθανό να υπάρξει τόσο μείωση της παραγωγής, όσο και αύξηση των τιμών.

 
Μπορεί ο COVID-19 να αντιστρέψει τις τάσεις παγκοσμιοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων;

Οι προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας, μέχρι σήμερα, έχουν προέλθει, κυρίως, από τα κράτη και τους αντίστοιχους θεσμούς αυτών. Παρότι το κράτος έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί η σημασία της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των οικονομικών, πολιτικών και υγειονομικών συνεπειών του κορωνοϊού. Η συνεχιζόμενη πανδημία του Covid-19 είναι πιθανό να προκαλέσει μια δοκιμασία αντοχών, αναγκάζοντας επιχειρήσεις και κράτη να περιορίσουν τα ταξίδια και το εμπόριο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να οδηγηθούμε σε μια επανεκτίμηση του διεθνούς συστήματος. Η Ευρώπη έχει προβεί σε κλείσιμο των συνόρων της προκειμένου να σταματήσει την εξάπλωση του Covid-19, διακόπτοντας τα ταξίδια μεταξύ των χωρών. Παράλληλα, οι παρενέργειες αυτών των περιορισμών στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις και των συνοριακών ελέγχων δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστες τις αλυσίδες εφοδιασμού, στις οποίες βασίζεται ο κόσμος για πολλά διαφορετικά αγαθά. Η παγκοσμιοποίηση θα επιστρέψει μετά το τέλος της πανδημικής κρίσης, καθώς η σύγχρονη τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα διαδραματίζει βασικό ρόλο στα καταναλωτικά πρότυπα και την επιχειρηματική δράση και συμπεριφορά.

Στην μετά Covid19 εποχή θα συνεχιστεί η ταχεία οικονομική μεγέθυνση οικονομιών όπως της Ινδίας, της Κίνας και της Ινδονησίας. Άλλωστε, το ΔΝΤ σε  πρόσφατη έκθεσή του (World Economic Outlook, April 2020), προβλέπει ότι  η οικονομική μεγέθυνση στις αναδυόμενες και στις αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες θα διατηρήσει το 2020 το θετικό της πρόσημο (+1%), πάρα την υφεσιακή κατάσταση που θα επικρατήσει σε διεθνές επίπεδο. Οι οικονομίες της Ασίας είναι άμεσα εξαρτώμενες από τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, με αποτέλεσμα με δυσκολία να θελήσουν να την εγκαταλείψουν. Στην Ευρώπη, η μετά Covid-19 εποχή θα είναι αρκετά διαφορετική από ότι ήταν στο πρόσφατο παρελθόν. Η διαδικασία του Brexit θα είναι υπό εξέλιξη, οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών σχετικά με τη μετανάστευση θα βρίσκονται στην πολιτική ατζέντα, η οικονομική ισχύς της Γερμανίας, ενδεχομένως, να έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα, ενώ δεν αποκλείεται να αρχίσει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο εθνικό συμφέρον. Η πανδημική κρίση ήδη ώθησε τις χώρες στο να εξαρτώνται περισσότερο από την εθνική τους βιομηχανία για την κάλυψη των αναγκών τους, καθώς έχουν διακοπεί οι αλυσίδες εφοδιασμού. Οι χώρες θα αναδιαμορφώσουν τις οικονομίες τους, προκειμένου να εξετάσουν τη δυνατότητα υποκατάστασης των εισαγωγών, εστιάζοντας περισσότερο στις εγχώριες δεξιότητες, καθώς οι κίνδυνοι και οι παγίδες της υπερβολικής εξάρτησης από τις ξένες προμήθειες καθίστανται πλέον εμφανείς.

 
Γράφημα

Γράφημα 9- weekly 23042020 (1)
Πηγή: Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.

Σχετικά Άρθρα