Η πλήρης έρευνα της EY Ελλάδος: Το αύριο είναι εδώ. Η ηγεσία του μέλλοντος, είναι;

Η EY Ελλάδος παρουσιάζει την πλήρη έκδοση της έρευνάς της για την ηγεσία του σήμερα και του αύριο στην Ελλάδα

 
Η έκδοση, που βασίζεται στα ευρήματα εκτεταμένης ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας που ανέλαβε η MRB για λογαριασμό της EY Ελλάδος, διερευνά εις βάθος πώς σκέφτονται και βιώνουν την ηγεσία οι επιχειρηματικοί ηγέτες, αλλά και οι εργαζόμενοι στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα.

Παράλληλα, μελετά τους υφιστάμενους περιορισμούς και πώς επηρεάζουν οι αναδυόμενες επιχειρηματικές προκλήσεις τον ρόλο της ηγεσίας στην επόμενη ημέρα, καθώς και ποιο είναι το πρότυπο ηγεσίας που μπορεί να οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις με ασφάλεια στην επόμενη δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εξετάζει:

  • Την οπτική γωνία των διευθυντικών στελεχών και των εργαζόμενων των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και των νέων πτυχιούχων
  • Τους «Ηγέτες του Τίτλου» και τους «Ηγέτες της Καρδιάς»
  • Την εικόνα της ηγεσίας στην Ελλάδα, υπό το πρίσμα της εμπειρίας του κορωνοϊού
  • Τα χαρακτηριστικά και τις τυπολογίες των ιδανικών ηγετών του σήμερα και του αύριο
  • Τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της EY για ένα νέο πρότυπο ηγεσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις

Στο εισαγωγικό τους σημείωμα ο  κος. Παναγιώτης Παπάζογλου Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥ Ελλάδος  και η κα. Ευτυχία Κασελάκη Εταίρος, ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Ιδιωτικού Τομέα, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και Συμβουλευτικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού αναφέρουν :

Μετά από μια δεκαετή περίοδο ανασύνταξης της ελληνικής οικονομίας, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με τη μεγάλη πρόκληση της επανεκκίνησης, σε ένα περιβάλλον δραστικού μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της εργασίας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας, με καταλύτη την τεχνολογική επανάσταση, την παγκοσμιοποίηση και τις δημογραφικές αλλαγές.

Την ίδια ώρα, η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19 δημιουργεί μια σειρά από νέες, πρωτόγνωρες προκλήσεις. Στο νέο αυτό αβέβαιο και ρευστό περιβάλλον, οι ηγέτες των ελληνικών επιχειρήσεων, για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον ρόλο τους, καλούνται να αναπτύξουν μια σειρά από χαρακτηριστικά και δεξιότητες.

Αυτά, δεν εξαντλούνται πλέον στην οξυδέρκεια, την επιχειρηματική ευφυία και την αποφασιστικότητα, αλλά περιλαμβάνουν και την ευαισθησία, την ενσυναίσθηση, την ταπεινότητα, την κατανόηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, και, βέβαια, την επιχειρηματική ηθική.

Στο περιβάλλον αυτό, η χώρα μας πρέπει να αναζητήσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Η ΕΥ, μέσα από μια σειρά από έρευνες, έχει αναδείξει την ανάγκη το μοντέλο αυτό να στηρίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, για να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σήμερα και να διεκδικήσει με αξιώσεις τη θέση που της αναλογεί στην παγκόσμια οικονομία.

Η ευθύνη και η πρωτοβουλία για να γίνουν τα ανωτέρω πραγματικότητα, ανήκουν στην Πολιτεία, αλλά, κυρίως, στις ίδιες τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ηγεσία τους.

Συναισθανόμενοι το μέγεθος της πρόκλησης και, κυρίως, τη σημασία της ενίσχυσης των ηγετικών χαρακτηριστικών, για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, προχωρήσαμε στην παρούσα έρευνα. Στόχος μας: να διερευνήσουμε πώς σκέφτονται και βιώνουν την ηγεσία οι επιχειρηματικοί ηγέτες, αλλά και οι εργαζόμενοι στις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα, ποιοι είναι οι υφιστάμενοι περιορισμοί, πώς επηρεάζουν οι αναδυόμενες επιχειρηματικές προκλήσεις τον ρόλο της ηγεσίας την επόμενη μέρα, και ποιο είναι το πρότυπο ηγεσίας που μπορεί να οδηγήσει τις επιχειρήσεις με ασφάλεια στην επόμενη δεκαετία.

Η μελέτη αυτή δεν αποτελεί μια απλή ακτινογραφία της στιγμής, αλλά μια εκτεταμένη έρευνα, τόσο ποσοτική, όσο και ποιοτική. Το ποσοτικό σκέλος διεξήχθη σε δύο κρίσιμες χρονικές περιόδους (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019 και Μάιος 2020), με αντιπροσωπευτικό συνολικό δείγμα 1.906 ατόμων, που εκτείνεται σε όλους τους κλάδους και τα διοικητικά επίπεδα, καλύπτοντας συνολικά την περίοδο πριν και μετά την εκδήλωση της πανδημίας και αποτυπώνοντας τις σημαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρα σε αυτό το διάστημα. Το ποιοτικό μέρος της έρευνας περιλάμβανε σε βάθος συνεντεύξεις με διευθυντικά στελέχη και ειδικούς – επίσης, σε δύο φάσεις – καθώς και ομάδες εστίασης (focus group) με νέους εργαζόμενους και πτυχιούχους σε αναζήτηση εργασίας, επιτρέποντας την εξαγωγή ασφαλέστερων και εγκυρότερων συμπερασμάτων.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα της MRB, καθώς και προσωπικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Μαύρο, για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή, και την πολύτιμη συμβολή τους στον σχεδιασμό της έρευνας και την ανάγνωση των ευρημάτων. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά την επιστημονική μας συνεργάτη, Δρα Όλγα Επιτροπάκη, Professor in Management, Director of Research of the Management & Marketing Department, Durham University, Business School, UK, για τη συμμετοχή και την ανεκτίμητη συνεισφορά της σε όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μελέτη αυτή, αναδεικνύοντας τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ηγετών του μέλλοντος, θα πυροδοτήσει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τα πρότυπα ηγεσίας που θα χρειαστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια, για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους.

Είμαστε βέβαιοι ότι, με τον τρόπο αυτόν, θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στον κρίσιμο ρόλο τους και να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

 
 Για περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα της EY για την ηγεσία στην Ελλάδα, πατήστε εδώ 

Σχετικά Άρθρα