Η Cenergy Holdings γίνεται μέλος του Hydrogen Europe

Η Cenergy Holdings υποστηρίζει ενεργά, την τεχνολογική ανάπτυξη και την έρευνα προϊόντων, που μπορούν να φέρουν την εποχή του υδρογόνου πιο κοντά επιτυγχάνοντας ένα πιο πράσινο μέλλον.   Σε συνέχεια αυτής της δράσης, η Cenergy Holdings εντάχθηκε ως μέλος στο Hydrogen Europe Industry, την κορυφαία Ευρωπαϊκή οργάνωση, που προωθεί το υδρογόνο ως καταλύτη μιας κοινωνίας μηδενικών εκπομπών άνθρακα.  Με περισσότερα από 165 μέλη στον κλάδο της βιομηχανίας, η Hydrogen Europe συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ερευνητική κοινότητα σε μια σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, την Fuel Cells και Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU).  Η FCH JU οδηγεί μια ροή χρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να επιταχύνει την εισαγωγή, αυτών των καθαρών τεχνολογιών, στην αγορά των τομέων της ενέργειας και της μεταφοράς.

Στα πολύτιμα μέλη συγκαταλέγονται οι ENGIE, Equinor, E.on, Energinet, Enagas, GRTgaz, RWE, Siemens, Snam, Total κ.λπ. καθώς και οι ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ.

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings, Σωληνουργεία Κορίνθου και Hellenic Cables, συμμετέχουν στις τεχνικές επιτροπές και  ομάδες εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη, οικονομικά αποδοτικών, λύσεων και προϊόντων για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου.

Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης υπογραφής της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Καθαρού Υδρογόνου. Τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υφιστάμενων ή νέων ενεργειακών δικτύων καθώς και η σημαντική εργασία της σύνταξης νέων Προτύπων και Κανονισμών θα δημιουργήσουν τη βάση για τη μετάβαση σε μια οικονομία υδρογόνου.

 
info

Η Hydrogen Europe με λίγα λόγια

Αποστολή
Να συγκεντρώσει διαφορετικούς φορείς της βιομηχανίας, μεγάλες εταιρείες και μικρές επιχειρήσεις, που υποστηρίζουν τη μεταφορά υδρογόνου και τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου. Παράλληλα, προωθεί την υιοθέτηση μιας επαρκούς και αξιόπιστης ενέργειας που τροφοδοτεί αποτελεσματικά την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη.

 
Δράσεις
Αντιπροσωπεύουμε τις απόψεις και τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας υδρογόνου και κυψελών καυσίμου.

Επιδιώκουμε να προωθήσουμε το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμου, ως καθαρές και αποτελεσματικές τεχνολογίες.

Αποτελούμε έναν αφοσιωμένο φορέα ενημέρωσης των συμμετόχων, σχετικά με τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν το υδρογόνο και οι κυψέλες καυσίμου στην κοινωνία.

Αναπτύσσουμε, σε συνεργασία με τα μέλη μας, το απαραίτητο υλικό, έγγραφα και θέσεις για την επίτευξη της αποστολής μας.

Παρέχουμε βοήθεια στα μέλη μας, ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ευρώπη.

Προωθούμε το υδρογόνο ως καταλύτη μιας κοινωνίας μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Μάθετε περισσότερα: https://hydrogeneurope.eu/

 
Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρεία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables), πρωτοπόρες εταιρείες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη. Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com.

Σχετικά Άρθρα