Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της πέτυχαν την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούνται

Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ElvalHalcor προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 24 Απριλίου, παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τη χρήση 2017, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της.

Οι εκπρόσωποι της Εταιρίας τόνισαν ότι το 2017 αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας, η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της πέτυχαν την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούνται.

Αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 2017([1]) και ανήλθε σε Ευρώ 1.863 εκατ. έναντι Ευρώ 1.534 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε Ευρώ 160,5 εκατ. έναντι Ευρώ 124,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά Ευρώ 35,8 εκατ. ή 29%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε Ευρώ 63,9 εκατ., αυξημένα κατά 98%.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

PIN 1

Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη συγχώνευση που ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου 2017 ως προς το στρατηγικό και επιχειρησιακό μέρος, καθώς και στο μίγμα επενδύσεων της ElvalΗalcor και των θυγατρικών της, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική χρήση και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.

 
Κλάδος αλουμινίου

Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε Ευρώ 959 εκατ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 53,8 εκατ. έναντι Ευρώ 33,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

PIN 2

Για τα επόμενα δύο έτη, ο τομέας έλασης αλουμινίου θα επενδύσει Ευρώ 150 εκατ. σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές που ειδικότερα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου για το εργοστάσιο των Οινοφύτων,  με στόχο την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας, αρχικά πάνω από 20% και ταυτόχρονα να θέσει τη βάση ώστε, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Επιπλέον, ο τομέας αλουμινίου μέσω τόσο του τμήματος τεχνολογίας όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμέ και την UACJ Corp., στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

 
Κλάδος χαλκού

Κατά το 2017, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 10,1 εκατ. έναντι ζημιών Ευρώ 1,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

  • Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται.
  • Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, τα προϊόντα έλασης χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα για  βιομηχανική χρήση, τα οποία έχουν υψηλότερη κερδοφορία και αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρίας σε αντίθεση με το παρελθόν.
  • Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

PIN3

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου χαλκού αντανακλά τις επενδύσεις των προηγουμένων ετών καθώς και  την στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, την 13 Απριλίου 2018 αποκτήθηκε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της «Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου Α.Ε.», με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής, και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της ElvalHalcor, τη μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική.

Για το 2018, η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της συνεχίζουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων, και την ενίσχυσή τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, προσφέροντας υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.

[1] Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2017, όπως δημοσιεύονται, λόγω της λογιστικής αντιμετώπισης της συγχώνευσης και της ημερομηνίας ολοκλήρωσης αυτής (IFRS 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων) περιλαμβάνουν τις πωλήσεις και το αποτέλεσμα της Ελβάλ και των θυγατρικών της για όλο το έτος, της Χαλκόρ και της Fitco μόνο για τον 12ο μήνα, και της Sofia Med για τους μήνες 8ο – 12ο. Αντίστοιχα για την χρήση 2016, περιλαμβάνουν μόνο τα αποτελέσματα του Ομίλου Ελβάλ. Για την καλύτερη συγκρισιμότητα και απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ElvalHalcor η Εταιρία έχει ετοιμάσει και παραθέτει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων ως αν η συγχώνευση είχε γίνει από 01/01/2016.

Σχετικά Άρθρα