Η Energinet αναθέτει το Baltic Pipe LOT3 στη Σωληνουργεία Κορίνθου

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Σωληνουργεία Κορίνθου, ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας για έργο χερσαίου  αγωγού από την Energinet, που περιλαμβάνει 142 χλμ. σωλήνων χάλυβα (SAWL, SAWH) διαμέτρων 32, 36 και 40 ιντσών με εξωτερική αντιδιαβρωτική επένδυση πολυαιθυλενίου, εσωτερική εποξειδική επένδυση και γωνίες. 

 
Η σύμβαση προμήθειας που ανατέθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου  αφορά το χερσαίο τμήμα (Energinet LOT3) του αγωγού Baltic Pipe και περιλαμβάνει 47.000 τόνους σωλήνων χάλυβα. Η υποβληθείσα προσφορά αξιολογήθηκε και κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ άλλων διεθνών κατασκευαστών σωλήνων, ως η πλέον συμφέρουσα από πλευράς  τιμής, ποιοτικών χαρακτηριστικών,  χρονοδιαγράμματος παραδόσεων και συμβατικών όρων.

Η κατασκευή και επένδυση των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία Κορίνθου στην Ελλάδα. Οι παραδόσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2021 και να ολοκληρωθούν εντός 5 μηνών. 

Η παρούσα ανάθεση είναι συνέχεια του έργου Baltic Pipe, άλλο τμήμα του οποίου είχε ανατεθεί στη Σωληνουργεία Κορίνθου το 2019 (Energinet LOT 1 υποθαλάσσιος αγωγός Baltic Pipe) και αποτελεί ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό έργο υποδομής που στοχεύει στη δημιουργία νέου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Ο νέος αγωγός θα συνδέσει το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου της Νορβηγίας στη Βόρεια Θάλασσα με αυτά της Δανίας και της Πολωνίας.

Η Energinet είναι ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Δανίας. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη δημόσια επιχείρηση, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κλίματος, Ενέργειας και Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας.

 
info

Σχετικά με την Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι βελγική εταιρεία συμμετοχών (holding), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Εταιρεία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές, όπως αυτές της μεταφοράς ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από τη Σωληνουργεία Κορίνθου και την Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables), πρωτοπόρες εταιρείες στους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους τους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς σωλήνων χάλυβα διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς χάλυβα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη.  Κατασκευάζει καλώδια ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους κλάδους που προαναφέρθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες για την Εταιρεία, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cenergyholdings.com.

Σχετικά Άρθρα