Η ETNO χαιρετίζει την ηγεσία της ΕΕ για το κλίμα, ζητεί την πλήρη αναγνώριση του δυναμικού ΤΠΕ

Βρυξέλλες,  – Η ETNO, η Ένωση που εκπροσωπεί τους κορυφαίους φορείς τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, καλωσορίζει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πακέτο «Fit for 55″, το οποίο στοχεύει στην προώθηση του κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού μέσω μιας πιο έξυπνης και πιο πράσινης οικονομίας και κοινωνίας. Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τόσο με τη συνεχή μείωση των δικών τους επιπτώσεων όσο και με την ενδυνάμωση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών βιομηχανιών ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Πιστεύουμε λοιπόν,  σημειώνει σχετική ανακοίνωση της ΕΤΝΟ, «ότι οι πολιτικές που ενισχύουν τις επενδύσεις σε ψηφιακά δίκτυα και υπηρεσίες χρησιμεύουν επίσης ως βασικοί μοχλοί για την επιτάχυνση της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας. Οι ευνοϊκοί κανονιστικοί όροι για την ανάπτυξη και υιοθέτηση 5G, δικτύων ινών και ψηφιακών λύσεων αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και για την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα. Η πλήρης αναγνώριση του δυναμικού ενεργοποίησης του τομέα των ΤΠΕ παραμένει ένα θεμελιώδες βήμα προς την πραγματική επίτευξη του καθαρού μηδενικού.»

Τα νέα δίκτυα είναι γνωστό ότι όχι μόνο είναι πιο αποδοτικά από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά επίσης θεωρούνται ως εργαλείο για τη σημαντική μείωση των εκπομπών σε άλλους βιομηχανικούς τομείς και σε ολόκληρη την κοινωνία (μείωση έως και 15% CO2, σύμφωνα με πρόσφατο ETNO-BCG) έκθεση ).

Νωρίτερα φέτος, διευθύνοντες σύμβουλοι από κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς φορείς δεσμεύθηκαν να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2040, 10 χρόνια πριν από τους γενικούς στόχους για το κλίμα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να παρέχουν ψηφιακές λύσεις για οικολογικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η μεταποίηση, η γεωργία και ο οικοδομικός τομέας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ETNO έχει ενώσει αρκετές άλλες ενώσεις τεχνολογίας και βιωσιμότητας για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ψηφιακού Συνασπισμού , με σκοπό την ψηφιακή επιτάχυνση της μετάβασης στο μηδέν.

Σχετικά Άρθρα