Η ICAP θέτει όλες τις Αξιολογήσεις & Εκτιμήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας των ελληνικών επιχειρήσεων σε καθεστώς «Υπό Εξέτασης»

Η κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την επιδημία του COVID-19 προκαλεί σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν από πολλές επιχειρήσεις.

Η ICAP, στο πλαίσιο τόσο του θεσμικού της ρόλου ως αναγνωρισμένος Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) όσο και του σημαντικού ρόλου της στη Μέτρηση και Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, θέτει όλες τις Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) και τις Εκτιμήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (ICAP Scores) των εξεταζόμενων από αυτήν ελληνικών επιχειρήσεων σε καθεστώς «Υπό Εξέτασης» σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Η ICAP ενημερώνει ότι παρακολουθεί «στενά τις εξελίξεις και προχωρούμε σε επαναξιολογήσεις λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται»

Σχετικά Άρθρα