Η Viohalco SA δεν θα προσφύγει κατά της απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

H Viohalco SA, βασιζόμενη σε γνωμοδοτήσεις έγκριτων ελλήνων καθηγητών της Νομικής, δεν συμμερίζεται την απόφαση της ΕΚ

Bρυξέλλες, Η βελγική εταιρία Viohalco SA, ελέγχουσα εταιρία του ομίλου Viohalco, ανακοινώνει την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να μην προσφύγει κατά της απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η ΕΚ), σχετικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση, κατά την οποία, η Viohalco SA απορρόφησε την ελληνική εταιρία Βιοχάλκο Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού & Αλουμινίου Α.Ε. και τη βελγική εταιρία Cofidin SA.

Όπως ανακοινώθηκε την 23η Σεπτεμβρίου, η ΕΚ πιστεύει ότι  η Viohalco SA όφειλε να προβεί σε δημόσιες προτάσεις, για τις επτά θυγατρικές εταιρίες της, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Σιδενόρ Α.Ε., Χαλκόρ Α.Ε., Ελβάλ Α.Ε, Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε., Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., Ετέμ Α.Ε. και Σίδμα Α.Ε), ως αποτέλεσμα της παραπάνω συγχώνευσης. Ως κύρωση, για τη μη συμμόρφωση της Viohalco SA με την υποχρέωση αυτή, η ΕΚ αποφάσισε την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 230.000 ευρώ στην Viohalco SA.

H Viohalco SA, βασιζόμενη σε γνωμοδοτήσεις έγκριτων ελλήνων καθηγητών της Νομικής, δεν συμμερίζεται την απόφαση της ΕΚ. Eν τούτοις, προκειμένου να περατωθεί η αντιδικία, η εταιρία αποφάσισε να μην προσφύγει κατά της εν λόγω απόφασης και συνεπώς θα καταβάλει το πρόστιμο των 230.000 ευρώ.

 

INFO

Σχετικά με την Viohalco SA/NV

Η Viohalco SA/NV, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι η μητρική εταιρία του ομίλου Viohalco  και κατέχει συμμετοχές σε περίπου 90 εταιρίες, επτά από τις οποίες, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, FYROM και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θυγατρικές του ομίλου ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα και χαλυβδοσωλήνων, χαλκού και καλωδίων καθώς και προϊόντων αλουμινίου, με κύκλο εργασιών, που το 2013 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ και συνολική απασχόληση 8.000 περίπου εργαζομένων. Επιπλέον, ο όμιλος κατέχει σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχει αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή σχεδίων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Σχετικά Άρθρα