Θ. Βενιάμης: «Όραμα των Ελλήνων Εφοπλιστών να συμβάλλουν ως εθνικός στρατηγικός και παραγωγικός πυλώνας στην ανάπτυξη»

• «Ιδιαιτέρως σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας που κλονίζει τον κοινωνικό ιστό, με την προσφορά θέσεων εργασίας επί των πλοίων σε συμπολίτες μας»

 
Με χαιρετισμό του προέδρου της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θεόδωρου Βενιάμη, κυκλοφόρησε η Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε.Ε. για το έτος 2014-2015.Ο κ. Βενιάμης αναφέρει αναλυτικά:

 
«Το έτος που πέρασε ήταν γεμάτο προκλήσεις και συνεχείς ανατροπές για τη ναυτιλία μας τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Διεθνώς, η ναυλαγορά συνέχισε να παρουσιάζει έντονη αστάθεια με διαφοροποιήσεις στις αποδόσεις των ναύλων στις κατηγορίες πλοίων, παρουσιάζοντας ειδικά για τα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου ιστορικά αξιοσημείωτα χαμηλά επίπεδα. Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα είναι ασαφείς λόγω της συνεχιζόμενης ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης που εντείνεται συνεχώς εξαιτίας της σταδιακής εισόδου νέας πλεονάζουσας χωρητικότητας, αλλά και της αβεβαιότητας ως προς το ρυθμό ανάπτυξης του δια θαλάσσης μεταφορικού όγκου του παγκόσμιου εμπορίου.

Παρ’ όλα αυτά, η ναυτιλία των Ελλήνων παρέμεινε στις επάλξεις του διεθνούς ναυτιλιακού γίγνεσθαι και με την καθολική αναγνώρισή της ως πάροχος υψηλού επιπέδου ποιοτικών θαλασσίων μεταφορικών υπηρεσιών, με έναν πλήρως ανανεωμένο στόλο διοικούμενο με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης και λειτουργίας.

Οι θετικές επιδόσεις αποδεικνύουν ακόμα μια φορά τις ισχυρές αντοχές της ελληνόκτητης ναυτιλίας στις πιεστικές συνθήκες που επικρατούν στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, αντοχές αντάξιες της ιστορικής της διαδρομής.

Οι δυσκολίες όμως αυτές καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη της διαφύλαξης και της περαιτέρω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του στόλου μας ως θεμελιώδους παραμέτρου για τη βιωσιμότητά του.

Πυρήνας της ναυτιλιακής πολιτικής, όχι μόνον σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό, είναι και πρέπει να παραμείνει η ανταγωνιστικότητα του πλοίου, όπως έγινε εμφανές και στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας που διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2015.

Με σειρά εκδηλώσεων σηματοδοτήθηκε η οικονομική και στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας για την ευημερία της Ευρώπης και επομένως, το συμφέρον των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της να προασπίσουν την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ιστορικά, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν διαμορφώσει παρεμφερή θεσμικά πλαίσια που δεν στρεβλώνουν το ισότιμο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον, με κοινό στόχο τη διαφύλαξη της βιωσιμότητας της κοινοτικής ναυτιλίας.

Σε εθνικό επίπεδο, με την οικονομική κρίση στη χώρα μας να συνεχίζεται, το φθινόπωρο του 2014 ολοκληρώθηκε με αρκετή καθυστέρηση –όχι λόγω δικής μας υπαιτιότητας– η διαδικασία για την υλοποίηση της εθελοντικής συνεισφοράς της ναυτιλίας στα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας, μέσω του διπλασιασμού της φορολογίας των πλοίων υπό ελληνική και ξένη σημαία που έχουν διαχειριστική έδρα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η Βουλή των Ελλήνων επικύρωσε την 1η Οκτωβρίου 2014 με σχετικό Νόμο τη συμφωνία της ναυτιλιακής μας κοινότητας με το Κράτος, μια νομοθετική πράξη ιστορικής σημασίας, αφού στην αιτιολογική της έκθεση αναγνωρίζεται το θεσμικό πλαίσιο του τομέα μας, ο πυρήνας του οποίου κατοχυρώνεται από το 1975 στο Ελληνικό Σύνταγμα. Ο καθολικός και άμεσος τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκε το συντριπτικό ποσοστό της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, καλύπτοντας πλήρως τους εισπρακτικούς στόχους για το πρώτο φορολογικό έτος, απέδειξε έμπρακτα την αποφασιστικότητα του κλάδου να στηρίξει την πατρίδα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει αλλά και τη σύμπνοια και τη συλλογικότητα των αποφάσεων που τον χαρακτηρίζουν.

Παράλληλα, έχουμε καταθέσει στην Πολιτεία την επιθυμία μας αλλά και το όραμα να συμβάλλουμε ως εθνικός στρατηγικός και παραγωγικός πυλώνας στην αναπτυξιακή πορεία που χρειάζεται ο τόπος. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι, όπως κάθε επιχειρηματική επένδυση που υπάγεται σε συνθήκες σκληρού διεθνούς ανταγωνισμού, έτσι και η ναυτιλία έχει απόλυτη ανάγκη από σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, νομική βεβαιότητα και ασφάλεια επενδύσεων.

Ιδιαιτέρως σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας που κλονίζει τον κοινωνικό ιστό, με την προσφορά θέσεων εργασίας επί των πλοίων σε συμπολίτες μας. Η δυναμική του τομέα συνυπάρχει με την εμπιστοσύνη μας στη ναυτοσύνη των Ελλήνων, θετικές προϋποθέσεις που απαιτείται να συμπληρωθούν με ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους εργασίας, σύμφωνους με τα κρατούντα στην παγκόσμια ναυτιλία και τη διεθνή ναυτεργατική νομοθεσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε επανειλημμένα προτείνει την αναγκαιότητα λειτουργίας ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης, παράλληλα με τις δημόσιες Ναυτικές Ακαδημίες, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα παραγωγής μεγαλύτερου αριθμού αξιωματικών, ένα επάγγελμα με παρόν αλλά και άκρως θετικό εργασιακό μέλλον. Η ΕΕΕ, με την οικονομική υποστήριξη των μελών της ναυτιλιακής οικογένειας, συνέχισε με εντατικούς ρυθμούς το πολύπλευρο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τις αδύνατες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας που δοκιμάζονται από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Πρόκειται για ένα διακριτικό έργο σύμφωνα με τα ήθη και την ιστορία της ναυτιλίας μας σε εποχές κρίσιμες για τον τόπο μας. »

Η Ελλάδα, καταλήγει ο κ.Βενιάμης «έχει ύψιστο προνόμιο να εκπροσωπεί την πρώτη ναυτιλία διεθνώς, μια πρωτιά που της προσφέρει αναντικατάστατα οικονομικά οφέλη, όπως ουσιαστική και σταθερή εισροή συναλλάγματος, προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας, αλλά και κύρος σε διεθνές επίπεδο. Εμείς, όλα τα μέλη της ναυτιλιακής μας οικογένειας, έχουμε την ύψιστη υποχρέωση να διαφυλάξουμε τη ναυτιλία των Ελλήνων, ένα δημιούργημα αιώνων με ανεκτίμητο εκτόπισμα, μέσα σε ένα διεθνές και εθνικό περιβάλλον συνεχών προκλήσεων»

 
• Επιλεγμένα σημεία από την Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε.Ε. για το έτος 2014-2015

Οι ελληνικές παραγγελίες συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των νέων παραγγελιών πλοίων

 
Ελληνική Ναυτιλία και Οικονομία
Ενώ η χρονιά ξεκίνησε με θετικές προσδοκίες, το 2014 ήταν μία μάλλον απογοητευτική χρονιά από πλευράς παγκόσμιας ανάπτυξης καθώς και συνολικών ναυτιλιακών εξελίξεων. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης επιταχύνθηκε στις ΗΠΑ, στην Κίνα έμεινε χαμηλός συγκριτικά με το επίπεδο της χώρας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ήταν πάλι υποτονικός. Οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας για το 2015 παραμένουν στην καλύτερη περίπτωση αβέβαιες: οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μείωσαν τις προσδοκίες σε 3,5% για το 2015 και 3,7% για το 2016. Όμως εάν το δολάριο συνεχίσει να υπερτιμάται έναντι του ευρώ και του γιεν, θα συνεισφέρει μαζί με το φθηνότερο πετρέλαιο σε καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα της ναυτιλίας παγκοσμίως. Το 2014 η ναυτιλία επηρεάστηκε από μια σειρά γεωπολιτικών κρίσεων ανά την υφήλιο (π.χ. η ουκρανική κρίση, οι κυρώσεις κατά της Συρίας, Λιβύης και Ιράν), την πτώση της τιμής του πετρελαίου, την εκδήλωση του ιού Έμπολα, το άνοιγμα της τρίτης σειράς locks της Διώρυγας του Παναμά, την απαγόρευση εξαγωγής από την Ινδονησία των ακατέργαστων μεταλλευμάτων, τη δημιουργία δεύτερης Διώρυγας του Σουέζ, το άνοιγμα της Αρκτικής οδού, τις ναυτιλιακές συμμαχίες-συγχωνεύσεις και νέες μορφές επιχειρηματικών συνεργασιών. Όλα αυτά τα γεγονότα επηρέασαν θετικά ή αρνητικά τα πλοία μεταφοράς στερεών και υγρών χύδην φορτίων και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Σε γενικές γραμμές, η ναυτιλιακή αγορά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υποτονική. Από τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετώπισε η παγκόσμια ναυτιλία, οι σοβαρότερες ήταν η υπερπροσφορά χωρητικότητας και οι πολύ χαμηλές τιμές ναύλων στον τομέα των φορτηγών πλοίων. Η κατάρρευση που μπορούσε να είχε λήξει το 2014, τώρα φαίνεται να επεκτείνεται μέχρι το 2017 ή ακόμη και το 2018, εκτός εάν μειωθεί σημαντικά η πλεονάζουσα χωρητικότητα και η παγκόσμια ανάπτυξη ανακτήσει δυνάμεις ώστε να δημιουργηθεί ισορροπία. Επιπλέον, και παρά το γεγονός ότι λίγες μεγάλες τράπεζες μπήκαν στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, το 2014 διαπιστώθηκε περαιτέρω έξοδος των ευρωπαϊκών και αμερικανικών τραπεζών ενώ τα κριτήρια δανεισμού έχουν καταστεί αυστηρότερα και οδηγούν σε στροφή προς την ασιατική χρηματοδότηση και σε μετοχικά funds και hedge funds. Περαιτέρω πιέσεις στο κόστος της ναυτιλίας θα πρέπει να αναμένονται από το αυξανόμενο κόστος κανονιστικών παρεμβάσεων όσον αφορά στις εκπομπές θείου και τη διαχείριση θαλάσσιου έρματος ως αποτέλεσμα των «φιλόδοξων νομοθεσιών» που υιοθετήθηκαν χωρίς επαρκή εξακρίβωση της βιωσιμότητάς τους. Η ελληνική οικονομία είχε μία ανάμεικτη χρονιά το 2014 που ξεκίνησε με προοπτικές ανάπτυξης μετά από έξι χρόνια ύφεσης, αλλά έκλεισε με επιστροφή στην αρνητική ανάπτυξη. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα συνεισέφερε στην οικονομία της χώρας με αύξηση κατά 9,04% του ναυτιλιακού συναλλάγματος και συμφωνία προαιρετικής εισφοράς 420 εκατομμυρίων ευρώ που κατανέμονται στα έτη 2013-2016. Επιπροσθέτως, από το 2013 επιβάλλεται ο ελληνικός φόρος χωρητικότητας επί πλοίων ξένης σημαίας που λειτουργούν/διαχειρίζονται από γραφεία εγκατεστημένα στην Ελλάδα (μετά από αφαίρεση της ενδεχόμενης πληρωμής φορολογίας των ανωτέρω πλοίων στη χώρα της σημαίας τους). Ο φόρος υπολογίζεται επί τη βάσει των ίδιων κριτηρίων, τιμών και κλιμάκων που εφαρμόζονται στα πλοία ελληνικής σημαίας. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους. Τα μέτρα αυτά ισοδυναμούν με οκταπλάσια και πλέον αύξηση των φορολογικών εσόδων της Ελλάδας από τη ναυτιλία, πέραν των ουσιαστικών και αναντικατάστατων συνεισφορών στην ελληνική οικονομία. Είναι αξιοσημείωτο ότι το σύστημα φόρου χωρητικότητος αποτελεί παγκόσμιο σύστημα φορολογίας της ναυτιλίας και εφαρμόζεται από τα μεγαλύτερα ναυτιλιακά και άλλα κράτη. Δεν πρόκειται για ιδιαίτερη κατηγορία φόρου αλλά για εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού των φορολογικών υποχρεώσεων των ναυτιλιακών εταιρειών. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν αποτελεί κατά κανένα τρόπο εξαίρεση επί του θέματος. Η νέα χρονιά άρχισε με αβεβαιότητα που ελπίζεται να επιλυθεί με τη νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συμφωνία αυτή μπορεί να επαναφέρει τη χώρα στην οδό της ανάπτυξης και να επιλύσει τη χρηματοπιστωτική ασφυξία που αντιμετώπισε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και οδήγησε σε αυξανόμενες δυσχέρειες του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος στερείται τοπικής χρηματοδότησης και ρευστότητας. Η ναυτιλία συνέχισε να είναι η πηγή εισοδήματος, απασχόλησης και γοήτρου για την Ελλάδα το 2014.

Οι ελληνικές παραγγελίες συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των νέων παραγγελιών πλοίων, επιβεβαιώνοντας το δυναμισμό της ναυτιλίας και τη σημασία της για την Ελλάδα και την ΕΕ.

Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα είναι αποφασισμένη να εξακολουθήσει την παρουσία της στη χώρα (παρά τις προσφορές ελκυστικών όρων σε παγκόσμια κλίμακα) υπό τον όρο της διατήρησης του μακροχρόνιου νομικού θεσμικού πλαισίου της.

Παρά την ύφεση, την υπερπροσφορά χωρητικότητας, την ασταθή ναυλαγορά, τη μειωμένη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, το 2014 ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε χωρητικότητα (dwt) και ελάχιστα μειώθηκε σε αριθμό πλοίων. Το ελληνικό νηολόγιο αριθμούσε 798 πλοία (χωρητικότητας άνω των 1.000 gt) που ισοδυναμούσαν με 42.237.574 gt1 . Η ελληνόκτητη ναυτιλία παρέμεινε στην πρώτη θέση διεθνώς. Ειδικότερα, ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 3.885 πλοία (άνω των 1.000 gt) με 284,77 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας το 17% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt2 . Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση στη διεθνή κατάταξη (σε dwt) και τη δεύτερη στην ΕΕ (σε gt).

Ο ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες κρατών μελών της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 46,48% της κοινοτικής χωρητικότητας (σε dwt). Επιπροσθέτως, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 26,49% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων (αργού πετρελαίου), το 18,82% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε χωρητικότητα dwt και το 14,28% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών/παραγώγων πετρελαίου σε χωρητικότητα dwt (εξαιρουμένων των υπό ναυπήγηση πλοίων).

Στο τέλος Δεκεμβρίου 20144 , οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 377 πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής χωρητικότητας 37,38 εκ. dwt. Από τα πλοία αυτά, 157 είναι δεξαμενόπλοια που αντιπροσωπεύουν το 18,06% της παγκόσμιας ναυπηγούμενης χωρητικότητας (σε dwt) και συμπεριλαμβάνουν 68 δεξαμενόπλοια LNG/LPG που αντιστοιχούν στο 19,18% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) και 57 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 22% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt), καθώς και 172 φορτηγά πλοία που αντιστοιχούν σε 12,44% της συνολικής ναυπηγούμενης χωρητικότητας στην κάθε κατηγορία αντιστοίχως, 46 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν σε 12,11% της ναυπηγούμενης χωρητικότητας (dwt) και 2 άλλα πλοία. Οι παραγγελίες της ελληνικής πλοιοκτησίας το 2014 εξακολουθούν να υποδηλώνουν μία τάση διαφοροποίησης προς πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (LNG/LPG), καθώς και δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Το ηλικιακό προφίλ του ελληνικής σημαίας στόλου το 2014 ήταν 11,4 έτη –με άνω του 50% του στόλου ηλικίας μικρότερης των 10 ετών– και του ελληνόκτητου στόλου τα 10 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν 12,5 έτη. Ο ελληνικός στόλος παραμένει στην κορυφή της λίστας του Qualship 21 των ΗΠΑ, της Λευκής Λίστας του ΙΜΟ και της Λευκής Λίστας του Paris MOU. Το 2014, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα αυξήθηκαν ελαφρά σε 13.183,10 εκ. ευρώ συγκρινόμενα με 12.089,90 εκ. ευρώ το 20135 , δηλαδή, αύξηση της τάξης του 9,04%, ενώ η ναυτιλία παρείχε άμεσα ή έμμεσα απασχόληση σε 192.000 άτομα στα πλοία και στην ξηρά στο ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων (maritime cluster).

 
Ναυτιλιακή Πολιτική
Η ασφάλεια των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή ναυτιλία επιβάλλει μια σύντομη απόφαση λήξης της νομικής αβεβαιότητας ως προς τις Κατευθυντήριες Γραμμές περί Κρατικών Ενισχύσεων στις Θαλάσσιες Μεταφορές.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Κατευθυντήριων Γραμμών, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) πιστεύει ότι το κριτήριο της σημαίας πρέπει να παραμείνει παράλληλα με το κριτήριο της εμπορικής και στρατηγικής διαχείρισης. Σήμερα ο στόλος ελληνικής σημαίας ισοδυναμεί με 25,43% του στόλου σημαίας ΕΕ σε χωρητικότητα dwt.

Η υποχρεωτική εφαρμογή της Συμφωνίας Basel III στην ΕΕ επιβάλλει δικαιότερη μεταχείριση των ναυτικών υποθηκών προς εξασφάλιση δανείων για λόγους, μεταξύ άλλων, διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Χρειάζεται αυξημένη συνειδητοποίηση των επιθέσεων κατά της ναυτικής ασφάλειας από το διαδίκτυο για να αντιμετωπισθούν ενδεχόμενες επιθέσεις στα πλοία, λιμάνια και ναυτιλιακά γραφεία.

Η ναυτιλία δεν μπορεί να αφεθεί μόνη της για να αντιμετωπίσει τις μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στην Μεσόγειο Θάλασσα.

 
Ναυτική εκπαίδευση
Ένα νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει τη λειτουργία Ιδιωτικών Ναυτικών Σχολών παραμένει αναγκαίο για τον εφοπλισμό.

Σε διεθνές επίπεδο, η σημασία της ποιοτικής, αποτελεσματικής και δια βίου μάθησης των ναυτικών ως μιας από τις βασικές παραμέτρους για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ναυτιλιακού τομέα προωθείται από τον ΙΜΟ, ο οποίος επέλεξε τη «Ναυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» ως θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας του 2015. Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΕ έχει προτείνει σειρά συγκεκριμένων μέτρων που θα συμβάλλουν στην αναγκαία βελτίωση του συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στη διαδικασία απορρόφησης αυξημένου αριθμού σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών επί των πλοίων. Επιπροσθέτως, η ΕΕΕ εμμένει στην άποψή της για την αναγκαιότητα δημιουργίας Ιδιωτικών Ναυτικών Σχολών όλων των βαθμίδων παράλληλα με τις δημόσιες ΑΕΝ. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΕ τις ενισχύει οικονομικά για την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους στην προσπάθεια δημιουργίας ικανοποιητικού αριθμού αξιωματικών για την επάνδρωση του ελληνόκτητου στόλου.

 
Ναυτική Ασφάλεια και Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Απαιτείται παγκόσμιο σύστημα MRV για τον καλύτερο υπολογισμό από τον ΙΜΟ των παγκόσμιων εκπομπών CO2 της ναυτιλίας και την αποτροπή συλλογής στοιχείων που παραπληροφορούν για τις πραγματικές λειτουργίες των πλοίων ή εξυπηρετούν την υιοθέτηση περιφερειακών μέτρων για μη ναυτιλιακούς σκοπούς.

 
Εκπομπές SOx
Απαιτείται η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς εξεύρεση διεθνών λύσεων για την ενδεχόμενη ανεπάρκεια καυσίμου περιεκτικότητας θείου 0,5% προς χρήση εκτός περιοχών SECAs από 1/1/2020.

 
Ανακύκλωση πλοίων
Ο κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης της ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο, αν συνδυαστεί με τα κατάλληλα οικονομικά κίνητρα ώστε να ενεργοποιήσει την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων προς συμμόρφωση με τα ασφαλή και περιβαλλοντικά πρότυπα της Σύμβασης ΗKC.

H Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την Ασφαλή και Περιβαλλοντικά Φιλική Ανακύκλωση των Πλοίων 2009 (HKC) παρέχει ρεαλιστική, ισορροπημένη και λειτουργική λύση στην ορθολογική ανακύκλωση των πλοίων που τερματίζουν τον εμπορικό βίο τους. Ειδικότερα, η HKC αναθέτει σαφείς σχετικές υποχρεώσεις για όλους τους φορείς (πλοιοκτήτες και εγκαταστάσεις ανακύκλωσης), καθώς και σε όλα τα μέλη του ΙΜΟ (κράτη σημαίας, χώρες με εγκαταστάσεις διάλυσης πλοίων) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στο τέλος του κύκλου ζωής τους τα πλοία, όταν ανακυκλώνονται, δεν δημιουργούν περιττούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Η απροθυμία επίσπευσης κύρωσης της Σύμβασης οφείλεται κατά μείζονα λόγο σε στάση αναμονής ενόσω χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας με διαλυτήρια καθυστερούν την προσαρμογή της υποδομής τους και δεν κυρώνουν τη Σύμβαση. Η Σύμβαση έχει κυρωθεί μόνο από τρία κράτη μέχρι στιγμής. Από μόνη της η κύρωση από κράτη με μεγάλες ναυτιλίες δεν αρκεί για να τεθεί σε ισχύ, καθόσον δεν συνοδεύεται με κύρωση από χώρες με μεγάλη δυναμικότητα διάλυσης πλοίων. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ανακύκλωση Πλοίων (ΕΕ SRR) No.1257/2013, ο οποίος δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, επιδιώκει να ρυθμίσει τη διάλυση των πλοίων ευρωπαϊκής σημαίας και επιβάλλει την ύπαρξη επί του πλοίου καταλόγου επικίνδυνων ουσιών (ΙΗΜ) για όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Η αποτελεσματικότητα του Κανονισμού μπορεί να επιτευχθεί σε πρώτη φάση με τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων εγκαταστάσεων επαρκούς χωρητικότητας στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης της ΕΕ. Προς επίτευξη αυτού, απαιτούνται οικονομικά κίνητρα ειδικά για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στην Ασία.

 
Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς και Αλληλεγγύης
Ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 ένας σημαντικός διετής κύκλος ενεργειών κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που χρηματοδότησε και υλοποίησε η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, με σκοπό να συμβάλλει στην προσπάθεια άμεσης αντίδρασης στον αρνητικό αντίκτυπο που προκάλεσε η οικονομική κρίση της Ελλάδας στην κοινωνία και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Στο πλαίσιο υλοποίησής του, ελήφθησαν πολλαπλές πρωτοβουλίες για τη στήριξη εκείνων που βρίσκονταν σε μεγάλη ανάγκη. Οι ενέργειες στήριξης προσανατολίστηκαν σε τομείς που επηρεάστηκαν βαθύτατα από την κρίση όπως τα θέματα σίτισης και υγείας, καθώς και η ενίσχυση κοινωνικών οργανώσεων και φορέων πρόνοιας. Ειδικότερα, στο διάστημα 2012-2014 πραγματοποιήθηκαν:

 

  • Το πρόγραμμα σίτισης, το οποίο παρείχε σε μηνιαία βάση πακέτα αρίστης ποιότητας τροφίμων και προσωπικής υγιεινής σε αναξιοπαθούσες οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή παιδιά με αναπηρία βάσει προκαθορισμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων. Μέσω του προγράμματος σίτισης ωφελήθηκαν 40.000 άτομα μηνιαίως, εκ των οποίων 22.500 παιδιά, ενώ προσφέρθηκαν 8.500 τόνοι ειδών πρώτης ανάγκης σε 119 σημεία σε όλη τη χώρα σε συνεργασία με Μητροπόλεις, Δήμους και πλήθος κοινωνικών φορέων.

 

  • Το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου «Υγεία για όλους», το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», προσέφερε γυναικολογικό, παιδιατρικό, δερματολογικό, οφθαλμολογικό έλεγχο και δυνατότητα οφθαλμολογικών επεμβάσεων, καθώς και εξετάσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που έχουν δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους. Συνολικά, υλοποιήθηκαν 60 αποστολές σε περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας διάρκειας 200 ημερών, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις διαφόρων ειδικοτήτων 18.000 άτομα και εμβολιάστηκαν 2.000 παιδιά.

 

  • Το πρόγραμμα ενίσχυσης κοινωνικών δομών προσέφερε στήριξη σε περισσότερους από 60 φορείς στην Αττική και σε 20 ακόμα πόλεις σε όλη τη χώρα που περιθάλπουν 4.000 βρέφη, νήπια, παιδιά, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και εν γένει άτομα σε ανάγκη. Οι υποστηριζόμενοι φορείς ενισχύθηκαν με χορήγηση μηνιαίως καυσίμου θέρμανσης, βασικών ειδών τροφοδοσίας και με εργασίες ανακατασκευής υποδομών ή βελτίωσης εξοπλισμού.

 

  • Παράλληλα, ανελήφθησαν πρωτοβουλίες για την επισκευή και την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τη στήριξη της ναυτικής εκπαίδευσης.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου και Ύδρας, ενώ σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες ανακαίνισης της ΑΕΝ Χίου και οι διαδικασίες για την έναρξη επισκευών σε άλλες Σχολές.

• Επίσης, δρομολογήθηκαν σημαντικές δωρεές για την ενίσχυση του έργου του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Πολεμικού Ναυτικού. Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς έτυχε ευρείας αναγνώρισης ως μια έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης της ναυτιλιακής κοινότητας προς την κοινωνία στην παρούσα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και συμπαραστάθηκε διακριτικά και ουσιαστικά σε χιλιάδες συμπολίτες.

 
Δραστηριότητες της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
Από το 1916, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) εκπροσωπεί τα ελληνόκτητα εμπορικά πλοία άνω των 3.000 GT υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Τα μέλη της αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους κυρίως στον τομέα μεταφορών μπαλκ/τραμπ (δηλαδή, πλοία φορτηγά, δεξαμενόπλοια, πλοία LPG/LNG κ.λπ.) και δευτερευόντως στον τομέα τακτικών γραμμών με πλοία εμπορευματοκιβωτίων που ναυλώνονται κυρίως από επιχειρηματίες τακτικών γραμμών άλλων χωρών. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνόκτητων πλοίων απασχολείται σε μεταφορές φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών (cross trading). Ως διεθνής εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η ΕΕΕ επιδιώκει την προώθηση ισορροπημένων και ρεαλιστικών λύσεων στους διεθνείς οργανισμούς.

Η ΕΕΕ είναι μέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) και εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και διατηρεί στενή συνεργασία με την INTERTANKO, την INTERCARGO και τη BIMCO. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), στο Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) – Κέντρο Αναφοράς Περιστατικών Πειρατείας, καθώς και στις ΗΠΑ, μέσω μονίμου αντιπροσώπου της στην Ουάσινγκτον.

Η ΕΕΕ διατηρεί μακροχρόνια σχέση στενής συνεργασίας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) του Λονδίνου, καθώς και τη HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος). Παρά την έκταση και τη σημασία του τομέα μπαλκ/τραμπ, οι πολύτιμες υπηρεσίες του για το παγκόσμιο εμπόριο και τους καταναλωτές είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες. Η Ευρωπαϊκή Ναυτική Εβδομάδα (2- 6/3/15) παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία στην ΕΕΕ να παρουσιάσει στους Ευρωπαίους νομοθέτες τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα μπαλκ/τραμπ με την επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης των Clarkson Research Studies κατά παραγγελία της ECSA.

Το 2014 συνεχίστηκε ο πολύ χρήσιμος διάλογος με τον IACS και τους νηογνώμονες-μέλη του LAN (Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping και Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd). Η ΕΕΕ εξακολούθησε τις παραδοσιακές διμερείς συναντήσεις της με εφοπλιστικές ενώσεις, μεταξύ άλλων, της Γερμανίας, της Νορβηγίας, της Μάλτας, της Κύπρου και των νήσων Μπαχάμες. Η Ναυτιλιακή Έκθεση των Ποσειδωνίων διοργανώνεται ανά διετία υπό την αιγίδα της ΕΕΕ. Το 2014 τα Ποσειδώνια, με ρεκόρ συμμετοχών σε εκθέτες και αντιπροσωπείες, πρόβαλαν την εικόνα της Ελλάδας ως ηγέτιδα ναυτιλιακή χώρα και επιβεβαίωσαν τη σημασία του ναυτιλιακού cluster της σε παγκόσμια κλίμακα. Στα Ποσειδώνια 2014 έλαβε χώρα η τακτική συνάντηση των Προέδρων των εθνικών εφοπλιστικών ενώσεων. Η ΕΕΕ, επίσης, με την ευκαιρία αυτή συναντήθηκε με τον τότε Ευρωπαίο Επίτροπο Μεταφορών Kallas και τον επικεφαλής της Αμερικανικής Ναυτιλιακής Διοίκησης P. Jaenichen (MARAD). Οι συναντήσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία να προωθηθεί συντονισμένη δράση στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς επί σειράς θεμάτων. Η ΕΕΕ συνέχισε την εποικοδομητική συνεργασία της με την RightShip μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τις επιθεωρήσεις (vetting inspections) αποβλέποντας σε περαιτέρω βελτιώσεις του συστήματος. Η πρωτοβουλία της ΕΕΕ προς τη Διεθνή Ομάδα Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών (IG of P&I Clubs) που αναφέρεται στις condition surveys εξυπηρετεί τον ίδιο στόχο ως ανωτέρω. Το IG συμφώνησε να ευθυγραμμίσει τη διαδικασία των επιθεωρήσεων πλοίων με τη συμφωνία της ελληνικής ναυτιλίας με τη RightShip. Η πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία ενόψει του αποφασιστικού ρόλου των ανωτέρω οργανώσεων για τη λειτουργία των πλοίων και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΕ συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, ειδικά με το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς και με τις ναυτεργατικές οργανώσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου, την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτική εκπαίδευση.

Σχετικά Άρθρα