Ιδρύεται νέο Κέντρο Ικανοτήτων στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου με τη συμμετοχή του ΑΠΘ

Η ίδρυση ενός νέου Κέντρου Ικανοτήτων με τη συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 2.8 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

 
Το Κέντρο Ικανοτήτων με τίτλο «Κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων του κλάδου του αλουμινίου με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη Βιομηχανία 4.0», που θα συσταθεί με τη νομική μορφή ΙΚΕ, αποτελεί το τρίτο σε σειρά κατάταξης Κέντρο σε επίπεδο δημόσιας χρηματοδότησης, μεταξύ των 12 συνολικά προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν, συνιστώντας μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για το ΑΠΘ.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα Κέντρα Ικανοτήτων που θα δημιουργηθούν σκοπεύουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Στη σύμπραξη μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο εκπροσωπείται μέσω του Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Νίκου Μιχαηλίδη, συμμετέχουν συνολικά άλλοι 8 φορείς με πυρήνα τις βιομηχανίες αλουμινίου Alumil (@AlumilGreece) και GLM Hellas S.A. (@GLM.Outdoor). Το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα του Κέντρου Ικανοτήτων συμπληρώνουν οι CFT FIBER TECHNOLOGIES, ALUTRADE, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε., D-Cube ΙΚΕ, Atlantis Engineering AE και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σκοπός του νέου Κέντρου Ικανοτήτων θα είναι η προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου μέσω:

  • Της υλοποίησης καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών με ενδεικτικά αντικείμενα το διαδίκτυο των πραγμάτων, τη μηχανική μάθηση, τα υλικά και τις κατεργασίες, τη ρομποτική, την εξοικονόμηση ενέργειας και τα παθητικά κτίρια
  • Της κατάρτισης επαγγελματιών και επιχειρήσεων στο αντικείμενο της κατασκευής των νέων συστημάτων αλουμινίου με έμφαση στα συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και στους αυτοματισμούς που σχετίζονται λειτουργικά με αυτά
  • Της υποστήριξης της μεταφοράς νέων τεχνολογικών γνώσεων σε ΜΜΕ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου μέσω διάφορων δράσεων
  • Της ενδυνάμωσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ΜΜΕ του κλάδου
  • Της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜΜΕ του κλάδου

«Η συμμετοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στο νέο Κέντρο Ικανοτήτων επισφραγίζει τον σημαντικό ρόλο της αξιοποίησης της έρευνας και της καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων», επισημαίνει ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου.

Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αν. Καθηγητή Ευστράτιο Στυλιανίδη, «η ίδρυση του νέου αυτού Κέντρου Ικανοτήτων αποτελεί μία ακόμα σημαντική επιτυχία του Πανεπιστημίου μας, στο πλαίσιο της διασύνδεσης της έρευνας με την αγορά, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης».

Για τον Καθηγητή του ΑΠΘ Νικόλαο Μιχαηλίδη, η θετική έκβαση της δημιουργίας του Κέντρου Ικανοτήτων οφείλεται στην εξωστρέφεια του ΑΠΘ και τη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των εταίρων σε αντικείμενα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε έναν ραγδαία, μάλιστα, αναπτυσσόμενο κλάδο παγκοσμίως και με πολύ σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία, όντας ο 2ος εξαγωγικός κλάδος για τη χώρα μας.

Σχετικά Άρθρα