ΙΟΒΕ: Έντονη υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, με υποχώρηση προσδοκιών σε όλους τους τομείς

Έντονη υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο, με υποχώρηση προσδοκιών σε όλους τους τομείς και επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας». Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Βασικά σημεία:

  • Ισχυρή εξασθένιση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 108,8 μον. τον Απρίλιο, από 117,1 μον. τον Μάρτιο. • Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 5,0% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. Άνοδος 8,2% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι οριακής αύξησης 0,6% στην ΕΕ27. • Συνεχίστηκε η άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 26,7% τον Φεβρουάριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €3,7 δισεκ., από €1,7 δισεκ. ένα έτος πριν. • Άνοδος του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Μάρτιο, κατά 27,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές αγορές. • Η νέα δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Fit-for-55» περιλαμβάνει αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) και εισαγωγή Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ). Στόχος είναι η μείωση των καθαρών εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% ως το 2030, σε σχέση με το επίπεδο του 1990. • Η εισαγωγή ενός Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ) και οι αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο προστασίας για τη διαρροή άνθρακα δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ελληνική βιομηχανία. • Προτάσεις πρόσφατης ειδικής μελέτης του ΙΟΒΕ για το μετριασμό των επιπτώσεων της δέσμης μέτρων «Fit-for-55» περιλαμβάνουν: α) αξιολόγηση του ΜΣΠΑ, και συμπληρωματική λειτουργία του με το σύστημα της κατανομής δωρεάν δικαιωμάτων, β) κάλυψη του επιπλέον κόστους εκπομπών ΑτΘ και γ) διατήρηση της αντιστάθμισης του κόστους έμμεσων εκπομπών, και άλλα.

 
Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις σημείωσε μικρή άνοδο τον Μάρτιο, οριακά πάνω από 3% διευρύνοντας την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «Νότο» της Ευρωζώνης, στις 157 και 110 μονάδες βάσης, αντίστοιχα

-Σημαντική υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία. Εξασθένιση των προσδοκιών, ως αποτέλεσμα απαισιοδοξίας για το επίπεδο παραγγελιών και τη ζήτηση και, διεύρυνσης των αποθεμάτων

-Τον Μάρτιο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (274,87 €/MWh) ήταν σε παρόμοια επίπεδα (από -7% έως +9%) συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές και 90% υψηλότερη από την τιμή συστήματος NordPool (144,8 €/MWh).

Το σχετικό Μηνιαίο Δελτίο, στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δελτίο  εξελίξεων στη Βιομηχανία (Μάϊος 2022)

Σχετικά Άρθρα