ΙΟΒΕ: Αύξηση στο κόστος νέου δανεισμού για επιχειρήσεις και ηλεκτρική ενέργεια – Επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Οι καθαρές ροές νέων πιστώσεων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα  είναι  σχεδόν μηδενικές τον Οκτώβριο

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας». Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρά τον Οκτώβριο, στο 3,1% διευρύνοντας την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «Νότο» της Ευρωζώνης, στις 165 και 108 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

 
Βασικά στοιχεία

-Περαιτέρω ενίσχυση επενδύσεων και συρρίκνωση ελλείμματος στον εξωτερικό τομέα

Ενίσχυση εξαγωγών 48,6% (+5,7 δισεκ.) στο γ’ τρίμ. του 2021, έναντι πτώσης 34,7% πέρυσι. Άνοδος κυρίωςτων εξαγωγών υπηρεσιών (+84,6%),ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου (+9,2%). Μικρότερη ενίσχυση εισαγωγών(+21,7% ή +3,6 δισεκ.), έναντι πτώσης 7,4% πέρυσι. Έλλειμμα ισοζυγίου €2,7 δισεκ. (€4,8δισεκ. το γ’ τρίμ. 2020).

Ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση πάγιων επενδύσεων στο γ’ τρίμηνο (+18,1%, από+17,7% το β’ τρίμ.), έναντι ανόδου0,6% πριν ένα χρόνο. Προήλθε κυρίως από άνοδο στις Κατασκευές (+25,8% έναντι -0,8%) και στο Μηχανολογικό εξοπλισμό-αμυντικά συστήματα (+20,9%, από +8,2%). Ηπιότερη ενίσχυση στον Εξοπλισμό ΤΠΕ (+5,8%, από +12,5%).

 
-Ήπια επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Υποχώρηση προσδοκιών, από επιδείνωση εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση και προβλέψεων για την παραγωγή προσεχώς

 Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και οι επιδράσεις αυτών στην οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν ισχυρά τις προσδοκίες επιχειρήσεων στους επόμενους μήνες.

Ο τομέας της βιομηχανίας συνέχισε να ευνοείται από τη σημαντική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου.

 
-Ήπια άνοδος για το εργοστασιακό δυναμικό και υποχώρηση για την εξασφαλισμένη παραγωγή

 
-Συνεχίστηκε η ενίσχυση των εξαγωγών αλλά και του εμπορικού ελλείμματος βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν

Στα €2,2 δισεκ. οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων τον Σεπτέμβριο (+21,2%, y-o-y). Το εμπορικό έλλειμμα στα €2,9 δισεκ. από €1,9 δισεκ. ένα χρόνο πριν.

 
-Φαρμακευτικά σκευάσματα και Αλουμίνιο κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα και το γ’ τρίμηνο

Πρωτοπόρησαν για τις εξαγωγές τους τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €707εκατ.(+1,9%σε σχέση με ένα χρόνο πριν), και το Αλουμίνιο, με €545εκατ. (+50,2%,y-o-y).

 
-Ο 12-μηνος ρυθμός ετήσιας αύξησης των πιστώσεων προς τη βιομηχανία ανέκαμψε τον Οκτώβριο μετά από το αρνητικό επίπεδο το οποίο κατέγραψε τον Σεπτέμβριο, με τις καθαρές ροές νέων πιστώσεων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα να είναι ωστόσο σχεδόν μηδενικές τον Οκτώβριο.

 
-Συνεχίστηκε η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Η τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε  τον Οκτώβριο κατά 49,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Τον Οκτώβριο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (204,4 €/MWh) ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (από +18% έως +46%) συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές και 258% υψηλότερη από την τιμή συστήματος NordPool (57,1 €/MWh).

 
-Άνοδος της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EUAllowance) αυξήθηκε τον Νοέμβριο  συνεχίζοντας την έντονα ανοδική πορεία (+161%) τους τελευταίους 13 μήνες

Σχετικά Άρθρα