ΙΟΒΕ: Ο δανεισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει ακριβότερος από τις αντίστοιχες άλλων χωρών της ΕΖ

 Ισχυρή ύφεση -Σημαντικό έλλειμμα -Κάμψη επενδύσεων-Αύξηση ανεργίας –Ακριβώς  δανεισμός -Υψηλό  κόστος  ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αέριου

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί ένα νέο μηνιαίο ενημερωτικό «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης Ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Κύρια σημεία

  • Οριακή υποχώρηση Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Σεπτέμβριο αλλά αισθητή επιδείνωση καταναλωτικής εμπιστοσύνης
  • Ήπια άνοδος επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (86,4 μονάδες από 85,6 τον Αύγουστο)
  • Αύξηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 10,3% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο. Οριακή μείωση 0,2% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-7,3%).
  • Ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Ιούλιο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά +7% (y-o-y). Συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος κατά 24,5% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.
  • Νέες «πράσινες» επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν βάσεις για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, ενώ οικοδομούν μια διεθνή ενεργειακή πολιτική. Οι επτά άξονες αυτών των πράσινων επενδύσεων αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και ανακαινίσεις, ενεργειακές διασυνδέσεις και δράσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επέκταση του προγράμματος ηλεκτροκίνησης και ανάπτυξη υποδομών, δράσεις και μέτρα για την προστασία της φύσης, απολιγνιτοποίηση, χωροταξικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

 
Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία

Οριακή επιδείνωση οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο και αισθητή κάμψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ισχυρή ύφεση στο β’ τρίμηνο του 2020, λόγω της πανδημικής κρίσης και των μέτρων για τον περιορισμό της, στην Ελλάδα και διεθνώς

Σημαντικό έλλειμμα στον εξωτερικό τομέα και κάμψη επενδυτικής δραστηριότητας

-Ισχυρή πτώση εξαγωγών 32,1% στο β’ τρίμ. ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, όταν αυξάνονταν 5,2% έναντι του 2018. Κυρίως από μείωση υπηρεσιών (-49,4%). Μεγάλη πτώση και στις εισαγωγές (17,2%), σε αντίθεση με ισχυρή άνοδό τους στο ίδιο τρίμηνο του 2019 (+3,9%). Έλλειμμα ισοζυγίου το β’ τρίμ. €2,4 δισεκ. από πλεόνασμα €177,5 εκατ.

-Πτώση πάγιων επενδύσεων κατά 10,3% το β’ τρίμηνο, έναντι ανόδου κατά 5,2% πριν ένα χρόνο. Ισχυρότερη υποχώρηση στις λοιπές επενδύσεις (-36,9%), ύστερα από έντονη αύξηση 31,3% πέρυσι, και στο Μηχανολογικό εξοπλισμό (-6,7% από +3,8%). Μεγάλη αύξηση Κατασκευών (+32,5% από -30,4% πέρυσι), εξαιτίας ανόδου σε Κατοικίες και Άλλα Έργα

Περαιτέρω αύξηση της ανεργίας τον Ιούνιο

Ο δανεισμός για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει ακριβότερος από τις αντίστοιχες άλλων χωρών της ΕΖ -Tο κόστος νέου δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων κυμάνθηκε μεν χαμηλά στο 3,3% τον Αύγουστο…ωστόσο, παραμένει σημαντικά υψηλότερο από το μ.ό. του «νότου» της Ευρωζώνης, πάνω από 120 μ.β.

 
Εξελίξεις στη Βιομηχανία

Οριακή άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Μικρή άνοδος αξιοποίησης εργοστασιακού δυναμικού, εξασθένιση στην εξασφαλισμένη παραγωγή

Συνεχίζεται η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, έναντι μείωσης 7,3% στην ΕΕ27

Μείωση της απασχόλησης και αύξηση του κόστους εργασίας το β΄ τρίμηνο

-Μείωση της απασχόλησης στη Βιομηχανία για πρώτη φορά ύστερα από πέντε συνεχόμενα τρίμηνα ανόδου

-Αύξηση του Δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο

  • Το β’ τρίμ. του 2020 οι απασχολούμενοι στη Βιομηχανία μειώθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019, στους 385,8 χιλ. από τους 392,2 χιλ., έναντι μείωσης 2,8% στο σύνολο της οικονομίας
  • Σε επίπεδο εξαμήνου, η απασχόληση στη βιομηχανία ενισχύεται οριακά (+0,8%, από τους 383,6 χιλ. το α’ εξάμ. 2019 στους 386,5 χιλ. το α’ εξάμ. 2020).

Ίδιας έντασης η εξασθένιση των τιμών εισαγωγών και παραγωγού τον Ιούλιο

Συνεχίζεται η ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων

Τα Φαρμακευτικά προϊόντα κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα, περιορισμένο εύρος προορισμών για τα βιομηχανικά προϊόντα

Ενίσχυση χρηματοδότησης προς τη βιομηχανία Οκτώβριος 2020 -Σημάδια έντονης ανάκαμψης μετά το lockdown, υπό την επίδραση των μέτρων τόνωσης της ρευστότητας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 
Ενέργεια

Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας -Η σταθερά υψηλότερη τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνει ανοδική πορεία τους τελευταίους 5 μήνες

Με ανοδικές τάσεις από τον Απρίλιο του 2020, τον Αύγουστο η Ελλάδα είχε 4 φορές υψηλότερη τιμή (47,1€/MWh) από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (8,8€/MWh)

Υψηλό το κόστος και στο Φυσικό Αέριο -Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2020 ακολούθησε τις πτωτικές τάσεις των βασικών αγορών στην Ευρώπη ωστόσο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα

Το πρώτο τρίμηνο του 2020, η μέση τιμή εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα ήταν τουλάχιστον 45% υψηλότερη σε σχέση με τη μέση spot τιμή στις αγορές Ολλανδίας και Γερμανίας

Ήπια άνοδος στις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 -Σταθερή αντιστροφή της πτωτικής πορείας της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) διαγράφοντας σταθερή άνοδο από τον Μάρτιο 2020

Η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 τον Σεπτέμβριο του 2020 διαμορφώθηκε στα 27,60 €/tCΟ2 , σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020

 
Επτά άξονες επενδύσεων για την «πράσινη» μετάβαση που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ («Next Generation EU»). Πακέτο ενισχύσεων με στόχο την ανασύσταση των οικονομιών και κοινωνιών των χωρών της ΕΕ μετά την πανδημία COVID-19 και τη στήριξη επενδύσεων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συντάσσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που αφορούν στη μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα για τα έτη 2021-23, και αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην: • ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, • ανάπτυξη θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα • αποτελεσματική συμβολή των επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Συνολικού ύψους €750 δισεκ., εκ των οποίων ένα 30% περίπου των συνολικών κεφαλαίων θα διοχετευθεί σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου €32 δισεκ., εκ των οποίων €9,4 δισεκ. είναι δάνεια και €22,5 δισεκ. επιχορηγήσεις. Το 37% θα χρηματοδοτήσει έργα μετάβασης στην πράσινη οικονομία, ενώ ένα 20% θα διοχετευτεί στην ψηφιακή οικονομία.

Σε πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού ΠΕΝ προτάθηκαν οι «πράσινες» επενδύσεις που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούν σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ενίσχυσης επενδύσεων σε ΑΠΕ αλλά και ενεργειακές διασυνδέσεις και μονάδες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.

Ανακαινίσεις: Πρόκειται για δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακής αυτονομίας των κτιρίων, μέσα από την παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση της ενέργειας με «έξυπνα» συστήματα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δράση «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» που είναι πολύ μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό και ένταση ενισχύσεων σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος. Εκτός από τις ιδιωτικές κατοικίες, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και κτίρια επιχειρήσεων αλλά και του Δημοσίου.

Ενεργειακές Διασυνδέσεις και δράσεις για τις ΑΠΕ: Στο συγκεκριμένο άξονα περιλαμβάνεται η επιτάχυνση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των νησιωτικών περιοχών και της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και της χώρας με γειτονικές χώρες (Διαδριατικός αγωγός TAP, ελληνο-βουλγαρικός αγωγός IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, αναβάθμιση του υφιστάμενου αγωγού πετρελαίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας). • Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των νησιών με το κλείσιμο των παλιών και ιδιαίτερα ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής • Ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για συμμετοχή στην αγορά και για τροφοδοσία μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. • Επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ, όπως η αντικατάσταση της Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ με τη Βεβαίωση Παραγωγού, με σκοπό τη μείωση του συνολικού χρόνου αδειοδότησης από τα 5-7 έτη στα 2 έτη, που είναι ο μέσος όρος στην ΕΕ (Ν. 4685/2000) • Απλοποίηση επόμενων φάσεων έως και την Άδεια Λειτουργίας των ΑΠΕ

Ηλεκτροκίνηση: Αφορά στην εγκατάσταση υποδομών φόρτισης οχημάτων από ιδιώτες και Δήμους, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα παραγωγής φορτιστών και συναφούς εξοπλισμού, ιδίως στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, αλλά και τη στήριξη επιδοτήσεων για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα για δημόσιες μεταφορές (ηλεκτρικά λεωφορεία), ταξί και οχήματα τουριστικού τομέα.

Δράσεις για την προστασία της Φύσης: Προβλέπονται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων, η αναβάθμιση και η προστασία των περιοχών Natura και της βιοποικιλότητας (εθνικό σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης, βελτίωση της επισκεψιμότητας κ.α.), καθώς και μέτρα αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020.

-Απολιγνιτοποίηση: Πρόκειται για την αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη) και συνδέεται άμεσα με την προώθηση της πράσινης ενέργειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας • Η απολιγνιτοποίηση αποτελεί προτεραιότητα που εντάσσεται στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 2020-2030 για την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο 35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (από 17% σήμερα) και στο 60% της ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2030. • Το ενδιαφέρον για δέσμη νέων πράσινων επενδύσεων (κατασκευή φωτοβολταικών πάρκων, μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόνου, μονάδες αποθήκευσης ενέργειας) θα προσδώσει μια ισχυρή και βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, η βιομηχανία, ο βιώσιμος τουρισμός, η τεχνολογία, η εκπαίδευση.

•Χωροταξία σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλη τη χώρα θα συμπληρώσει την χωροταξική και πολεοδομική πολιτική που αποσκοπεί στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. Εκσυγχρονισμός των χρήσεων γης διευκολύνοντας τις επενδύσεις, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Κομβικής σημασίας ο ορθολογικός σχεδιασμός οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα, η προώθηση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και οι αστικές αναπλάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής.

•Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων: Στόχος είναι η δημοπράτηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, βιοαποβλήτων στην ηπειρωτική, τη νησιωτική Ελλάδα και την Αττική καθώς και μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων (waste-to-energy). Μονάδες επεξεργασίας και διαχείρισης των υγρών αποβλήτων αποτελούν μελλοντικές δράσεις.

 
info

Αναλυτικά το Μηνιαίο Δελτίο στον σύνδεσμο:

Δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία (Οκτώβριος  2020)

Σχετικά Άρθρα