ΙΟΒΕ: Το κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει 136 μονάδες βάσης υψηλότερο από τον μ.ό. της Ευρωζώνης

Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας -Σημαντικό έλλειμμα στον εξωτερικό τομέα και κάμψη επενδυτικής δραστηριότητας

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί ένα νέο μηνιαίο ενημερωτικό «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

Το  Μηνιαίο Δελτίο εδώ:

Δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία (Νοέμβριος 2020) 

 
Κύρια σημεία

Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία

-Σημαντικό έλλειμμα στον εξωτερικό τομέα και κάμψη επενδυτικής δραστηριότητας

Ισχυρή πτώση εξαγωγών 32,1% στο β’ τρίμ. ως προς την ίδια περίοδο πέρυσι, όταν αυξάνονταν 5,2% έναντι του 2018. Κυρίως από μείωση υπηρεσιών (-49,4%). Μεγάλη πτώση και στις εισαγωγές (17,2%), σε αντίθεση με ισχυρή άνοδό τους στο ίδιο τρίμηνο του 2019 (+3,9%). Έλλειμμα ισοζυγίου το β’ τρίμ. €2,4 δισεκ. από πλεόνασμα €177,5 εκατ.

Πτώση πάγιων επενδύσεων κατά 10,3% το β’ τρίμηνο, έναντι ανόδου κατά 5,2% πριν ένα χρόνο. Ισχυρότερη υποχώρηση στις λοιπές επενδύσεις (-36,9%), ύστερα από έντονη αύξηση 31,3% πέρυσι, και στο Μηχανολογικό εξοπλισμό (-6,7% από +3,8%). Μεγάλη αύξηση Κατασκευών (+32,5% από -30,4% πέρυσι), εξαιτίας ανόδου σε Κατοικίες και Άλλα Έργα

 
 –Ήπια βελτίωση Δείκτη Οικονομικού Κλίματος τον Οκτώβριο αλλά αισθητή υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Σημαντική βελτίωση επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία (95,4 μονάδες από 86,4 τον Σεπτέμβριο) • Υποχώρηση βιομηχανικής παραγωγής κατά 14,6% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οριακή μείωση 3,8% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, αλλά σημαντικά μικρότερη του Ευρωπαϊκού μέσου όρου (-5,3%). • Εξασθένιση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων τον Αύγουστο (εξαιρουμένων πετρελαιοειδών) κατά 5,3% (yo-y).

Μείωση της απασχόλησης και αύξηση του κόστους εργασίας το β΄ τρίμηνο

Μείωση της απασχόλησης στη Βιομηχανία για πρώτη φορά ύστερα από πέντε συνεχόμενα τρίμηνα ανόδου

Αύξηση του Δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο

 
Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές, σημειώνει ανοδική πορεία τους τελευταίους 6 μήνες.

Με ανοδικές τάσεις από τον Απρίλιο του 2020, τον Αύγουστο η Ελλάδα είχε 2 φορές υψηλότερη τιμή (48,4€/MWh) από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (15,7€/MWh).

 
Μείωση του κόστους του Φυσικού Αερίου

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ακολούθησε τις έντονα πτωτικές τάσεις των βασικών αγορών στην Ευρώπη* ωστόσο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα

 
Μείωση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) διέγραφε σταθερά πτωτική πορεία από τον Ιούλιο 2019 μέχρι τον Μάιο 2020 ενώ έκτοτε έχει σημειώσει άνοδο 30%

-Συρρίκνωση εμπορικού ελλείμματος στα €1,6 δισεκ. από €2,2 δισεκ. ένα χρόνο πριν.

-Το κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό κάτω του 2,9% Παραμένει ωστόσο 136 μονάδες βάσης υψηλότερο από τον μ.ό. της Ευρωζώνης και 79 μονάδες βάσης υψηλότερο από το μ.ό. του «νότου» της Ευρωζώνης

 
Το Υπόδειγμα Στόχος (Target Model) στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η νέα δομή της αγοράς ρεύματος, το Υπόδειγμα Στόχος (Target model), δηλαδή του ενιαίου μοντέλου χονδρεμπορικής αγοράς που εφαρμόζεται σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί βάση για ανάπτυξη και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας, και ενίσχυση της συμμετοχής των ΑΠΕ.

Σημειώθηκε καθυστέρηση στην έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των νέων αγορών από την επιλογή για εφαρμογή κεντρικής κατανομής, που συνεπάγεται αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητα και μακρύτερη περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. • Η περίοδος δοκιμών ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου και το μικρό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων, καθώς και του επιχειρηματικού κινδύνου από τις αποκλίσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης και τον προσδιορισμό του ύψους και της μεταβλητότητας των απαιτούμενων εγγυήσεων. • Υπάρχουν εκκρεμότητες στο κανονιστικό πλαίσιο, όπως η έγκριση του Κώδικα ΕΣΜΗΕ και η δημοσίευση των τεχνικών αποφάσεων του ΑΔΜΗΕ.

Το Target model στηρίζεται στην ανάπτυξη 4 Αγορών: Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας, Εξισορρόπησης και Προθεσμιακής, καθώς και στη διασύνδεση των αγορών αυτών (Market Coupling) σε περιφερειακό και κοινοτικό επίπεδο.

Το Target model στοχεύει στην αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη βέλτιστη χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με ενιαίους κανονισμούς και δυνατότητα προσαρμογής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρας.

Σχετικά Άρθρα