ΙΟΒΕ: Το κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει υψηλότερο στην Ευρωζώνη

-Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας -Η μείωση του ποσοστού ανεργίας οφείλεται στη μείωση του εργατικού δυναμικού -Ύφεση 8,2% στο σύνολο του 2020, έναντι 6,2% στην ΕΕ

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Σύνοψη: Βασικά στοιχεία

Πτώση ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2020 7,9%, από ύφεση 10,5% στο γ’ τρίμηνο και ανάπτυξη 1,2% ένα έτος νωρίτερα • Ύφεση 8,2% στο σύνολο του 2020, έναντι 6,2% στην ΕΕ • Εξασθένιση εξαγωγών στο δ’ τρίμηνο (-13,4%), αποκλειστικά λόγω μείωσης εξαγωγών υπηρεσιών (-55,4%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εμφάνισαν σημαντική αύξηση (+13,6%) • Υποχώρηση της ανεργίας τον Νοέμβριο, λόγω μείωσης του εργατικού δυναμικού • Ήπια ενίσχυση οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο και κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης • Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 98,9 μον. τον Φεβρουάριο από τις 94,9 μον. τον Ιανουάριο • Σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 3,7% τον Δεκέμβριο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι οριακής μείωσης 0,1% στην ΕΕ27. Μείωση 0,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. • Στο σύνολο του 2020, μείωση βιομηχανικής παραγωγής 2% (y-o-y). έναντι μείωσης 7,9% στην ΕΕ27. Η μεγαλύτερη υποχώρηση στη βιομηχανία Δέρματος και δερμάτινων ειδών (-25,4%) και στα Είδη ένδυσης (-24,5%). • Αύξηση εξαγωγών βιομηχανίας 14,8% τον Δεκέμβριο (y-o-y). Υποχώρηση εμπορικού ελλείμματος στα €1,9 δισεκ. από €2,2 δισεκ. τον Δεκέμβριο του 2019. Στο σύνολο του 2020, άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας, 3,8%, στα €20,5 δισεκ., και εξασθένιση εμπορικού ελλείματος κατά 22% σε σχέση με το 2019. • Σημαντική η συμβολή βιομηχανίας φαρμάκων σε αξία παραγωγής και σε προστιθέμενη αξία, με αξία παραγωγής στα €1,4 δισεκ. το 2019 (+22,2% σε σύγκριση με το 2018), και προστιθέμενη αξία στα €1,2 δισεκ. το 2019, (+5,5% σε σύγκριση με το 2018) • Η βιομηχανία φαρμάκων είναι ένας από τους κλάδους που ξεχωρίζει για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη αλλά και για την έντονη εξωστρέφεια της, με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

 
Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία

Ήπια ενίσχυση οικονομικού κλίματος τον Φεβρουάριο και κάμψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης καταγράφει επιδείνωση τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στις –46,2 (από –43,2) μονάδες τον προηγούμενο μήνα, κινούμενος πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα (-4,8 μονάδες).

Εξασθένιση ύφεσης στο δ’ τρίμηνο του 2020 εγχωρίως έναντι του γ’ τριμήνου, από ηπιότερη πτώση εξαγωγών υπηρεσιών και άνοδο δημόσιας κατανάλωσης Μάρτιος 2021

Πτώση ΑΕΠ το δ’ τρίμηνο του 2020 7,9%, από ύφεση 10,5% στο γ’ τρίμηνο και ανάπτυξη 1,2% ένα έτος νωρίτερα. Hπιότερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλο ένα τρίμηνο (-4,6%). Στο σύνολο του 2020 ύφεση 8,2% εγχωρίως, έναντι 6,2% στην ΕΕ.

 
Υποχώρηση ελλείμματος στον εξωτερικό τομέα, μικρή άνοδος επενδυτικής δραστηριότητας

Αύξηση πάγιων επενδύσεων στο δ’ τρίμηνο (+1,6%), έναντι μείωσης 3,8% πριν ένα χρόνο, αποκλειστικά από άνοδο στις Κατασκευές (+8,1%, κατόπιν -13,5%). Υποχώρηση στις λοιπές επενδύσεις (-8,4%), ύστερα από αύξηση 3,9% πρόπερσι. Σταθερότητα σε εξοπλισμό ΤΠΕ (-0,1% από +16,3% πριν ένα χρόνο) και Μηχανολογικό εξοπλισμό (0%, από +5,1%).

Πτώση εξαγωγών 13,4% στο δ’ τρίμ. (y-o-y), έναντι πτώσης 1,2% πριν ένα έτος. Αποκλειστικά από τις εξαγωγές υπηρεσιών (-55,4%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εμφάνισαν σημαντική αύξηση (+13,6%). Πτώση 9,5% στις εισαγωγές, έναντι ήπια ανόδου στο ίδιο τρίμηνο του 2019 (+1,4%). Έλλειμμα ισοζυγίου το δ’ τρίμ. €1,9 δισεκ., από €1,37 δισεκ. πρόπερσι.

 
Η μείωση του ποσοστού ανεργίας οφείλεται στη μείωση του εργατικού δυναμικού

Τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019 (στο 16,5% από 17,1%). • Ο αριθμός των ανέργων τον περασμένο Νοέμβριο παρουσίασε μείωση κατά 38,0 χιλ. άτομα ή 4,8% συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2019 (στους 758,9 χιλ. από τους 796,9 χιλ.). • Σε σχέση, όμως, με τον Οκτώβριο του 2020, το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζεται αυξημένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (15,8% τον Οκτώβριο του 2020). • Ο αριθμός των ανέργων τον Νοέμβριο ήταν αυξημένος κατά 15,6 χιλ. άτομα ή κατά 2,1% συγκριτικά με τον αμέσως προηγούμενο μήνα (743,3 χιλ. άνεργοι τον Οκτώβριο). • Η μείωση της ανεργίας τον Νοέμβριο κατά 38,0 χιλ. άτομα (y-o-y) προήλθε αποκλειστικά από τη μείωση του εργατικού δυναμικού (-67,8 χιλ. άτομα, y-o-y).

 
Το κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει υψηλότερο κατά 161 και 103 μονάδες βάσης αντίστοιχα

Το κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις μειώθηκε οριακά τον Ιανουάριο… …συγκλίνοντας ελαφρά με το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «νότο» της Ευρωζώνης. Ωστόσο παραμένει υψηλότερο κατά 161 και 103 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

 
Φαρμακευτικά σκευάσματα και Αλουμίνιο κορυφαία εξαγώμενα βιομηχανικά προϊόντα για το σύνολο του 2020

Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μειώθηκε τον Ιανουάριο έπειτα από σταθερή άνοδο 8 μηνών

Τον Ιανουάριο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 55,5€/MWh, 21% υψηλότερη από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (45,8€/MWh).

 
Μείωση του κόστους του Φυσικού Αερίου

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2020 έπεσε σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις βασικές αγορές στην Ευρώπη που ανέκαμψαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

 
Αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό τον Φεβρουάριο 2021, με σταθερά ανοδική πορεία τους τελευταίους 4 μήνες

Η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 τον Φεβρουάριο του 2021 διαμορφώθηκε στα 37,45 €/tCΟ2 , από 29,75 €/tCΟ2 τον Δεκέμβριο.

 
Προοπτικές ανάπτυξης εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκων

Δυνατότητα για διεύρυνση της εγχώριας παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων (υποστήριξη ερευνητικών εργαστηρίων για την παραγωγή νέων μορίων, επαναστόχευση ή επανατοποθέτηση φαρμάκων χωρίς να απαιτείται η αρχική επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη) ή παραγωγή φαρμάκων σε συνεργασία με πολυεθνικές επιχειρήσεις. • Επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας σε φυτικά και θεραπευτικά φάρμακα και καλλυντικά προϊόντα (υπάρχουν 5.500 διαφορετικά είδη φυτών, πολυάριθμες ποικιλίες μελιού και τα παράγωγά του, αιθέρια έλαια, φυτά, βότανα) λόγω πλούσιας χλωρίδας. • Ενίσχυση της συνεργασίας-διασύνδεσης της βιομηχανίας φαρμάκων με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας (αυστηρός προσανατολισμός των ερευνητικών φορέων στην έρευνα και όχι στην αγορά, μη-ανεπτυγμένη «επιχειρηματική» κουλτούρα σε ερευνητές, δύσκαμπτο πλαίσιο που αφορά την απασχόληση ερευνητών που απασχολούνται σε ερευνητικούς φορείς και σε ΑΕΙ από τις επιχειρήσεις). • Περαιτέρω ανάπτυξη και ενθάρρυνση διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Η κλινική έρευνα μπορεί να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη για ασθενείς και για το σύστημα υγείας. Έως το 2020 διενεργήσαν 3.114 (1.800 ολοκληρωμένες) ανεξαρτήτως φάσης ή σταδίου. • Το υψηλής εκπαίδευσης – κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό της βιομηχανίας φαρμάκων λειτουργεί ανασχετικά στο brain drain. Η Ελλάδα διαθέτει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο για τη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας στο χώρο της φαρμακολογίας, της βιοτεχνολογίας και της βιοϊατρικής επιστήμης. • Διαμόρφωση σταθερού νομοθετικού πλαισίου που να ενθαρρύνει και προωθεί την έρευνα και την καινοτομία

 

Σχετικά Άρθρα