ΙΟΒΕ: Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο

Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

 
Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Βασικά στοιχεία

Ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2021, 16,2%, κατόπιν ύφεσης 2,3% στο προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο φέτος ρυθμός ανάκαμψης 6,3%. Αύξηση στο β’ τρίμηνο μεγαλύτερη του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,8%). • Ενίσχυση εξαγωγών 22,6% στο β’ τρίμ. του 2021. Άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών (+28,8%) ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου (+17,1%). • Αισθητή υποχώρηση της ανεργίας τον Ιούνιο, η ισχυρότερη μείωση από τον Μάρτιο του 2020 • Ήπια βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο και υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης • Άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 114,6 μον. τον Αύγουστο από 112,3 μον. τον Ιούλιο • Συνεχίζεται η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 2,5% τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Σημαντική άνοδος 7,7% (y-o-y) στην Ελλάδα. • Αισθητή ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανίας 22,1% τον Ιούνιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,5 δισεκ. από €1,8 δισεκ. ένα χρόνο πριν. • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 36,7% το β’ τρίμ. του 2021 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 30% στην ΕΕ. • Άνοδος της δραστηριότητας για όλους τους τομείς το β΄ τριμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η Μεταποίηση στους τομείς με την ισχυρότερη άνοδο (+37,6%).

 
Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία

Ήπια ενίσχυση οικονομικού κλίματος τον Αύγουστο και υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Αλλαγή τάσης του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2021 σε ισχυρή ανάκαμψη, κυρίως από έντονη άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών

Περαιτέρω ενίσχυση επενδύσεων, μικρότερη διεύρυνση ελλείμματος στον εξωτερικό τομέα

Αισθητή μείωση της ανεργίας τον Ιούνιο

Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο …διευρύνοντας την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «Νότο» της Ευρωζώνης, στις 180 και 137 μονάδες βάσης από 173 και 123 μονάδες βάσης, αντίστοιχα τον Ιούλιο.

 
 Εξελίξεις στη Βιομηχανία

Ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Άνοδος για το εργοστασιακό δυναμικό και αμετάβλητη η εξασφαλισμένη παραγωγή

Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 7,7% τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν στην Ελλάδα

Ήπια μείωση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το α’ τρίμ. και άνοδος του κόστους εργασίας

Νέα σημαντική ενίσχυση των τιμών εισαγωγών και παραγωγού

Άνοδος εξαγωγών και εμπορικού ελλείμματος βιομηχανίας τον Ιούνιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν

Φαρμακευτικά σκευάσματα και Αλουμίνιο κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα και το β’ τρίμηνο

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων προς τη βιομηχανία επιβραδύνθηκε σε 1,4% τον Ιούλιο

 
Διεθνές περιβάλλον

Μείωση της τιμής του πετρελαίου στα $70,6/βαρέλι (-6,1% τον Αύγουστο σε σύγκριση με ένα μήνα πριν)

Άνοδος για το Αλουμίνιο (+2,1%) και το Νικέλιο (+4,7%), υποχώρηση για το Χαλκό (-1,9%) τον Ιούλιο

Συνεχίζεται η δυναμική αύξηση της παγκόσμιας ναυτιλίας – ανησυχία από την εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στα μεταφορικά κόστη

Υποχώρηση του ευρώ έναντι δολαρίου

 
Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σημείωση σημαντική άνοδο τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Τον Ιούλιο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (104,7€/MWh) ήταν 94% υψηλότερη από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (54,0€/MWh).

Αναστροφή της ανοδικής τάσης, με μείωση του κόστους του Φυσικού Αερίου τον Μάρτιο

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε τον Μάρτιο του 2021 και παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις βασικές αγορές στην Ευρώπη

Αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) σημείωσε μικρή άνοδο τον Αύγουστο 2021, διαγράφοντας σωρευτικά έντονα ανοδική πορεία (+124%) τους τελευταίους 10 μήνες

 
Ειδικό θέμα: Στοιχεία κύκλου εργασιών εγχώριας βιομηχανίας

Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 36,7% το β’ τριμ. του 2021 στην Ελλάδα έναντι 32,0% στην ΕΕ

Άνοδος της δραστηριότητας για όλους τους τομείς το β΄ τριμ. του 2021. Η Μεταποίηση στους τομείς με την ισχυρότερη άνοδο.

Η υψηλότερη βελτίωση στα Δερμάτινα είδη και τον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

Το Μηνιαίο Δελτίο αναλυτικά:

Δελτίο  εξελίξεων στη Βιομηχανία (Σεπτέμβριος 2021) ​

Σχετικά Άρθρα