ΙΟΒΕ: Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε

Η μείωση της ανεργίας το 2020 προήλθε αποκλειστικά απο τη μείωση του εργατικού δυναμικού – Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του Φυσικού Αερίου

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».  Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Σύνοψη: Βασικά στοιχεία

Νέα βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο και ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης • Οριακή εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 99,8 μον. τον Απρίλιο από τις 100,8 μον. τον Μάρτιο • Υποχώρηση της ανεργίας και τον Δεκέμβριο του 2020. Μείωση της ανεργίας στο σύνολο του 2020, για έβδομο συνεχόμενο έτος, λόγω της μείωσης του εργατικού δυναμικού • Σημαντική άνοδος της βιομηχανικής παραγωγής 5,4% τον Μάρτιο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι ενίσχυσης 10,9% στην ΕΕ27. Βελτίωση 2,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο. • Άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 3,0% τον Φεβρουάριο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,2 δισεκ. από €2,0 δισεκ. τον Φεβρουάριο του 2020. • Ήπια ενίσχυση για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της εγχώριας Μεταποίησης από το 2016. Με οριακή, ωστόσο υποχώρηση στα €15,4 δισεκ. το 2020, από €15,6 ένα χρόνο πριν. • Ενίσχυση του μεριδίου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της εγχώριας Μεταποίησης ως % του ΑΕΠ το 2020, στο 9,1% από 8,5% το 2019, έναντι οριακής μείωσης στο 14,8% από 15% ένα χρόνο πριν στην ΕΖ19. • Στο σύνολο της Μεταποίησης & Ορυχείων-Λατομείων ξεχωρίζουν για το μερίδιο τους σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο χρονικό διάστημα 2016-2019 τα Τρόφιμα, ποτά και καπνός, τα Προϊόντα διύλισης πετρελαίου, καθώς και τα Βασικά μέταλλα και τα Φαρμακευτικά προϊόντα.

 
Η μείωση της ανεργίας το 2020 προήλθε αποκλειστικά απο τη μείωση του εργατικού δυναμικού

Τον Δεκέμβριο του 2020 το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τον Δεκέμβριο του 2019 (στο 16,3% από 16,7%). • Την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε κατά 28,8 χιλ. άτομα ή 3,7% (στους 746,0 χιλ. από τους 774,8 χιλ.). • Στο σύνολο του 2020 το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο 16,3% από 17,2% το 2019 (μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες). Ο αριθμός των ανέργων το 2020 παρουσίασε μείωση 7,8% ή 63,6 χιλ. άτομα (στους 748,1 χιλ. απο τους 811,8 χιλ. το 2019). • Η μείωση της ανεργίας το 2020 προήλθε αποκλειστικά απο τη μείωση του εργατικού δυναμικού (-2,3% ή -110,5 χιλ. άτομα από τους 4.706,4 χιλ. το 2019 στους 4.595,8 χιλ. το 2020). • Σημειώνεται ότι ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός το 2020 αυξήθηκε κατά 72,2 χιλ. άτομα ή κατά 2,2% (από τους 3.224,7 χιλ. το 2019 στους 3.297,0 χιλ. το 2020).

 
Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε ελαφρά, στο 3,4% τον Μάρτιο διευρύνοντας την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «Νότο» της Ευρωζώνης, στις 200 και 134 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

 
Οριακή εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε οριακά τον Απρίλιο, στις 99,8 (από 100,8 μονάδες) τον Μάρτιο, ελαφρώς υψηλότερα, από το αντίστοιχο περυσινό (97,6 μον.), κυρίως λόγω των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά με την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

 
Μικρή υποχώρηση του εργοστασιακού δυναμικού και αμετάβλητη η εξασφαλισμένη παραγωγή

Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής παρέμειναν αμετάβλητοι στους 4,6 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να υποχωρεί, στο 74,1% (από 75% τον Μάρτιο).

 
Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 5,4% τον Μάρτιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν στην Ελλάδα έναντι αύξησης 10,9% στην ΕΕ27

Στο πρώτο τρίμηνο, αύξηση στα Προϊόντα Καπνού (21,0%), στον Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (17,6%) και στην Κλωστοϋφαντουργία (14,3%). Στους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενίσχυση σημειώθηκε στα Φαρμακευτικά προϊόντα (9,7%), στα Βασικά Μέταλλα (4,1%) και εξασθένιση 4,2% στα Τρόφιμα. Η μεγαλύτερη κάμψη σημειώθηκε στα Δερμάτινα είδη (-42,3%), στα Έπιπλα (-22,6%) και στα προϊόντα Ξύλου (-11,1%)

 
Υποχώρηση ελλείμματος στον εξωτερικό τομέα, μικρή άνοδος επενδυτικής δραστηριότητας

-Πτώση εξαγωγών 13,4% στο δ’ τρίμ. (y-o-y), έναντι πτώσης 1,2% πριν ένα έτος. Αποκλειστικά από τις εξαγωγές υπηρεσιών (-55,4%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εμφάνισαν σημαντική αύξηση (+13,6%). Πτώση 9,5% στις εισαγωγές, έναντι ήπια ανόδου στο ίδιο τρίμηνο του 2019 (+1,4%). Έλλειμμα ισοζυγίου το δ’ τρίμ. €1,9 δισεκ., από €1,37 δισεκ. πρόπερσι

-Αύξηση πάγιων επενδύσεων στο δ’ τρίμηνο (+1,6%), έναντι μείωσης 3,8% πριν ένα χρόνο, αποκλειστικά από άνοδο στις Κατασκευές (+8,1%, κατόπιν -13,5%). Υποχώρηση στις λοιπές επενδύσεις (-8,4%), ύστερα από αύξηση 3,9% πρόπερσι. Σταθερότητα σε εξοπλισμό ΤΠΕ (-0,1% από +16,3% πριν ένα χρόνο) και Μηχανολογικό εξοπλισμό (0%, από +5,1%)

 
Ήπια εξασθένιση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το 2020, αλλά άνοδος του κόστους εργασίας

-Το δ’ τρίμ. του 2020 οι απασχολούμενοι στη Βιομηχανία μειώθηκαν 5,4% ή 21,0 χιλ. συγκριτικά με το δ’ τριμ. 2019 (στους 371,5 χιλ. από τους 392,5 χιλ.), έναντι μείωσης 0,6% στο σύνολο της οικονομίας. • Το 2020 η απασχόληση στη βιομηχανία περιορίστηκε ήπια, 1,9% ή 7,4 χιλ. άτομα (στους 382,2 χιλ. από τους 389,6 χιλ. το 2019), έναντι μείωσης 0,9% στο σύνολο της οικονομίας.

-Το δ’ τρίμ. του 2020 αυξήθηκε κατά 1,1% σε συνέχεια αύξησης του κατά 4,6% το γ’ τρίμ. 2,6% το β’ τρίμ. και 3,8% το α’ τρίμ. του 2020. • Σε ετήσια βάση, το κόστος εργασίας το 2020 αυξήθηκε 3,0% (στις 109,0 μονάδες από τις 105,8 ένα έτος πριν), σε συνέχεια ανόδου 0,5% το 2019 (105,2 μονάδες το 2018).

 
Αύξηση εξαγωγών και εμπορικού ελλείμματος βιομηχανίας τον Φεβρουάριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν

Στα €1,8 δισεκ. οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων* τον Φεβρουάριο (+3,0%, y-o-y). Το εμπορικό έλλειμμα στα €2,2 δισεκ. από €2,0 δισεκ. ένα χρόνο πριν.

Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων ξεπερνάει το 83% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών

 
Φαρμακευτικά σκευάσματα και Αλουμίνιο κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα για το σύνολο του 2020

-Ξεχωρίζουν για τις εξαγωγές τους το 2020 τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €2,9 δισεκ. από €1,9 δισεκ. ένα χρόνο πριν, και το Αλουμίνιο, με €1,6 δισεκ. οριακά χαμηλότερα από το 2019.

-Στο σύνολο του 2020, σχεδόν το 80% των βιομηχανικών προϊόντων* προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένα 6,2% προς Ασία

 
Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Μάρτιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Τον Μάρτιο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (58,8€/MWh), 70% υψηλότερη από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (34,2€/MWh).

 
Αύξηση του κόστους του Φυσικού Αερίου

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε το Δεκέμβριο του 2020 και παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις βασικές αγορές στην Ευρώπη που ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία.

Η Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φυσικού Αερίου τον Δεκέμβριο του 2020 στην Ελλάδα (13,35€/MWh) ήταν 16,8% χαμηλότερη σε σχέση με τη μέση spot τιμή στις αγορές Ολλανδίας και Γερμανίας (16,04€/MWh).

 
Αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό τον Απρίλιο 2021, με σταθερά ανοδική πορεία τους τελευταίους 6 μήνες

Τον Απρίλιο 2021 η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 αυξήθηκε κατά 10,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στα 44,75 €/tCΟ2 .

 
«Η συμβολή της Μεταποίησης στην Ελληνική οικονομία»

Ενίσχυση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της εγχώριας Μεταποίησης το 2020, έναντι οριακής μείωσης της Ευρωζώνης

Ήπια ενίσχυση για την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της εγχώριας Μεταποίησης από το 2016. Με οριακή, ωστόσο υποχώρηση στα €15,4 δισεκ. το 2020, από €15,6 ένα χρόνο πριν.

Άνοδος της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της εγχώριας Μεταποίησης το 2020, ως % του ΑΕΠ, από 8,5% στο 9,1%, ξεπερνώντας το διαχρονικό μέσο όρο. Οριακή υποχώρηση για την ΕΖ19, στο 14,8% από 15% το 2019

 
Πρωτοπόροι κλάδοι τα Τρόφιμα, ποτά, καπνός, τα Πετρελαιοειδή και τα Βασικά μέταλλα κατά μέσο όρο το 2016-2019

Ξεχωρίζουν για το μεγαλύτερο μερίδιο της βιομηχανίας σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, τα Τρόφιμα, ποτά και καπνός, με μέσο όρο 31,8% στο χρονικό διάστημα 2016-2019. Σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα τα Προϊόντα διύλισης πετρελαίου, με 10,1%. • Ακολουθούν τα Βασικά μέταλλα (6,3%) και Φαρμακευτικά προϊόντα (6,2%). • Με μικρή απόκλιση τα Μεταλλικά προϊόντα και τα Χημικά προϊόντα, με 6,1% και 6,0%, αντίστοιχα για το εξεταζόμενο διάστημα. • Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα Μη μεταλλικά προϊόντα (4,9%), Ορυχεία –Λατομεία (4,0%), Πλαστικά προϊόντα (3,8%) και τα Είδη ένδυσης και δερμάτινα είδη, με 3,4%.

 
info

Για να δείτε το σχετικό Μηνιαίο Δελτίο,  επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 
Δελτίο  εξελίξεων στη Βιομηχανία (Μάϊος 2021) 

Σχετικά Άρθρα