ΙΟΒΕ: Υποχώρηση της δραστηριότητας για τους περισσότερους τομείς το α’ τρίμηνο του 2021

Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας». Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Βασικά στοιχεία

  • Σημαντική εξασθένιση της μείωσης του ΑΕΠ στο α’ τρίμηνο του 2021 εγχωρίως 2,3%, από ύφεση 6,9% στο δ’ τρίμηνο του 2020 και ύφεση 0,5% ένα έτος νωρίτερα. Ελαφρώς ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (-1,7%).
  • Εξασθένιση εξαγωγών στο α’ τρίμηνο (-13,4%), αποκλειστικά λόγω μείωσης εξαγωγών υπηρεσιών (-38,7%), ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν εκ νέου (8,2%)
  • Υποχώρηση της ανεργίας και τον Φεβρουάριο του 2021, στο χαμηλότερο ωστόσο επίπεδο του 8μήνου, αποκλειστικά λόγω της μείωσης του εργατικού δυναμικού
  • Σημαντική βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Μάιο και ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
  • Αισθητή άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 110 μον. τον Μάιο από τις 99,8 μον. τον Απρίλιο
  • Βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής 4,2% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο. Σημαντική άνοδος 21,7% (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι ενίσχυσης 38,3% στην ΕΕ27.
  • Άνοδος των εξαγωγών βιομηχανίας 25,3% τον Μάρτιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,7 δισεκ. από €1,9 δισεκ. τον Μάρτιο του 2020.
  • Ενίσχυση του δείκτη κύκλου εργασιών της βιομηχανίας 1,6% το α’ τρίμ. του 2021 (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι 3,6% στην ΕΕ.
  • Υποχώρηση της δραστηριότητας για τους περισσότερους τομείς το α’ τρίμ. του 2021 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Με άνοδο ο Πρωτογενής τομέας (12,5%), οι Δραστηριότητες Ανθρώπινης υγείας (10,9%), η Μεταποίηση (2,5%

 
Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Απρίλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Τον Απρίλιο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (64,2€/MWh) ήταν 70% υψηλότερη από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (37,9€/MWh)

 
Αύξηση του κόστους του Φυσικού Αερίου

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε το Δεκέμβριο του 2020 και παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις βασικές αγορές στην Ευρώπη που ακολουθούν επίσης ανοδική πορεία

Η Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φυσικού Αερίου τον Δεκέμβριο του 2020 στην Ελλάδα (13,35€/MWh) ήταν 16,8% χαμηλότερη σε σχέση με τη μέση spot τιμή στις αγορές Ολλανδίας και Γερμανίας (16,04€/MWh).

 
 Αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό τον Μάιο 2021, με σταθερά ανοδική πορεία τους τελευταίους 7 μήνες

Τον Μάιο 2021 η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 αυξήθηκε κατά 17,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στα 52,75 €/tCΟ2 .

 
Για να δείτε το σχετικό Μηνιαίο Δελτίο επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δελτίο  εξελίξεων στη Βιομηχανία (Ιούνιος 2021) 

Σχετικά Άρθρα