ΙΟΒΕ: Υψηλότερο το μερίδιο κόστους ενέργειας στην Ελλάδα έναντι χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ

Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», σε αντικατάσταση των «Αποτελεσμάτων Οικονομικής Συγκυρίας στον Τομέα της Βιομηχανίας».

 
Το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» είναι εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
  Βασικά στοιχεία

  • Συνεχίστηκε η μείωση της ανεργίας και τον Αύγουστο, ηπιότερα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα • Μικρή εξασθένιση οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο και υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης • Υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 106,9 μον. τον Σεπτέμβριο από 114,6 μον. τον Αύγουστο • Συνεχίστηκε η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 0,7% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Σημαντική άνοδος 10,6% (y-o-y) στην Ελλάδα, έναντι ηπιότερης αύξησης 5,0% στην ΕΕ27. • Αισθητή ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανίας 11,4% τον Ιούλιο (y-o-y). Αύξηση εμπορικού ελλείμματος στα €2,6 δισεκ. από €2,0 δισεκ. ένα χρόνο πριν. • Υψηλότερο το μερίδιο κόστους ενέργειας στην Ελλάδα έναντι χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ • Το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας στα Βασικά μέταλλα και τα Μη μεταλλικά ορυκτά • Η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου στην ελληνική βιομηχανία αρκετά υψηλότερη της ΕΕ, αλλά χαμηλότερη σε φυσικό αέριο και ΑΠΕ • Σταθερά υψηλότερες από ό,τι στην Ευρώπη οι τιμές Φυσικού αερίου και Ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία

 
Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία

-Ήπια εξασθένιση οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο και εξασθένιση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Υποχώρηση οικονομικού κλίματος από επιδείνωση προσδοκιών σε Βιομηχανία και Λιανικό εμπόριο, αλλά βελτίωση σε Υπηρεσίες και Κατασκευές

Συνεχίστηκε η υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης, κυρίως λόγω επιδείνωσης προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως και τη δική του

-Αλλαγή τάσης του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2021 σε ισχυρή ανάκαμψη, κυρίως από έντονη άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης και των εξαγωγών

Ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2021, κατά 16,2%, κατόπιν ύφεσης 2,3% στο προηγούμενο τρίμηνο. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο φέτος ρυθμός ανάκαμψης 6,3%. Αύξηση στο β’ τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13,8%).

-Περαιτέρω ενίσχυση επενδύσεων, μικρότερη διεύρυνση ελλείμματος στον εξωτερικό τομέα

Μεγαλύτερη αύξηση πάγιων επενδύσεων στο β’ τρίμηνο (+12,9%, από +10,6% το α’ τρίμ.), έναντι ανόδου 3,6% πριν ένα χρόνο. Προήλθε κυρίως από άνοδο στις Λοιπές Επενδύσεις (+42,1% έναντι -31,5%) και στο Μηχανολογικό εξοπλισμό-αμυντικά συστήματα (+12,0%, από +3,7%). Ηπιότερη ενίσχυση στις Κατασκευές (+2,9%, από +25,2%)

-Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις παρέμεινε στο 3,4% τον Αύγουστο… …περιορίζοντας την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «Νότο» της Ευρωζώνης, στις 196 και 144 μονάδες βάσης από 190 και 138 μονάδες βάσης αντίστοιχα τον Ιούλιο

 
Εξελίξεις στη Βιομηχανία

-Εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία Υποχώρηση προσδοκιών, κυρίως λόγω επιδείνωσης εκτιμήσεων για παραγγελίες και τρέχουσα ζήτηση, και προβλέψεων για την παραγωγή

Οι συνέπειες της ανόδου των τιμών των ενεργειακών αγαθών είναι εντονότερες στη βιομηχανία, με τα προβλήματα ενδεχομένως να διοχετεύονται στις παραγωγικές διαδικασίες και την απασχόληση

 
-Ήπια μείωση για το εργοστασιακό δυναμικό και για την εξασφαλισμένη παραγωγή

Η αξιοποίηση του δυναμικού της βιομηχανίας σημείωσε ήπια εξασθένιση τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά από υψηλό 12- ετίας ποσοστό του προηγούμενου μήνα.

Ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής 10,6% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο πριν στην Ελλάδα έναντι ηπιότερης αύξησης 5,0% στην ΕΕ27

-Βελτίωση για όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας τον Αύγουστο. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος (25,6%), Μεταποίηση (6,2%), Παροχή νερού (1,7%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την οικονομία σημειώθηκε αύξηση στα Φάρμακα (34,5%) και τα Τρόφιμα (0,3%). Μείωση της παραγωγής καταγράφηκε στα Βασικά μέταλλα (-10,6% έναντι, ωστόσο, βελτίωσης 24,4% ένα χρόνο πριν).

-Οριακή αύξηση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το β’ τρίμηνο και άνοδος του κόστους εργασίας

Το β’ τρίμ. του 2021 οι απασχολούμενοι στη Βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,9% ή κατά 3,5 χιλ. άτομα συγκριτικά με το β’ τριμ. 2020 (στους 389,3 χιλ. από τους 385,8 χιλ.).

-Νέα σημαντική άνοδος των τιμών εισαγωγών και παραγωγού Ανοδικά και ο δείκτης τιμών παραγωγού τον Ιούλιο (15,5%) από 15,2% τον Ιούνιο. Σε χαμηλότερα επίπεδα οι μεταβολές σε Ευρώπη (στην περιοχή του 7,8%, από 6,5% τον προηγούμενο μήνα). Συνεχίστηκε η ενίσχυση των τιμών εισαγωγών τον Ιούλιο, κατά 21,3% από 20,6% τον Ιούνιο. Ηπιότερη ενίσχυση για τις τιμές στην Ευρωζώνη (13,3%, από 11,6% τον προηγούμενο μήνα)

-Άνοδος εξαγωγών και εμπορικού ελλείμματος βιομηχανίας τον Ιούλιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν

Στα €2,3 δισεκ. οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων* τον Ιούλιο (+11,4%, y-o-y). Το εμπορικό έλλειμμα στα €2,6 δισεκ. από €2,0 δισεκ. ένα χρόνο πριν. Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων άγγιξε το 88% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών

-Φαρμακευτικά σκευάσματα και Αλουμίνιο κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα και το β’ τρίμηνο

Πρωτοπόρησαν για τις εξαγωγές τους τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €718 εκατ. (+3,5% σε σχέση με ένα χρόνο πριν), και το Αλουμίνιο, με €479 εκατ. (+32,2%, y-o-y). Στο β’ τριμ. του 2021, σχεδόν το 81% των βιομηχανικών προϊόντων* προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένα μόλις 5,8% προς Β. Αμερική

-Ο 12-μηνος ρυθμός ετήσιας αύξησης των πιστώσεων προς τη βιομηχανία επιβραδύνθηκε σε 0,5% τον Αύγουστο… …και αντίστοιχα σε 0,8% προς το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, ενώ οι καθαρές ροές νέων πιστώσεων ήταν αρνητικές τον Αύγουστο κατά -€0,3 δισεκ. προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα

 
-Αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας

Η σταθερά υψηλότερη σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σημείωσε σημαντική άνοδο τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

Τον Αύγουστο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (128,0€/MWh) ήταν 96% υψηλότερη από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (65,4€/MWh).

 
-Αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) σημείωσε άνοδο τον Σεπτέμβριο, με έντονα ανοδική πορεία (+145%) τους τελευταίους 11 μήνες

 
Το κόστος ενέργειας στην εγχώρια βιομηχανία

-Υψηλότερο το μερίδιο κόστους ενέργειας στην Ελλάδα έναντι χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ, την περίοδο 2015-2018

Στην Ελλάδα το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (μ.ό. 2015-2018: 4,9%). Μικρότερο σε Πορτογαλία (2,9%) και Ισπανία (2,6%). Χαμηλότερα του 2% σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία.

Το 2018 το μερίδιο κόστους ενέργειας στη Βιομηχανία ανήλθε στο 5,2% του κόστους παραγωγής, από 4,3% το 2010

-Υψηλότερη της ΕΕ η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου στην ελληνική βιομηχανία. Χαμηλότερη σε φυσικό αέριο και ΑΠΕ. Πολλαπλάσιο του μέσου όρου στην ΕΕ το μερίδιο της κατανάλωσης προϊόντων πετρελαίου εγχωρίως. Συνεπάγεται μεγαλύτερη εξάρτηση από διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου. Χαμηλότερη της Ευρώπης η χρήση ενέργειας από φυσικό αέριο, από θερμότητα και ΑΠΕ-βιοκαύσιμα

-Μικρή υποχώρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, μη ανανεώσιμων αποβλήτων και προϊόντων πετρελαίου στην περίοδο 2015-2019. Κλιμάκωση της χρήσης ΑΠΕ και βιοκαυσίμων.

-Εγχωρίως, το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας στα Βασικά μέταλλα και τα Μη μεταλλικά ορυκτά

-Υψηλότερες από ό,τι στην Ευρώπη οι τιμές Φυσικού αερίου και Ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία

Εκ των υψηλότερων μεταξύ χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της Ευρωζώνης οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ελλάδα την περίοδο 2015- 2020. Σε υψηλότερα επίπεδα και το πρώτο εξάμηνο του 2021.

-Αρκετά υψηλότερη η μέση τιμή φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι του μέσου όρου της ΕΕ στην περίοδο 2015-2020 (11,5%-39,5%). Αντιστροφή διαφοράς στο α’ εξαμ. του 2021, με την ΕΕ να είναι ακριβότερη, εξέλιξη η οποία μάλλον σχετίζεται με την εκκίνηση λειτουργίας των αγορών του Target Model.

-Άνοδος κόστους παραγωγής κυρίως σε Ορυχεία-Λατομεία, Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και Βασικά μέταλλα το 7μηνο του 2021

Για να δείτε το σχετικό Μηνιαίο Δελτίο επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δελτίο  εξελίξεων στη Βιομηχανία (Οκτώβριος 2021) 

Σχετικά Άρθρα