Η Καβάλα πρωταγωνιστεί στη δημιουργία του νέου θεσμού «ΛΙΜΗΝ»

«ΛΙΜΗΝ: Πολιτιστικά Λιμάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα»

 

✏ Κωστής Σιμιτσής : «Καινοτόμο εργαλείο για την προώθηση των πόλεων-λιμανιών της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και των πολιτιστικών τους θησαυρών»

 

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του  Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ.), η διήμερη εναρκτήρια συνάντηση του έργου «ΛΙΜΗΝ, Πολιτιστικά Λιμάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα»,  με τη συμμετοχή του Δήμου Καβάλας που αποτελεί βασικό εταίρο μίας σύμπραξης που περιλαμβάνει οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες.

 

 

 

 

Ο στόχος του έργου «ΛΙΜΗΝ» είναι να συνεισφέρει ουσιαστικά στην κάλυψη κενών  στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»,  ο ειδικός στόχος του έργου είναι η εγκαθίδρυση ενός  νέου θεσμού του  «Πολιτιστικού Λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας».

 

 

 

 

«Η καθιέρωση του  νέου  και πολλά υποσχόμενου  αυτού θεσμού», δήλωσε ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής, «αποτελεί το κύριο αντικείμενο του έργου και θα μπορούσε να εξελιχθεί σε  ένα καινοτόμο εργαλείο για την προώθηση των πόλεων-λιμανιών της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και των πολιτιστικών τους θησαυρών.

 

 

 

 

Η Καβάλα με όπλο τον πολιτισμό και την ιστορία της θα έχει την ευκαιρία και τα μέσα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, εκπροσωπώντας ουσιαστικά, μαζί με το ΕΚΒΜΜ που αποτελεί σημαντικό φορέα της Ελληνικής Πολιτείας (Υπουργείο Πολιτισμού) την χώρα μας, σε αυτή την περιοχή όπου ο Ελληνισμός αποτελεί ζωντανό στοιχείο εδώ και τρεις χιλιετίες».

 

 

 

 

Συγκεκριμένα το έργο ΛΙΜΗΝ επιδιώκει την ανάπτυξη του θεσμού του  «Πολιτιστικού Λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας», μέσω της προώθησης της θεσμικής συνεργασίας των πόλεων – λιμανιών σε μόνιμη βάση, της ανάπτυξης ενός δομημένου πολιτιστικού – τουριστικού – οικονομικού -κοινωνικού δικτύου, τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε τοπικό επίπεδο και την δημιουργία συνθηκών προώθησης και υποστήριξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού.

 

 

 

 

Αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία από τη λειτουργία ανάλογων θεσμών, την υπάρχουσα δραστηριότητα στη ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας  και τα υφιστάμενα δίκτυα, οι εκπρόσωποι των εταίρων συμφώνησαν σε ένα πλέγμα δραστηριοτήτων μέσω των οποίων το Έργο ΛΙΜΗΝ φιλοδοξεί :

 

 

 

 

Ν’ αποτελέσει τη δράση – ομπρέλα για όλες τις αναπτυξιακές διασυνοριακές-διακρατικές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας που αφορούν στις πόλεις –  λιμάνια.

 

 

 

 

Να δημιουργήσει μια αναπτυξιακή πλατφόρμα που με οικονομικούς και πολιτιστικούς όρους θα διασφαλίσει την ισότιμη και βιώσιμη αποκεντρωμένη συνεργασία, η οποία  θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

 

 

 

 

Να αναδείξει την πολιτιστική αξία αυτών των περιοχών και να συνδέσει αποτελεσματικά το παρελθόν με το σύγχρονο οικονομικό σκηνικό.

 

 

 

 

Να ενισχύσει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος μέσω της θεσμοθετημένη  συνεργασίας, με ισότιμους ρόλους ανάμεσα στις συμμετέχουσες πόλεις – λιμάνια.

 

 

 

 

Να υποστηρίξει τις τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις στη διαδικασία προώθησης των ειδικών τουριστικών προϊόντων κάθε περιοχής, ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τα λιμάνια και τις θαλάσσιες διαδρομές.

 

 

 

 

 

Η ταυτότητα του έργου ΛΙΜΗΝ

Το έργο «ΛΙΜΗΝ» διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 1.200.000 € και συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2007-2013” και πόρους και συντονίζεται από το Ε.Κ.Β.Μ.Μ.

 

 

 

 

Αποτελεί μια εφαρμοσμένη συνέχεια του εν εξελίξει έργου «Ολκάς: Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. Μεσαιωνικά λιμάνια-σταθμοί στους θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής» και η περίοδος υλοποίησης του είναι από τον Ιούλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2015.

 

 

 

 

Οι εταίροι του έργου, εκτός του ΕΚΒΜΜ και του Δήμου Καβάλας, περιλαμβάνουν το Δήμο Βάρνας από την Βουλγαρία,  το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Κωνστάντζα από τη Ρουμανία, το Δήμο Οδησσού από την Ουκρανία και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για τη Γεωργιανή Τέχνη και Κληρονομιά «G. Chubinashvili» από τη Γεωργία.

 

 

 

 

 

ΙΝFO Photo: άποψη από την εναρκτήρια συνάντηση

 

 

 

 

www. My Way Press.gr

27/9/13

Σχετικά Άρθρα