Κέντρο καινοτομίας τροφίμων και ποτών στο Οντάριο

• Ένωση εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων επαρχίας Οντάριο:  Δημοσίευση πενταετούς σχεδίου δράσης

 

«Η Ένωση εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων της επαρχίας Οντάριο (Alliance of Ontario Food Processors) έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα πενταετές σχέδιο δράσης με την ονομασία «Ontario’s Food and Beverage Processing Industry Strategy – The New Engine of Ontario’s Economy».

 

Σύμφωνα με το κείμενο, οι βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση του καινοτόμου επενδυτικού περιβάλλοντος του κλάδου κατά τα επόμενα χρόνια είναι οι ακόλουθες:

 

• Ίδρυση Κέντρου καινοτομίας τροφίμων και ποτών, το οποίο θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου με εξειδικευμένες πολιτικές και αναπτυξιακούς πόρους.

 

• Ισχυροποίηση του προφίλ των προϊόντων διατροφής που παράγονται στο Οντάριο, γεγονός που θα επιτρέψει την ευκολότερη διείσδυσή τους στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.

 

• Προσέλκυση του πιο αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, με την ανάδειξη και περαιτέρω βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης στον κλάδο.

 

• Απλοποίηση και βελτίωση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου, καθώς και ευθυγράμμιση των κυβερνητικών και επιχειρηματικών προτεραιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Η Ένωση καλεί την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις του κλάδου να συνεργαστούν στην επεξεργασία των προτάσεων και να καθορίσουν συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίησης, προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους.

 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων και ποτών του Οντάριο είναι πάνω από 3.000, στις οποίες απασχολούνται άμεσα περίπου 125.000 άτομα.

 

Τα συνολικά έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε 39,4 δισ. δολάρια το 2011, και συνεισφέρουν 11 δισ. δολάρια στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της επαρχίας.

 

Το πλήρες κείμενο μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aofp.ca/pub/docs/Ontarios_Food_and_Beverage_Processing

_Industry_Strategy_The_New_Engine_of_Ontarios_Economy.pdf.

 

Πηγή: Γενικό Προξενείο Ελλάδος, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τορόντο, (Οντάριο, Καναδάς)

 

Σχετικά Άρθρα