Καθοριστική η ανάπτυξη των ταλέντων για την οικονομική πρόοδο

202 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, το 34% των εργοδοτών αδυνατούν να καλύψουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

 

Μέχρι το 2020, θα υπάρχουν 38-40 εκατ. λιγότερων εργαζομένων αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες των εργοδοτών, ενώ 90-95 εκατ. εργαζόμενοι θα διαθέτουν χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από ό,τι χρειάζονται οι εργοδότες.

 

Τα συγκλονιστικά αυτά στοιχεία, ανέφερε η κ. Charlotte Harding, επικεφαλής του επιστημονικού ινστιτούτου της Mercer για την ανάπτυξη των ταλέντων, σε εσπερίδα που διοργάνωσε πρόσφατα το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ σε συνεργασία με την Better Future, εκπρόσωπο της Mercer στην Ελλάδα.

 

Η εσπερίδα είχε θέμα την ανάπτυξη των ταλέντων ως ισχυρού εργαλείου για την παγκόσμια ανάπτυξη (Talent Rising: High impact accelerators to global growth).

 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από την κ. Harding, τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε 122 χώρες από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε συνεργασία με τη Mercer, και τα οποία αφορούσαν και την Ελλάδα.

 

Η έρευνα για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο επιδίωξε να συγκρίνει τις επιδόσεις σε όλες τις χώρες και να εντοπίσει εκείνες που αξιοποιούν μακροπρόθεσμα το δυναμικό του εργατικού δυναμικού τους.

 

Στόχος ήταν να βοηθηθούν τα κράτη, οι επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν το πόσο καλά μια χώρα χρησιμοποιεί ολόκληρο το ανθρώπινο κεφαλαίο της σήμερα και να επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να δώσουν προτεραιότητα στα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, αλλά και  να λειτουργήσει ως καταλύτης για την αντιμετώπιση των κενών στην απόδοση και την προώθηση της συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον προγραμματισμό του εργατικού δυναμικού του μέλλοντος, με τον προσδιορισμό των τομέων όπου πολλά ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συνεργαστούν.

 

Χρησιμοποιεί τέσσερις πυλώνες για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο που είναι η Εκπαίδευση, η Υγεία και Ευεξία, το Εργατικό Δυναμικό & η Απασχόληση, και το Περιβάλλον (Enabling Environment).

 

Στην συνολική κατάταξη η Ελλάδα είναι στην 55η θέση. Συγκεκριμένα για την Εκπαίδευση είναι στην 47η (με ποσοστό εγγραφής στο πανεπιστήμιο 89%, το 20% του πληθυσμού ηλικίας 25 + έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ενώ για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος βαθμολογείται με 3.10 με άριστα το 7). Στη Υγεία & Ευεξία βρίσκεται στη 34η θέση, ωστόσο, παρά τις υψηλές θέσεις στην επιβίωση, η πρόσβαση και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης κρίνεται κάτω του μετρίου.

 

Για το εργατικό δυναμικό & την απασχόληση βρίσκεται στην 86η θέση. Υπάρχει περιορισμένη κεφαλαιοποίηση της εμπειρία των ταλέντων στην Ελλάδα (αν και ο πληθυσμός άνω των 65 ετών είναι σχετικά υγιής η συμμετοχή του στο εργατικό δυναμικό είναι μόνο 4%).

 

Από τον συνολικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών, μόνο το 68,8% συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό (69η θέση) και μόνο το 4% του πληθυσμού ηλικίας 65+ (111η θέση).

 

Η  βαθμολογία της χώρας μας στην ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων βαθμολογείται με 2.26 με άριστα το 7 (θέση 102) και  με 3.15 ως προς την ικανότητά της να διατηρήσει τα ταλέντα αυτά (θέση 74) και με 4.59 ως προς την ευκολία εύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού (θέση 27).

 

Στο Περιβάλλον κατατάσσεται στην 71η θέση με 3.01 βαθμολογία (με άριστα το 7) για την συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων στην Έρυενα και Ανάπτυξη (θέση 104), ενώ κατατάσσεται στην 111η για την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters).

 

Η έρευνα διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού (ο αριθμός των απασχολουμένων και ανέργων ως ποσοστό του συνόλου του απασχολήσιμου πληθυσμού) στην Ευρώπη. 66% έναντι 70% στη Νότια Ευρώπη και 73% στην ΕΕ των 15.

 

Ο συνδυασμός της χαμηλής συμμετοχής του εργατικού δυναμικού (δηλαδή μια στενή βάση της απασχόλησης) με περισσότερες ώρες εργασίας ανά εργαζόμενο, συνεπάγεται ότι ένα σχετικά μικρότερο ποσοστό Ελλήνων εργάζεται περισσότερο από τους ευρωπαίους συνομηλίκους τους για να υποστηρίξει ένα αντιπαραγωγικό οικονομικό σύστημα.

 

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση, υπό το συντονισμό της δημοσιογράφου κ. Μίνας Μπαγιώτα, μεταξύ των κ. Μαίρης Γεωργιάδου, προέδρου της Δ.Ε. του ΕΙΜΑΔ, Μαρίας – Δάφνης Χρυσικοπούλου, εταίρου της Better Future, Ιωάννας Τσίτουρα, επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της Wind Hellas και Αλεξάνδρας Ελευθερίου, διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου Printec.

 

Στα συμπεράσματα που προέκυψαν περιλαμβάνονται τα εξής: Καθοριστικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην επιλογή και στην αξιοποίηση των ταλέντων που βρίσκονται είτε στο εσωτερικό τους είτε στην ελεύθερη αγορά.

 

Χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να αξιοποιηθούν όχι μόνο τα εμφανή ταλέντα, αλλά να απελευθερωθούν και τα υπόλοιπα ταλέντα που είναι πιθανόν να υπάρχουν στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών.

 

Ανάλογα, πάντως, με τη φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται μία εταιρία αξιολογεί αντίστοιχα και την έννοια του ταλέντου. Που σημαίνει ότι από τις ανάγκες που υπάρχουν στο εσωτερικό της, απορρέουν και οι συγκεκριμένες δεξιότητες που απαιτούνται στα διάφορα πόστα του οργανισμού.

 

Ωστόσο, πέρα από τη στρατηγική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση, στην έννοια του ταλέντου εντάσσονται βασικά χαρακτηριστικά όπως η απόδοση, η ευελιξία στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, η επιθυμία για προσωπική εξέλιξη  και η δέσμευση προς τον οργανισμό.

 

Τέλος, όλοι συμφώνησαν ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τις τάσεις του εξωτερικού. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν νέοι τρόποι ανάπτυξης και οι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν στις δεξιότητες που απαιτούνται στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

Η εσπερίδα έκλεισε με ένα αισιόδοξο μήνυμα, που δίνεται μέσα από τη συνεργασία που έχει ξεκινήσει ήδη μεταξύ των εταιριών του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η νέα γενιά των ταλέντων στη χώρα μας, που ολοκληρώνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το SBC TV.

 

→INFO

Σχετικά με το ΕΙΜΑΔ

 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ ιδρύθηκε το 1989 και στοχεύει στην ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή της επιστήμης και των πρακτικών μεθόδων και τεχνικών της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, την αναβάθμιση του ρόλου του στην διοίκηση της Επιχείρησης, καθώς και την προώθηση, προβολή και διάδοση των αρχών του για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων.

 

INFO Photo (πρωτοσέλιδη): Charlotte Harding

 

panel

Στιγμιότυπο από το Panel 

Σχετικά Άρθρα